Miljömärkt eller inte? Det som avgör vilken fisk vi väljer i fiskdisken är till större del kopplat till känslor än till kunskap. Det visar ny avhandling från Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Forskare har studerat hur mycket svenska konsumenter vet om hur fisk och skaldjur produceras, och hur mycket det påverkar miljön. I studien undersöktes även vilka psykologiska egenskaper som hänger ihop med valet av fisk. Och för att det ska vara miljömärkt fisk som hamnar i kundkorgen är det särskilt två saker som har betydelse. – Det är viktigt att man känner igen märkningen, och att man förstår vad den innebär. Och så är det viktigt att man upplever en oro för miljöpåverkan när det gäller produktion av fisk och skaldjur, säger Malin Jonell, systemekolog och forskaren bakom studien. Vid valet av fisk är känslosamma berättelser viktiga, som exempelvis en tv-dokumentär om laxodling eller bilder på döda fiskar som kastas från båtar som redan fyllt sina fiskekvoter. Enligt Malin Jonell är resultaten intressanta eftersom många kampanjer går ut på att öka kunskapsnivån om fiskproduktion och dess miljöpåverkan. – På så sätt ifrågasätter studien den klassiska modellen där ökad kunskap leder till medvetenhet, som leder till ett förändrat beteende. Istället verkar det vara de känslosamma berättelserna om dåliga metoder för att producera fisk och skaldjur som kan öka efterfrågan på miljömärkt fisk, säger Malin Jonell.

Läs mer här (www.mynewsdesk.com)