Åtta av tolv testade stavmixrar avger klorparaffiner vid normal hushållsanvändningen. Det visar ny undersökning från Stockholms universitet.

Klorparaffiner är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eftersom de är stabila och svårnedbrytbara föreningar som lagras i miljön. De drabbar lever, njurar och sköldkörtel och kan vara cancerframkallande. – Studien behöver följas upp av mer arbete för en heltäckande bild men resultatet är entydigt. Människor kan exponeras av ämnen som är skadliga vid intag av mat som mixats vilket är allvarligt, särskilt om det drabbar små barn, säger Åke Bergman, professor vid Institutionen för miljö- och materialkemi, Stockholms universitet, samt chef för Swetox, i ett pressmeddelande. – Den här upptäckten visar dessutom återigen att det är omöjligt med dagens lagstiftning att ha koll på vilka ämnen som används var när det gäller kemikalier.

Läs mer här (www.su.se)