Tungmetaller kan bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Antibiotikaresistens är ett växande medicinskt problem. Men var och hur de resistenta bakterierna uppkommer är man inte helt säker på. Den huvudsakliga selektionen tror man sker i människor och djur som behandlas med antibiotika. Men en stor del av antibiotikan utsöndras även genom urinen i oförändrad och aktiv form. Via avloppssystemet kan antibiotikan sedan spridas ut i vatten och mark, där kan den förbli aktiv i miljön under lång tid och på så sätt bidra till anrikningen av resistenta bakterier. I de flesta miljöer förekommer en komplex blandning av antibiotika, biocider och tungmetallet, forskarna bakom studien tror de olika ämnena kan förstärka varandras effekt. – Dessa resultat är oroväckande och tyder på att andra substanser än antibiotika, som finns i mycket små mängder i miljön, också kan driva på resistensutvecklingen. Resultaten understryker betydelsen av minskad antibiotikaanvändning, men tyder också på att den i olika sammanhang höga användningen av tungmetaller och biocider borde minskas, säger Dan Andersson, huvudansvarig för studien, i ett pressmeddelande. Läs hela studien här.

Läs mer här (www.uu.se)