Näringsämnen från Dynestadsjön ska flyttas till åkrarna. På så sätt kan sjön räddas från övergödning. Västerviks kommun samarbetar med SLU i nytt projekt.

Dynestadsjön, utanför Västervik, har kollapsat och är helt syrefri från tre meters djup, ner till botten. Vattenprover visar att Dynestadsjön innehåller en uppsjö av näringsämnen. Syftet med det nya projektet är att använda övergödningen som en resurs. Tanken är att man tar bort näringen från sjön och istället lägga den på åkrarna. Hittills har bevattningen visat på positiva resultat på avkastningen på de grödor som odlats. Nästa år ska därför försöken skalas upp. – Fortsätter vårt projekt med framgång, har vi snart räddat Dynestadsjön. Dynestadsjön är dock inte den enda i sitt slag, utan jag tror att flera av vikarna runt Östersjön har stor potential, framför allt då det inte är så hög saltkoncentration där inne, säger agronomen Dennis Wiström, till tidningen Jordbruksaktuellt. Projektet är ett samarbete mellan Västerviks kommun, SLU, Hushållningssällskapet och lantbrukare i trakten.

Läs mer här (www.jordbruksaktuellt.se)