Norge är ett av världens första länder som öppnar för gruvdrift på havsbotten – ett kontroversiellt beslut som bland annat WWF riktat skarp kritik mot. Nu stämmer miljöorganisationen den norska staten.

– Norges beslut att gå vidare med att öppna stora havsområden för destruktiv gruvdrift är en skandal utan motstycke. Vi har aldrig tidigare sett en norsk regering så arrogant ignorera alla vetenskapliga råd och trotsa varningarna från ett enat havsforskningssamhälle, säger Karoline Andaur, ordförande för norska WWF, i ett pressmeddelande.

Beslutet att tillåta djuphavsgruvor togs av Norges regering i april. Det handlar om ett 281 000 kvadratkilometer stort område söder om Svalbard där det finns fyndigheter av bland annat koppar, kobolt och zink. Det är mineraler som det är stor efterfrågan på, framför allt på grund av omställningen till fossilfri energi.

Inte bara WWF var kritiska när beslutet fattades, även EU-kommissionen har efterlyst ett förbjud mot djuphavsbrytning, för att först slå fast vilka risker det kan innebära för livet i havet. 25 länder, bland annat Frankrike, Storbritannien och Mexiko, har krävt ett uppehåll eller förbud mot djuphavsbrytning.

WWF menar att den konsekvensbedömning som ligger till grund för beslutet inte uppfyller lagens minimikrav, och att det därför inte finns rättslig grund för beslutet. Det finns stora kunskapsluckor i analysen, enligt WWF, vilket gör det omöjligt att bedöma konsekvenserna av djuphavsgruvor för såväl miljö, ekonomi och industri.  

– Det kommer att skapa ett farligt prejudikat om vi tillåter regeringen att ignorera sina egna regler, åsidosätta alla miljöråd och förvalta våra gemensamma naturresurser i blindo, säger Karoline Andaur.