Efterfrågan på metaller och mineraler ökar i takt med att en grön omställning tar fart. Enligt en ny FN-rapport kommer utvinningen att öka med 60 procent till 2060 – något som skulle innebära stora konsekvenser för klimat och miljö.

Utvinningen av naturresurser har ökat med nästan 400 procent sedan 1970. Framförallt beror det på befolkningstillväxt, industrialisering och teknikutveckling. Det framgår av FN:s Global Resource Outlook, en genomlysning av världens naturresurser som tas fram var femte år och som nyligen presenterades för EU-ländernas ministrar. Rapporten publiceras senare i februari, men brittiska The Guardian har tagit del av innehållet.

Författarna till rapporten betonar att rättvisa och välmående måste värderas högre än BNP och tillväxt. Det handlar inte bara om en ”grön omställning”, den totala efterfrågan måste minska. Elbilar och andra fordon använder till exempel nästan tio gånger mer kritiska råvaror än konventionella bilar. Om nettoutsläppen från transporter ska bli noll till 2050 krävs en sexdubbling av utvinningen av kritiska mineraler de närmaste 15 åren.

Mer distansarbete, koldioxidsnåla alternativ som cyklar och tåg och bättre lokal kollektivtrafik är några mindre miljöskadliga transportalternativ som lyfts fram.

En så stor ökning av utvinning av råmaterial skulle med all sannolikhet orsaka fler och större klimatkatastrofer som torka, stormar och översvämningar, säger Janez Potočnik, tidigare EU-kommissionär och medlem av den FN-panel som tagit fram rapporten.

– Ju större ökning desto större effekter. I grund och botten har vi inte längre några säkra platser på jorden. Vi är redan utanför det handlingsutrymme som kan kallas säkert och om trenden fortsätter kommer det att bli värre. Extremväder kommer att bli mycket vanligare och det kommer att medföra allt större ekonomiska och mänskliga kostnader, säger han till The Guardian.


Elin Vikstentext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Fredrik Bruno skriver:

    ”En så stor ökning av utvinning av råmaterial skulle med all sannolikhet orsaka fler och större klimatkatastrofer som torka, stormar och översvämningar, säger Janez Potočnik, tidigare EU-kommissionär och medlem av den FN-panel som tagit fram rapporten”
    Hur då och hur förklarar han det? Lösa antaganden grundade på vad man tror på och vad man vill framföra för budskap och hur man vill påverka allmänheten undergräver bara förtroendet för de som vill varna för förekommande klimatförändringar. Jag kan räkna på växthuseffekten och jag kan slå upp hur stor den genomsnittliga ökningen av nederbörden bör bli i mina handböcker, men hur förklarar han att ett ökat mineraluttag i sig skulle kunna påverka klimatet ? All industriell verksamhet och allt ”modernt” jordbruk medverkar till ett visst klimatavtryck, men varför just mineralutvinning?