Medarbetare

Elin Viksten

Elin Viksten skriver om miljö, natur och hållbarhet, med utbildningar i journalistik och biologi bakom sig. Hon arbetar också med Naturvårdsverkets forskningskommunikation och var i många år reporter på TT Nyhetsbyrån. På fritiden siktar hon mot ytterskären med familjens segelbåt och drömmer om att någon gång bli självförsörjande på grönsaker.

distansarbete

Social hållbarhet

Vi rör oss mer när vi jobbar hemifrån

En ny studie visar att personer som arbetar hemifrån rör mer på sig jämfört när de är på kontoret. Hemmaarbetare är också mer avslappnade under arbetsdagen.

Lena Gustafsson

Skog

”Jag är ingen miljöaktivist”

Hon är mossnörden som lyfte blicken och som har ägnat ett helt yrkesliv åt att forska om skogen. Extrakt har träffat Lena Gustafsson som redan på 1970-talet slogs av hur polariserad debatten om skogen var.

Soptippsbrand

Industri & Energi

”Vi riskerar en pandemi av avfallsbränder”

Bränderna på svenska anläggningar för avfallshantering har blivit både fler och större – med stora konsekvenser för miljön. Ett sätt att vända den utvecklingen skulle kunna vara ett nytt nationellt nätverk med avfallsbransch och räddningstjänst, menar forskare vid Linnéuniversitetet.

Spelkonsol

Biologisk mångfald

Virtuella naturupplevelser ger eko i verkligheten

Virtuella naturupplevelser i dataspel kan få spelare att både slappna av och vilja uppleva verklig natur. Det menar forskaren Minh-Xuân Truong som har undersökt hur miljön i The Legend of Zelda: Breath of the Wild påverkar de som spelar det.

klimatprotest

Klimat

Klimatångest drabbar unga över hela världen

Unga över hela världen oroar sig för klimatförändringarna och för framtiden, enligt en stor attitydundersökning. Mer än hälften av ungdomarna i studien känner sig svikna av politikerna.

doftpelargon

Social hållbarhet

Växterna som kan ge mental återhämtning

En citrusdoftande pelargon, barr eller torrt gräs. Många av de doftande växterna har en positiv effekt på vår mentala hälsa. I en ny studie har forskare kartlagt hur vi påverkas av växtdofterna.

Läskunnighet lågstadiet.

Social hållbarhet

Lågstadiebarns läsförmåga inte sämre under pandemin

Läsutvecklingen hos barn på lågstadiet har inte försämrats under pandemin. Det konstaterar forskare vid Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet i en ny rapport.

Karljohansvamp

Biologisk mångfald

Nyckeln till svamparnas undre rike

En bra svampsäsong letar sig många ut i skogen. Men svamparna vi plockar är bara toppen på isberget. Den som lär sig läsa svamparnas underjordiska atlas kan också förutspå var kantarellerna kommer att titta fram.

skolbarn

Social hållbarhet

Ny avhandling: Skolan lyckas inte skapa jämlikhet

Hemarbete och stöd från föräldrarna – det är avgörande för att skolelever ska få höga betyg, enligt en ny avhandling. Skolan klarar inte av att skapa lika förutsättningar för sina elever, med ökad segregation som ett resultat.

Skog i Kongo.

Skog

Afrikas skogar en viktig – och hotad – klimatresurs

Kollagringen i afrikanska bergsskogar är betydligt högre än vad forskare tidigare trott – de lagrar mycket mer kol per hektar än Amazonas regnskog. Samtidigt avverkas de i hög takt, visar en ny internationell studie.

Kasserade gamla kylskåp.

Kemikalier

Ny studie: Freonförbudet lyckat mot global uppvärmning

Freoner, som tidigare bland annat använts som kylmedium i kylskåp, förbjöds i slutet av 1980-talet. Enligt en ny studie kan förbudet ha hindrat en global uppvärmning med 2,5 grader i slutet av detta århundrade.

Värmetermometer vid bilväg

Klimat

Sociala kontakter kan rädda liv under värmebölja

Amerikanska delstaten Oregon har drabbats hårt av sommarens extremvärme i Nordamerika – hittills har över 100 personer avlidit. Nu vill myndigheterna satsa på social resiliens för att rusta samhället för kommande extremväder.

Badande pojke

Klimat

”Vi måste bli bättre på att förutspå extremväder”

Översvämningarna i Tyskland och Belgien och den extrema hettan i Kanada har fått forskare att efterlysa ett nytt klimatcentrum. Det skulle göra det möjligt att ta fram modeller som bättre kan förutspå extremväder, menar de.

Intervjusituation

Social hållbarhet

Fler kvinnor syns och hörs i nyhetsflödet

Allt fler kvinnor syns och hörs i nyhetsrapporteringen. I svenska medier är 38 procent kvinnor, att jämföra med 25 procent i övriga världen.

Skärgård

Biologisk mångfald

Nya FN-mål för att stoppa förlust av biologisk mångfald

En tredjedel av jordens hav och land ska skyddas och förvaltas hållbart till 2030, användningen av bekämpningsmedel ska minskas med två tredjedelar och etableringen av invasiva främmande arter ska halveras. Det är några av målen i det första utkastet av FN:s handlingsplan för biologisk mångfald.

Mygga.

Klimat

Myggburna sjukdomar vanliga i ett varmare klimat

Om klimatförändringarna kan begränsas kan det rädda miljontals människor undan sjukdomar som malaria och denguefeber – myggburna sjukdomar som drabbar miljontals fler människor i ett varmare klimat.

Reningsanläggning vid Sundsvallsbron.

Transport

Så kan vägarnas dagvatten renas från mikroplast

Dagvatten från motorvägar är en viktig spridningsväg för mikroplast. I en ny studie har olika sätt att rena mikroplast testats. Bäst reningsförmåga har anläggningar med biofilter med växter, som dessutom ofta anses mest estetiskt tilltalande.

Tält

Klimat

Drömmen om Arktis

En arktifiering av övre Norrland har givit den internationella turismen en extra skjuts. Men det har också gjort turistnäringen extra sårbar under pandemin.

Polispatrull

Social hållbarhet

Så kan polisarbetet i utsatta områden bli mer hållbart

Satsningar på förbättrad arbetsmiljö, vidareutbildning inom offentlighet och sekretess samt fler lokala perspektiv. Det är tre av förbättringsförslagen i en ny analys av polisens arbete i Stockholms särskilt utsatta områden.

Skolmatsal

Social hållbarhet

Gratis skollunch – en lönsam reform

En lagad lunch i stället för medhavd smörgås ger elever såväl bättre hälsa och högre utbildning och livsinkomst. Det visar en ny studie som har tittat på hur satsningen på gratis skollunch på 1960-talet påverkade eleverna.

Tunnelbanestation

Hållbara städer

Varje stad har unik virus- och bakterieflora

Varje stad har sin unika mikrobflora. Det visar en internationell studie där prover från kollektivtrafik och sjukhus har analyserats. Resultaten visar bland annat hur utbred antibiotikaresistens är – och den är som lägst i Sverige.

Landskap

Biologisk mångfald

Ny rapport: ”Sverige når inte naturmål”

Trots en rad insatser för att bevara arter och deras livsmiljöer når inte Sverige de så kallade Aichimålen för biologisk mångfald. Det skriver Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen i en ny rapport.

Köksträdgård

Mat & jordbruk

Skippa spaden i köksträdgården

Allt fler väljer trädgårdsväxter som gynnar den biologiska mångfalden. Men hur är det med mångfalden under ytan? ”Släng spaden”, uppmanar trädgårdsskribenten Bella Linde alla som vill gynna jordens mikroorganismer och skapa en klimatsmart köksträdgård.

apa i bur

Biologisk mångfald

Ekonomisk orättvisa driver handeln med vilda djur

De senaste 20 åren har mer än 420 miljoner vilda djur och växter fångats in i 226 länder, för att exporteras. Handeln sker till största del i länder med stora ekonomiska skillnader, konstaterar forskare i en ny studie.

Antarktis

Vatten

Ett steg närmare naturskyddsområde i Antarktis

John Kerry, Joe Bidens klimatsändebud, meddelade i veckan att USA ställer sig bakom ett förslag som går ut på att skydda två havsområden i Antarktis. Därmed är ett rekordstort naturskyddsområde ett steg närmare.

Vitsippor

Biologisk mångfald

Våren tolv dagar tidigare på hundra år

Våren kommer tolv dagar tidigare nu jämfört med för hundra år sedan. Det visar data som bland annat samlats in av allmänheten i Naturens kalender och Vårkollen.

Fritidsbåtar

Kemikalier

Skogsrester kan ge giftfri bottenfärg

Fritidsbåtar och fartyg står för en betydande miljöpåverkan i Östersjön. En orsak är utsläpp av giftiga ämnen som koppar, från båtarnas bottenfärg. Nu undersöker forskare om lignin – en restprodukt från skogsindustrin – kan vara en lösning.

Blåstång

Mat & jordbruk

”Sverige ska bli världsledande på blå mat”

Sverige ska inte bli störst på mat från hav och sjö – men bäst. Det säger Fredrik Gröndahl, koordinator för storsatsningen Blue Food som samlar forskning och en rad olika aktörer inom sjömat. Målet är att svensk sjömat ska vara hållbar, hela vägen från vattnet till tallriken.

Tåg

Transport

Vissa flygresor i Frankrike kan ersättas med tåg

Frankrike kan komma att stoppa inrikesflyg på sträckor där tågresan inte tar mer än två och en halv timme. Det är resultatet efter en omröstning i parlamentet i helgen.

Flicka

Social hållbarhet

Lektioner utomhus gav flickor bättre betyg

När skolbarn i tioårsåldern fick studera naturvetenskap utomhus i stället för i klassrummet fick de bättre förståelse för ämnena. I den amerikanska studien såg forskarna också att flickor som hade utomhuslektioner fick högre betyg.

Vallodling

Mat & jordbruk

Så kan jordbrukets kolinlagring öka

Arbetet för att minska koldioxidutsläppen behöver skalas upp om målen i Parisavtalet ska nås. En viktig pusselbit är jordbruksmarkens potential att lagra kol. I en ny rapport pekas växtföljder och perenna grödor som nyckelåtgärder.

Hönor

Mat & jordbruk

Lockande uteliv ger friskare höns

Hönor som går ute mycket har mindre problem med parasiter och större möjligheter till ett mer naturligt beteende, visar studier inom forskningsprojektet Freebirds. Men att få hönsen att vilja vara ute mer kan vara en utmaning.

Volleyboll

Social hållbarhet

Så kan flickor med utländsk bakgrund inkluderas i idrotten

Flickor idrottar mindre än pojkar och det gäller i ännu högre grad barn med utomeuropeiskt födda föräldrar. Men det går att ändra på. Familjeinriktade aktiviteter och idrott inom ramen för skolans fritidsverksamhet kan vara två vägar för idrottsrörelsen att nå nya grupper, enligt en ny rapport.

Skolgård

Social hållbarhet

”Lärarna i frontlinjen för Sveriges coronastrategi”

Sverige är ett av få länder som inte stängt skolorna under coronapandemin. Beslutet var ett resultat av samverkan mellan olika myndigheter – men det är enskilda lärare och skolor som har tagit ansvar för att skolorna skulle fungera under pandemin. Det konstaterar forskare i en ny studie.

Hoppstjärt

Biologisk mångfald

Livet i jorden upp till ytan

Allt liv ovan marken är beroende av de otaliga organismerna under våra fötter. Trots det saknas både kunskap och strategier för att skydda jordarnas biologiska mångfald, menar en internationell grupp forskare. I en artikel i Science efterlyser de globala krafttag.

Man åker tunnelbana

Social hållbarhet

Mer distansarbete – då måste kontoret vara attraktivt

Kontor som inspirerar och är en plats för sociala möten snarare än kontorsarbete. Enligt en ny rapport kommer distansarbete vara vanligt även efter pandemin – något som ställer helt nya krav på arbetsplatserna.

Matavfall

Mat & jordbruk

Så mycket mat slängs i världen

Matsvinnet är ett globalt problem, konstaterar forskare i en färsk FN-rapport. År 2019 slängdes 931 miljoner ton mat och enligt rapporten slängs mat i så gott som alla länder som mäter matsvinn, oavsett hushållens inkomst.

Jordbruksmark

Skog

Brasiliens miljölagar försvagade under pandemin

Sedan Jair Bolsonaro tillträdde som president i januari 2019 har Brasilien godkänt 57 lagar som försvagar landets miljöskydd. Bland annat har skyddet av skog lättats och en rad bekämpningsmedel klassificeras inte längre som giftiga.

Skolmatsal

Mat & jordbruk

Röriga skolluncher – trots goda ambitioner

Ont om tid, hög ljudvolym och en rörig miljö. Det är ofta resultatet trots skolornas arbete för att skapa trivsamma måltider.

Bilar på gata

Hållbara städer

Träd utanför fönstret minskar risk för depression

Att varje dag kunna vila ögonen på träd kan ha en stor påverkan på risk för depression och behovet av antidepressiva läkemedel. Det gäller inte minst i städer och i socialt utsatta bostadsområden, enligt en ny studie.

Lagar tvättmaskin

Livsstil & konsumtion

Ny teknik ska underlätta den cirkulära ekonomin

Artificiell intelligens kan vara till hjälp i resan bort från slit och släng-kulturen. Komplexa överenskommelser i cirkulära affärsmodeller och sensorer i maskiner som informerar om en produkt närmar sig reparation är två exempel på forskning i en ny stor satsning för att utveckla den cirkulära ekonomin.

jord

Biologisk mångfald

Jordens betydelse lyfts fram i nytt projekt

Jorden är grunden vi står på, men också en alltmer hotad resurs. Samtidigt växer vurmen för komposten i en allt bredare odlingsrörelse. Det är ett engagemang som måste få ta plats i samhället, menar konstnären Janna Holmstedt.

Plastflaskor

Industri & Energi

Plastens klimatpåverkan lyfts fram i EU-rapport

Plastanvändningen har inte minskat under coronapandemin, när bland annat munskydd och mat för avhämtning har blivit vanligare. I en ny EU-rapport lyfts tre områden fram för att minska plastanvändningen: smart användning, förnybar plast och återvinning.

Listeria

Mat & jordbruk

Hälsosam bakterieflora skapar jord i balans

Bakterierna i jorden är många och mästare på att anpassa sig. Ett nytt forskningsprojekt sätter bakteriernas förmåga att hantera stress under lupp. Förhoppningen är att skapa förutsättningar för hälsosamma jordar och ett hållbart jordbruk.

Tiggare

Social hållbarhet

Romer drabbas hårt av osäker bostadssituation

I debatten om romernas situation i Sverige saknas en part: romerna själva. Diskussionen här handlar ofta om huruvida tiggeri ska förbjudas – den borde i stället handla om romernas extrema marginalisering, menar forskare vid Uppsala universitet i en ny studie.

Fläckuggla

Skog

Trump tar bort miljöskydd i sista stund

Under Donald Trumps tid som president har hans administration eliminerat skyddet av miljontals hektar skog och annan vildmark. I veckan togs skyddet av en och en halv miljon hektar skog i Orgeon bort – det viktigaste habitatet för den hotade fläckugglan.

Plastskräp

Industri & Energi

Nya regler ska stoppa plastdumping

Från årsskiftet blir det svårare att exportera osorterat och giftigt plastavfall till fattiga länder utanför EU. Den internationella konventionen som nu träder i kraft kan innebära renare hav redan om fem år, enligt Rolph Payet, FN:s chef för avfallsfrågor.

Tuk tuk

Klimat

Extremväder orsakade stora förluster 2020

I skuggan av coronapandemin har stora delar av världen också betalat ett högt pris för extrema väderhändelser under 2020. Det framgår av en rapport från den brittiska välgörenhetsorganisationen Christian Aid.

Sjuksköterska

Social hållbarhet

Social bakgrund påverkar vård vid hjärtstopp

Sjukhuspatienter med låg socioekonomisk status får vänta längre på vård vid hjärtstopp. Det visar en ny studie vid Linnéuniversitetet. De har också har en lägre sannolikhet att överleva.

Livsstil & konsumtion

Forskningens tips för att minska julens matsvinn

Ett dignande julbord hör för många julen till. Samtidigt är julhelgen den tid på året då vi slänger som mest mat. Men det finns flera knep för att minska svinnet.

Skog

Bekämpning av almsjuka på Gotland kan fortsätta

Bekämpningen av almsjukan på Gotland har från flera håll lyfts fram som ett lyckat naturvårdsexempel. Sedan EU-finansieringen av projektet tog slut 2018 har framtiden för satsningen varit osäker – men nu står det klart att bekämpningen får en fortsättning.

Social hållbarhet

Ungdomar mår sämre under coronapandemin

Fler konflikter hemma, sämre kontakt med jämnåriga och ovisshet om framtiden. Det är några faktorer som har påverkat unga under coronapandemin, enligt en ny studie.

Skog

”Risk för att övrigt skogsbruk intensifieras”

Sveriges fjällnära skog ska skyddas. Det är ett av förslagen i Skogsutredningen som överlämnades till regeringen i veckan. Ett i grunden positivt förslag menar forskaren Johan Svensson, men han varnar samtidigt för en backlash i övriga svenska skogar.

Livsstil & konsumtion

Brittisk kampanj: Förbjud engångsprover i Europa

Varje år produceras uppskattningsvis 122 miljarder små plastförpackningar till engångsprover av schampo, krämer och annat – förpackningar som sällan återvinns. Nu höjs röster för att plastförpackade engångsprover ska förbjudas i EU och i Storbritannien.

Bibliotek

Social hållbarhet

Under coronakrisen blir ojämlika livsvillkor tydliga

Under coronakrisen har de ojämlika livsvillkoren i våra städer blivit tydligare. När samhället stänger ner drabbas vissa områden hårdare än andra. Trångboddhet är en avgörande faktor, men en ny studie visar att även närhet till service och grönområden avgör hur staden klarar en kris.

Biologisk mångfald

Unik kartläggning av världens bin

Det finns ungefär 20 000 arter av bin i världen, men exakta data om var de finns och hur många de är har länge saknats. Nu har forskare för första gången gjort en global kartläggning.

Skog

Lövträd tar över efter skogsbranden

Bara veckor efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 återvände grönskan. När skogen nu återhämtar sig dominerar lövträden, trots att det var barrskog som brann.

Biologisk mångfald

Mångfald i jordbruket minskar inte skörden

Att gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet betyder inte att skörden minskar. Det är slutsatsen i en internationell analys av över 40 000 jämförelser av olika odlingssätt.

Transport

FN-rapport: Begagnade bilar dumpas i fattiga länder

Varje år exporteras miljontals begagnade bilar från Europa, USA och Japan till fattigare länder. Enligt en ny FN-rapport handlar det ofta om skrotfärdiga bilar som avsevärt bidrar till luftföroreningar och motverkar klimatarbetet. Behovet av åtgärder är akut, menar rapportens författare.

Biologisk mångfald

Ett försvarstal för mörkret

Natten håller på att försvinna. Det menar Johan Eklöf, biolog och författare till Mörkermanifestet – ett försvarstal för mörkret och en varning för vad våra upplysta samhällen kan få för effekter.

Klimat

Rekordsen is: Norra ishavet fortfarande öppet

Isen på Laptevhavet, en del av Norra ishavet norr om Ryssland, har fortfarande inte lagt sig trots att oktober närmar sig sitt slut. Nu varnar forskare för att den sena isläggningen kan påverka stora delar av Arktis.

Barn leker med vatten

Hållbara städer

Barnens perspektiv förloras när byggtakten ökar

Sedan årsskiftet är Barnkonventionen svensk lag och barnens bästa ska beaktas i samhällsplaneringen. Samtidigt minskar barnens fysiska utrymme när städer förtätas.

Social hållbarhet

AI ska användas för att hitta falska nyheter

Att analysera information som sprids i sociala medier är i dag ett manuellt och tidskrävande arbete. I ett internationellt forskningsprojekt ska en metod för att använda AI för att upptäcka falska nyheter tas fram.

Klimat

Nordtoppen fortsatt högre än sydtoppen

För ett år sedan fick Sverige en ny högsta punkt, när Kebnekaises sydtopp för första gången var lägre än nordtoppen. Årets mätningar visar att sydtoppen är lägre även i år – 0,8 meter lägre än nordtoppen.

Biologisk mångfald

”Vi har blivit beroende av alldeles för få arter”

För att klara av globala hot som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald måste vi hitta lösningar som bygger på naturen. Det konstaterar forskare från 42 länder i en ny global rapport – som pekar ut svampar och växter som en stor och underskattad resurs.

klimatångest

Klimat

Nytt projekt ska minska ungdomars klimatångest

Unga som engagerar sig i miljöfrågan och som tror på forskning och förändring har lättare att tackla miljöproblematiken utan att känna hopplöshet. Nu vill forskare i Göteborg fånga upp de unga som oroar sig för miljön, men som inte lyckas kanalisera sin oro.

Mat & jordbruk

Övergödningsutredning upprör hästägare

Tidigare i år överlämnades den statliga Övergödningsutredningen till miljödepartementet. En åtgärd som föreslås är att nya regler behövs inom hästnäringen – något som under sommaren har orsakat debatt bland hästägare.

Livsstil & konsumtion

Kläder en allt större källa till utsläpp av mikroplast

Kläder gjorda av konstfiber är en stor källa till utsläpp av mikroplast. Enligt en ny studie har 5,6 miljoner ton syntetiska mikrofibrer hamnat i naturen sedan 1950, när polyester och nylon blev ett vanligt material i kläder. "Vi har inga bra metoder för att bli av med mikrofiber i naturen, vi måste minska utsläppen", säger Jenna Gavigan, en av forskarna bakom den nya studien.

Biologisk mångfald

Ny rapport: Bestånden av ryggradsdjur minskar dramatiskt

En katastrof – inte bara för djuren utan för hela mänskligheten. Så beskriver Världsnaturfondens generalsekreterare, Håkan Wirtén, en ny kartläggning av ryggradslösa djur. Enligt rapporten har de undersökta bestånden minskat med i genomsnitt 68 procent.

Kemikalier

Reningsverk oroas av poolboom

Ovanligt många har semestrat hemma i år – något som märks på försäljningen av hemmapooler, som har ökat med cirka 50 procent. När alla pooler nu ska tömmas på vatten inför hösten varnar reningsverk för att avloppsnäten kan överbelastas.

Livsstil & konsumtion

Kampanj utmanar modevärlden att bli mer hållbar

Det går att intressera sig för mode och leva hållbart. Det vill det projektet F/Act Movement visa, och lyfter fram cirkulär konsumtion som en nyckel till förändring. Modeintresserade utmanas att under nio månader laga, vårda och uppdatera sin befintliga garderob och att bara köpa second hand.

Biologisk mångfald

Fler nyttoinsekter i jordbruk med olika grödor

Ett jordbruk med flera olika grödor har fler nyttoinsekter, konstaterar forskare i en ny studie. Men det krävs också en mångfald i det omgivande landskapet, med exempelvis skog och hagmark i anslutning till odlingsmarken.

Mat & jordbruk

En femtedel av sojan från Brasilien från illegalt avverkad mark

Några få markägare står för merparten av den illegala avskogningen i Amazonas och Cerradon i Brasilien. Det konstaterar forskare i en ny studie. Produktion av sojabönor och kött – som till stor del exporteras – är den främsta orsaken till avverkningen.

Livsstil & konsumtion

Ny studie: Så påverkar coronakrisen vårt friluftsliv

Vilken roll spelar naturen under en kris? Under coronapandemin har naturen blivit en plats för möten och för återhämtning för allt fler. Nu ska forskare kartlägga hur invånare i Västra Götaland har använt naturen under pandemin – och vilka utmaningar det innebär för förvaltningen.

Biologisk mångfald

Inget sorkår i norra Sverige – men däremot i Västmanland

Inte sedan 1979 och 1993 har det varit så få sorkar i norra Sverige. I fjälltrakterna är dessutom lämlarna ovanligt få. I Västmanland är det däremot ett riktigt sorkår. Det visar resultaten från årets miljöövervakning av gnagare.

Biologisk mångfald

Markant färre viltolyckor i USA i coronavirusets spår

Stängda samhällen i kampen mot corona har inte bara haft effekt på luftkvaliteten. Till följd av den minskade trafiken har även viltolyckorna minskat på flera håll. I Maine i USA har antalet trafikdödade djur minskat med 45 procent under nedstängningen.

Mat & jordbruk

FN-rapport: Tio åtgärder för att minska risken för pandemier

Ökad testning av både vilda och tama djur, tydliga regler för sanitet i djur- och mathantering samt satsningar på såväl forskning som biologisk mångfald. Det är några av åtgärderna i en ny FN-rapport om hur framtida pandemier kan undvikas.

Skog

Mindre produktiva skogar i ett varmare klimat

Tillväxten i skogar i södra Sverige kan minska när klimatet blir varmare. Samtidigt kan skogarna längre norrut bli mer produktiva. Det visar en studie på Sveriges lantbruksuniversitet.

Social hållbarhet

Så ska fler barn cykla eller gå till skolan

I dag cyklar eller går drygt hälften av Sveriges skolbarn till skolan. I ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet är målet att 80 procent av skolbarnen ska göra det – året om. "Vi vill skapa en norm i samhället, att man sommar som vinter använder sig av aktiva transporter", säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi, i ett pressmeddelande.

Skog

Ny studie: Europas skogar avverkas i hög takt

Europa har förlorat stora skogsområden på grund av avverkning de senaste åren. Avverkningen är störst i Sverige, visar en färsk studie i Nature. Studien får samtidigt kritik från svenskt håll, där både Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet menar att studiens metoder är tveksamma.

Biologisk mångfald

Svampar – en förbisedd pusselbit när Amazonas ska räddas

En tesked jord från Amazonas innehåller över 1 800 mikroorganismer. Över en femtedel av dessa är svampar, konstaterar forskare i en ny artikel. Trots det finns det få svampar på IUCN:s globala rödlista över hotade arter, skriver BBC.

Klimat

Koldioxidutsläppen från nya bilar ökar

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i EU-länderna ökar för andra året i rad. Det konstaterar EEA, European Environment Agency, i en nypublicerad rapport.

Golden retrievers

Klimat

Så kan du minska din hunds klimatpåverkan

Intresset för att skaffa hund har varit rekordstort under coronakrisen. Samtidigt ökar medvetenheten om våra husdjurs klimatpåverkan. Rätt mat i hundskålen är ett sätt att minska miljöpåverkan – nyckeln är ett foder med biprodukter.

Mat & jordbruk

Regnig vår och solig sommar ger tåligare äpplen

Ordentligt med vatten tidigt på säsongen och en gles trädkrona som släpper igenom solljus. Det är två åtgärder som ger äppelodlare mer hållbara äpplen.

Biologisk mångfald

Därför angrips ekarna mer vissa år

Både sommaren 2019 och 2018 drabbades många ekar av ekstyltmalen, med vita, angripna blad som följd. Nu har forskare hittat en förklaring till att utbrotten blir så stora vissa år: tiden för knoppsprickning är avgörande.

Biologisk mångfald

Trädgårdsfavoriterna som kan störa ekosystemen

Syrenen, nu i full blom, är en av de vanliga trädgårdsväxter som riskerar att bli invasiva. Men hur ska trädgårdsägare som vill bidra med sitt strå till den biologiska mångfalden agera?

Hållbara städer

Renare luft under vårens restriktioner

En jämförelse som Naturvårdsverket har gjort visar att halterna av luftföroreningar på flera håll i landet är betydligt lägre våren 2020 jämfört med samma period tidigare år. Framförallt är det kvävedioxid som har minskat.

Biologisk mångfald

Trädgårdsägare ska få mer kunskap om invasiva arter

I ett förändrat klimat förväntas hotet från invasiva främmande arter bli allt större. Många av de invasiva växterna kommer ursprungligen från privata trädgårdar.

Biologisk mångfald

EU:s nya miljöstrategier får tummen upp

Om tio år ska minst 25 procent av jordbruket vara ekologiskt. Användningen av kemiska bekämpningsmedel ska halveras och minst 30 procent av land- och havsområden ska skyddas. Det är delar av innehållet i EU:s nya strategier för biologisk mångfald och hållbar livsmedelsproduktion – som får tummen upp från flera håll.

Social hållbarhet

En virtuell high five skapar närhet i det digitala mötet

Farmor på en plats och barn och barnbarn på en annan. Så ser situationen ut för många just nu – men det går att känna närhet i digitala möten, trots det fysiska avståndet. En viktig ingrediens är humor, konstaterar forskare vid Linköpings universitet i en ny studie.

Transport

Däckbuller kan ge information om vägbanan

När motorljudet försvinner i elbilarna får ljudet från däcken allt större betydelse, det kan bland annat ge information om vägförhållanden. I ett nytt akustiklabb ska forskare vid Luleå tekniska universitet ta reda på hur däckljud överförs till fordonet under olika förutsättningar.

Hållbara städer

Milano satsar på att minska biltrafiken när staden öppnar igen

Fler gångvägar och cykelbanor och mindre plats för bilar. När Milano planerar inför en återgång till det normala är det med ambitionen att kraftigt minska luftföroreningarna.

Anisisop

Biologisk mångfald

”Förvånande hur lite vi vet om de vanligaste insekterna”

Låt maskrosorna växa, fånga kol i jorden och vårda dina daggmaskar ömt, uppmuntrar författaren och biologiprofessorn Dave Goulson läsarna i sin nya bok Den vilda trädgården. Han hoppas att fler ska våga låta sina trädgårdar vara – tänk om det stiliga glödsandbiet kommer till just dig?

Biologisk mångfald

Fler fåglar bland Sveriges rödlistade arter

Många av Sveriges fåglar kämpar i motvind. På den kommande rödlistan över hotade arter i Sverige har fågelarterna ökat med 21 procent. Kråka, skrattmås och flera dykänder hör till de arter som har minskat mest.

Social hållbarhet

Luftföroreningar påverkar hur hårt covid-19 slår

Sambandet mellan luftföroreningar och risken för att dö av covid-19 är betydligt starkare än vad forskningen tidigare sett. Det menar forskare vid Harvard University.

Hållbara städer

Naturupplevelser som barn ger hälsoeffekter i vuxenlivet

Naturen har en starkare återhämtande effekt för människor som redan har en tydlig relation till naturen. Det konstaterar forskare vid Högskolan i Gävle som har kartlagt människors naturupplevelser i Stockholm.

Social hållbarhet

Mediernas rapportering om corona granskas av forskare

Är rapporteringen om corona lugnande eller alarmistisk? Hur framstår myndigheternas beredskap? Det är två av frågorna som forskare ska svara på i ett nytt forskningsprojekt om mediernas rapportering om coronaviruset och covid-19.

Sånglärka

Biologisk mångfald

Tyst vår att vänta med dagens trend

Forskare i Frankrike och Nordamerika har sett en alarmerande nedgång av antalet vilda fåglar. Nu släpps årets svenska fågeltaxering och forskaren Martin Green ser en oroande utveckling även här.

Biologisk mångfald

Forskare: Naturbete behöver bli lönsammare

Det måste bli mer lönsamt att ha djur på naturbete om Sveriges artrika naturbetesmarker ska kunna räddas. Det konstaterar forskare på Lunds universitet i en ny rapport.

Transport

Mikroplaster från trafiken – så kan de minska

Över hälften av mikroplasterna i naturen kommer från slitage av däck och vägar. Lägre hastigheter och lättare fordon är några åtgärder som skulle kunna minska utsläppen – något som dessutom skulle minska luftföroreningar och växthusgaser. Det konstaterar forskare från VTI och Chalmers i en ny rapport.

Klimat

Svår vinter för norska vildrenar

Årets milda vinter är en svår prövning för vildrenarna i södra delarna av Norge. Renarnas betesmarker har täckts av is och de tvingas söka sig långt från sina vanliga betesmarker för att hitta föda. Norska forskare efterlyser åtgärder som gör det lättare för renarna att hitta nya betesområden.

Fiskebåt Thailand

Social hållbarhet

Slavliknande förhållanden i den thailändska fiskeindustrin granskas

Ett hållbart fiske handlar inte bara om livskraftiga fiskbestånd i välmående hav. En stor – och ofta förbisedd – fråga är den sociala hållbarheten i fiskeindustrin.

Mat & jordbruk

Jordbrukspolitiken leder till övergödning

Övergödningen i Östersjön förvärras av dagens jordbruksstöd. Det konstaterar forskare i två nya studier. En av åtgärderna de föreslår är tekniska lösningar för bättre hantering av stallgödsel.

Hydrogeler

Kemikalier

Nytt protein kan förändra kosmetika- och läkemedelsindustrin

De är ideala för bland annat återfuktning och sårförband. Hydrogeler har eftertraktade egenskaper för såväl skönhets- som läkemedelsindustrin. Men tillverkningen kräver skadliga kemikalier. Nu kan kemiforskaren Lauren McKee ha hittat proteinet som helt kan förändra produktionen – i tallskogen.

Klimat

Rekordvarmt vatten uppmätt under Domedagsglaciären

Vattnet under Antarktis is är varmare än någonsin, vilket kan innebära att glaciärer smälter fortare än väntat. Det konstaterar forskare på plats på en av Antarktisk större glaciärer, Thwaites glaciär.

Artrika vägkanter

Biologisk mångfald

Vägkanter – en ny chans för hotade arter

När ängar och naturbetesmarker blir allt mer sällsynta kan vägkanterna få en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Men kunskapen om hur trafiken påverkar är än så länge liten – för insekter skulle blomrika vägrenar kunna vara en ekologisk fälla.

Biologisk mångfald

Gråsparvarna drabbas hårt när hus renoveras

Sedan 1980 har gråsparvarna i Europa minskat med 70 procent. Ett hot mot dem är när gamla hus renoveras för att bli mer energisnåla – då minskar tillgången till boplatser.

Klimat

”Kriget i Syrien mer än en klimatkonflikt”

Den svåra torkan mellan 2007 och 2009 har lyfts fram som en orsak till att kriget i Syrien bröt ut. Lina Eklund, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier, menar att bilden kan nyanseras. Med hjälp av satellitbilder vill hon skifta fokus från torkan till hur vi kan undvika att det här sker igen.

Social hållbarhet

Svenskarna misstror storbolagens datainsamling

Den datainsamling som exempelvis Facebook och Google gör ses som ett större hot mot integriteten än den datainsamling som samhället gör, enligt en färsk undersökning. – Det är storföretagens övervakning som oroar oss mest, säger Markus Lahtinen, forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Klimat

Många kan tänka sig att ändra sina resvanor

Tåg till Europas städer och resmål på närmare håll. Enligt en ny studie är en stor del av de svenska resenärerna öppna för att förändra sina resvanor.

Elcyklar

Hållbara städer

Satsning på elcyklar ställer krav på samhällsplaneringen

Elcyklar är en viktig pusselbit i omställningen till fossilfri energi. Men vilken effekt får politiska beslut som exempelvis elfordonspremien? Sociologen Karin Edberg tittar i sin forskning på hur policybeslut tar sig uttryck i människors vardag.

Biologisk mångfald

Så vill forskare rädda insekterna

Slopa kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, gynna en mångfald i odlingslandskapet och drastiskt minska koldioxidutsläppen. Så vill över 70 forskare rädda de hotade insekterna.

Biologisk mångfald

Australiens bränder hotar utrota flera arter

Bränderna i Australien har stor effekt även på kontinentens djurliv. Många miljoner djur beräknas ha dött i bränderna och flera arter tros få svårt att återhämta sig.

Skog

Asksmalpraktbaggens skador har kartlagts

Sedan den upptäcktes 2002 har den invasiva smaragdgröna asksmalpraktbaggen utplånat tiotals miljoner askar i USA. Nu har forskare kartlagt skadorna för en mer exakt uppskattning av kostnaderna.

Biologisk mångfald

Fågelarter dör ut i högre takt än väntat

Världens fågelarter dör ut snabbare än vad forskare tidigare har beräknat, enligt en ny studie. I den presenterar forskare på Umeå universitet ett nytt sätt att uppskatta hur snabbt fågelarter dör ut – och det går fem gånger snabbare än vad man tidigare räknat med.

Biologisk mångfald

Syrebrist hot mot Östersjötorsken

Forskare har hittat en ny pusselbit till förklaringen av Östersjötorskens dåliga hälsa. Med hjälp av fiskarnas hörselstenar bekräftas teorin om att syrebrist får torsken att må allt sämre.

Lantbrukare

Mat & jordbruk

Lantbrukare – en yrkeskår i ständig förändring

Teknikskiften som mjölkningsrobotar och appar som följer världsmarknaden har förändrat tillvaron för Sveriges lantbrukare. Men kostsamma investeringar gör också att stordrift är en strategi som stressar många och inte passar mindre gårdar.

Hållbara städer

”Mindre luftföroreningar räddar liv inom veckor”

När luftföroreningar minskar förbättras människors hälsa omedelbart. Astma och hjärtattacker minskar, spädbarn föds friskare och inom några veckor minskar antalet dödsfall. Det konstaterar forskare på University of Illinois i Chicago.

Köpstopp

Livsstil & konsumtion

Köpstopp – enklare än du tror

Köpstopp - Ett startskott för ett sundare förhållningssätt till konsumtion – eller en bantningskur med stor risk för återfall?

Klimat

”Offentlig upphandling – ett kraftigt styrmedel”

Ett nytt innovationsprojekt ska få svenska kommuner och myndigheter att göra mer hållbara inköp. Det är IVL, Svenska miljöinstitutet, som har fått medel från Vinnova för att utveckla en klimatanpassad offentlig upphandling.

Livsstil & konsumtion

Fler vill laga sina kläder

Allt fler svenskar köper kläder begagnat. Det visar en undersökning som Naturvårdsverket har genomfört. Samma undersökning visar också att intresset för att laga trasiga kläder har ökat, liksom intresset för att hyra klädesplagg.

Citrusfrukt

Kemikalier

Bekämpningsmedel i citrusfrukter kan påverka hjärnans utveckling

Ett av de farligaste bekämpningsmedlen, klorpyrifos, är förbjudet i Sverige. Ämnet påverkar hjärnans utveckling och orsakar skador i fosters utveckling.

vegetarisk mat

Mat & jordbruk

Vad kan få fler att välja vego?

En blodig biff, gjord av grönsaker och med välbekant kryddning. Är det vad som krävs för att den köttälskande majoriteten av svenskar ska välja vegetariskt – eller är odlat kött en väg framåt?

Klimatkompensation

Klimat

Forskningen ifrågasätter klimatkompensation

Klimatkompensation har blivit ett argument från flygbranschen för att kunder ska fortsätta flyga. Men enligt forskningen är det en åtgärd med begränsad effekt.

Vatten

Illaluktande alger kan bli en resurs

Tång och alger som spolas upp på Östersjöns stränder kan bli både en tillgång och en pusselbit i arbetet med att minska Östersjöns övergödning.

Mat & jordbruk

”Vi kan inte köra systemen på max”

Dagens jordbruk utarmar den biologiska mångfalden – ett problem som forskning har pekat på i många år.

Biologisk mångfald

Östersjöns sjöfåglar minskar kraftigt

Tre av Östersjöns mest karakteristiska sjöfåglar är hotade. Framtiden för ejder och svärta är bekymmersam – men det finns förslag på åtgärder för att rädda alfågel.

Alm

Skog

Gotland vann första ronden mot almsjukan

Almsjukan har på många håll slagit ut hela almbestånd, men på Gotland har skadan kunnat begränsas. Ett lyckat naturvårdsexempel menar forskare.

Världens första odlade hamburgare

Mat & jordbruk

Odlat kött väcker nya etiska frågor

Kött producerat utan inhuman djuruppfödning – teknikoptimistiska biotech-företag lyfter gärna fram laboratorieodlat kött som en väg till en mer hållbar värld.

Vattenkran

Social hållbarhet

”Kvinnor involveras inte i viktiga vattenfrågor”

När fler människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet satsar samhället på infrastruktur. Men bara infrastruktur räcker inte.

Mygga

Klimat

Klimatförändringar och hotet mot global hälsa

På forskningsmyndigheten NIEHS försöker forskarna dra lärdom av de allt vanligare väderkatastroferna.

insjö

Vatten

Havets hotade arter kartläggs med ny metod

Enligt Artdatabankens rödlista är nära var femte art hotad. Men hur det ser ut för ryggradslösa djur i havet – där arternas habitat förändras snabbt – är i många fall oklart. Med en ny dna-metod ska forskare nu kartlägga de anonyma ryggradslösa djuren.

Muralmålningar

Social hållbarhet

Politiskt samhällsklimat visas i graffiti

Efter upproret i Egypten var det Kairos gatukonstnärer som satte ljuset på det eskalerande våldet i kölvattnet av den arabiska våren. I en ny avhandling konstaterar Giulia Giubergia att graffiti och muralmålningar har varit ett sätt att hålla ett kollektivt minne av protesternas offer vid liv.

Disk

Klimat

”Vårt renlighetsideal är inte hållbart”

Svenskarnas renlighetsiver har inte minskat trots att tvätt och disk står för en betydande del av hemmets klimatavtryck. I en ny avhandling i sociologi ser Tullia Jack att idealen långsamt omformas, men konstaterar också att processen kan skyndas på.

blåbär

Mat & jordbruk

Juiceindustrins bärrester blir nyttiga snacks

Samtidigt som allt fler ser hälsofördelar med bär går stora mängder restprodukter från juiceindustrin till spillo. Tack vare ny forskning kan frukt- och bärresterna i stället förvandlas till nyttiga snacks.

Elbilar

Transport

”Självkörande bilar kräver nya vanor”

En statussymbol, familjemedlem eller nyckeln till frihet. Bilens symbolvärde har växlat genom åren. Nu är det dags att tänka om och skapa en ny relation till bilen. Det menar forskare på Chalmers som i ett nytt projekt skapar modeller för framtidens transporter.

Ädellövskogen Halland

Skog

Ny rapport: Nyckelbiotoper har effekt

Den biologiska mångfalden är högre i nyckelbiotoper jämfört med omgivningarna. Det är en av slutsatserna i en ny genomgång av 20 års forskning. Forskarna bakom rapporten hoppas att det ska bli enklare att luta sig mot vetenskapliga rön i en laddad fråga.

Klimat

”Medierna kan visa vägen framåt i klimatkrisen”

Vetenskapligt är frågan avgjord och vi har den kunskap som krävs för att agera – nu måste medierna ta nästa steg. Det menar Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman, som ser klimatfrågan som en existentiell angelägenhet. Nu ges ett trettiotal av hans texter om klimatet ut i bokform.

Höstlöv

Skog

Mysteriet med höstlöven kvar att lösa

När hösten kommer förbereder sig träden både för vintern och våren: löven blir gula och knopparna anläggs. Medan tidpunkten för knoppsättningen ser ut att styras nästan helt av en enda gen, så är det fortfarande oklart vad som styr lövens höstfärger.

Skärfläcka

Biologisk mångfald

Poesin visar vikten av mångfald

Kan litteratur hjälpa ekologer att se fåglars kulturella betydelse? Det tror forskare i ett svensk-brittiskt projekt som tar poesin till hjälp för att värdera jordbrukslandskapets fåglar. För författaren Tomas Bannerhed är fågellivet en språklig ocean att ösa ur, men han är tveksam till att tala om olika arters ”viktighet”.

Cyklar

Transport

En bilfri dag – ett litet steg mot bilfria städer

Uteserveringar, blomsterplanteringar och temporära parkbänkar möblerar storstädernas nya uterum – de bilfria gatorna. Men för att lyckas med bilfria stadsdelar krävs betydligt större grepp, menar forskare i ett nystartat tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Person som går i skogen

Hållbara städer

Kommunala eldsjälar driver miljöutvecklingen framåt

När politiken har blivit svagare har utrymmet för tjänstemännen vuxit. Forskare på Örebro universitet hittar det man kallar gröna tjänstemannaaktivister i närmare en fjärdedel av landets kommuner.

Humla lavendel

Biologisk mångfald

Vägen till större mångfald i trädgården

Låt rabarbern gå i blom och ett hörn av gräsmattan växa fritt. Plantera bärbuskar och om plats finns – anlägg en damm. Villaträdgården kan göra skillnad för pollinerare och för den biologiska mångfalden.

Park Enköping

Biologisk mångfald

”Staden kan bli en tillgång för våra bin”

Krisen för våra pollinerare rör inte bara landsbygden. Städerna kan vara en tillgång för humlor och bin – men än så länge saknas pollinerarnas perspektiv i stadsplaneringen.

Naturbetesmark

Biologisk mångfald

Svårt att nå målen för biologisk mångfald

Olika mätningar av Sveriges biologiska mångfald visar samma resultat: den negativa utvecklingen har inte gått att vända. De största mångfaldsförlusterna sker i skogs- och jordbrukslandskapet – enligt studier har 90 procent av landets artrika naturbetesmark och ängar försvunnit på hundra år.

Mat & jordbruk

Curlade kycklingar kan få det svårt som värphöns

I all välmening har svenska hönsuppfödare skapat en trygg och förutsägbar tillvaro för blivande värphöns. Nu frågar sig forskare om för lite stimulans innebär att curlade kycklingar får svårare att klara framtida utmaningar.

världskarta

Klimat

Hur kan klimatskatt bli ett framgångskoncept?

Koldioxidskatt ses som ett effektivt styrmedel som både ger staten en intäkt och minskar utsläppen. Trots det har utvecklingen gått långsamt och inte följt förväntade mönster. Vad får olika länder att införa klimatskatter – och hur ser framgångsreceptet ut? Det vill forskare på Lunds universitet ta reda på i en ny kartläggning.

kyckling

Mat & jordbruk

Bättre sömn ska ge friskare kycklingar

Slaktkycklingar lever stora delar av sina liv i konstant ljus. Men i ett nytt forskningsprojekt ska forskare undersöka hur kycklingarna kan få en bättre miljö anpassad för sömn och vila, vilket ska leda till mer välmående kycklingar med större chans till återhämtning och ett bättre immunförsvar.

Vatten

Alger – en ny pusselbit när korallreven ska räddas

Betande fiskar är en viktig pusselbit i korallrevens ekosystem – utan dessa växer reven lätt igen. I ett internationellt projekt tittar forskaren Maria Eggertsen på algbäddarnas funktion som barnkammare för dessa fiskar.

Nationalmuseum

Hållbara städer

Ny reningsteknik ska hindra kopparutsläpp

Koppartak är ett miljöproblem när dagvattnet för med sig kopparjoner ut i naturen. Trots det saknar i princip alla koppartak någon form av rening. I samband med renoveringen av Nationalmuseum ska en ny anläggning för kopparrening testas.

Biologisk mångfald

Fladdermössens liv lockar forskare

I allhelgona- och halloweentider får folktrons gamla bilder av fladdermössens magiska blod ny fart under vingarna. Verkligheten ligger inte alltför långt ifrån myten. I vetenskapen har forskarna ögonen på vampyrfladdermöss för att förstå virus som rabies och ebola.

Granbarkborre

Skog

Ett steg mot effektivare insektsskydd

Ett stort angrepp av granbarkborren kan förstöra skog för miljontals kronor. Nu har forskare hittat skadeinsektens receptorer för dofter, något som i förlängningen kan leda till nya effektivare metoder mot kostsamma angrepp på granskog.

Stephen Redpath professor ekologi

Landsbygd

Sveriges rovdjur – en utmaning för konfliktforskaren

Oavsett om det handlar om att bevara snöleoparder i Himalaya, skotska kärrhökar eller svenska vargar – bara ekologi räcker inte. Det menar Stephen Redpath, kunglig gästprofessor i miljövetenskap. Han ser konflikthantering som ett underskattat redskap och forskningsområde.

Landsbygd

Lejonens jägare blev deras beskyddare

Kenyas lejon är nära att förlora sin position som savannens majestät. När forskaren och biologen Leela Hazzah var med och grundade Lion Guardians hade lejonen i Afrika minskat med 85 procent på 20 år. Nu, tio år senare, är lejonen i deras del av Kenya tre gånger så många – och metoden att låta lejonjägarna stå för lösningarna sprids över Afrika.

Hållbara städer

Staden – drabbad symbol i dagens krig

Jerusalem, Belfast och Nicosia – i de delade städerna lever konflikterna vidare och i dag slår kriget i Syrien hårt mot städerna. Trots att krigföringen har urbaniserats har få freds- och konfliktforskare fokuserat på staden. Men nu ska det urbana våldet kartläggas.

Gråsparv i stadsmiljö.

Hållbara städer

Sångfåglar får oss att trivas i staden

En skogspromenad kan få axlar och stressnivåer att sjunka. Flera studier har visat hur viktiga grönområden är för att människor i städer ska må bra – men forskningen har hittills fokuserat på den visuella upplevelsen. Nu ska även naturens ljud och lukt vägas in.

Biologisk mångfald

Naturskådare – en allt viktigare kunskapskälla

Naturintresserade har alltid varit viktiga inom medborgarforskning. I vår tar fågelforskningen ett kliv framåt när man mer strukturerat tar hjälp av en av de kunnigaste grupperna – fågelskådarna.