Elin Viksten

Elin Viksten skriver om miljö, natur och hållbarhet, med utbildningar i journalistik och biologi bakom sig. Hon arbetar också med Naturvårdsverkets forskningskommunikation och var i många år reporter på TT Nyhetsbyrån. På fritiden siktar hon mot ytterskären med familjens segelbåt och drömmer om att någon gång bli självförsörjande på grönsaker.

Planering

Mat & jordbruk

Stadsodling – ingen självklar miljöhjälte

Grönsakslanden växer för fullt och hemmaodlarnas förväntningar på tomatplantor och potatisrader är höga. Men stadsodlingarnas miljönytta är inte självklar, enligt en ny internationell studie. För att göra störst skillnad för klimatet gäller det att välja rätt gröda.

Pandemi

Klimat

Lärdomar från pandemin kan lyfta klimatarbetet

Pandemin och klimatkrisen är två utmaningar som samhället tagit sig an på helt olika sätt. I en ny studie har forskare analyserat politikers och makthavares syn på de två kriserna och hur styrmedel har använts. Trots stora skillnader finns det flera lärdomar att dra, menar forskarna.

Reklamskylt

Klimat

FN-chefen efterlyser förbud mot fossilreklam

Precis som många länder har förbjudit reklam för alkohol och cigaretter – produkter som är skadliga för vår hälsa – är det nu dags för ett globalt reklamförbud mot fossila bränslen. Det sade FN-chefen António Guterres i sitt tal på Världsmiljödagen – och han får stöd från forskare.

Vindskydd

Hållbara städer

Så ser skogen ut som lockar till friluftsliv

Att vara ute i naturen ger en rad vinster för både psykisk och fysisk hälsa. Men många är inte ute i naturen så mycket som de skulle vilja. En anledning till det är brist på lämpliga naturområden i vår närhet. En ny avhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet visar hur friluftsområden bäst utformas för att locka besökare.

Havsbotten

Industri & Energi

Norge stäms för planer på djuphavsgruvor

Norge är ett av världens första länder som öppnar för gruvdrift på havsbotten – ett kontroversiellt beslut som bland annat WWF riktat skarp kritik mot. Nu stämmer miljöorganisationen den norska staten.

Trichius fasciatus

Biologisk mångfald

”Utan insekterna har vi inte en chans”

Med sin bok om skogen fick biologiprofessorn Anne Sverdrup-Thygeson såväl sina landsmän i Norge som oss svenskar att se livet i skogen med nya ögon. Men allt började med insekterna.

Almträd

Skog

Genteknik ett förslag för att bromsa almsjukan

Genmodifiering föreslås som en möjlig metod för att rädda alm och ask från alm- och askskottsjukan. Det framgår av den utredning som i dagarna överlämnades till regeringen.

Fartyg

Vatten

Fartygens utsläpp kostar samhället miljarder

Utsläpp från fartyg som renar avgaser med skrubber orsakar stora miljöproblem i Östersjön – och stora kostnader för samhället. Enligt en ny studie av forskare vid Chalmers motsvarade föroreningarna i Östersjön över sju miljarder kronor mellan 2014 och 2022.

Jordbruk

Mat & jordbruk

Jordbrukets största utmaningar vid kris

Ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge har kastat ett nytt ljus på frågan om livsmedelsberedskap och självförsörjande. Men att växla upp det svenska jordbruket för att producera mer mat är inte det enklaste – snarare behöver vi lära oss att äta annorlunda.

Svenska fjällen

Landsbygd

Ökad fjällaktivitet en utmaning för fjällräddningen

Olyckor med flera skadade och väder som försvårar insatser med helikopter – det är två områden där svensk fjällräddning behöver utvecklas. Det konstaterar forskarna bakom den första svenska studien av den medicinska delen av fjällräddning.

Plastflaskor

Livsstil & konsumtion

60 företag står för hälften av världens plastskräp

Färre än 60 internationella företag ligger bakom mer än hälften av världens plastföroreningar, enligt en ny forskningsstudie. Philip Morris, Nestlé, Pepsi och Coca-Cola är några av de som orsakar mest plastskräp.

Livsstil & konsumtion

Fritidshus – tillgång eller belastning?

I det tätbefolkade Storbritannien har fritidshusens vara eller inte vara blivit föremål för en bitvis hätsk diskussion om hållbarhet och rättvis resursfördelning. Här i Sverige är förutsättningarna annorlunda, och forskningen så gott som samstämd – fritidshus är oftare en tillgång för lokalsamhällen än en belastning.

Bottentrålning

Vatten

Grekland först ut i Europa att förbjuda bottentrålning

Bottentrålning förbjuds i Greklands samtliga skyddade marina områden. Det meddelade landets premiärminister på den internationella havskonferensen Our Ocean Conference.

Hyreshus

Hållbara städer

Svårt bli av med stämpeln utsatt område

Trots insatser kan det vara svårt att förändra bilden av ett utsatt område. Det visar en ny studie, där utvecklingen för området Gårdsten i Göteborg har analyserats. Även om de boende är positiva till satsningar som görs upplever de att området fortsätter vara stigmatiserat.

Getväppling

Biologisk mångfald

Väcker igenvuxna betesmarker till liv

I en backe med granar, brännässlor och hallonsnår får Emil V. Nilsson syn på en ensam kattfot. Det blir början på en restaurering av en igenvuxen betesmark – inte av längtan efter det traditionella jordbrukslivet, utan för att väcka ängs- och hagmarksarter till liv innan det är för sent. En räddningsaktion.

ALger

Biologisk mångfald

Tidigare algblomning kan rubba ekosystemets balans

Östersjöns algblomning kommer i dag en vecka tidigare jämfört med tio år sedan. Men det gäller bara växtplankton, något som kan leda till problem i havets ekosystem.

Plantering

Biologisk mångfald

”Vi behöver ta trädgårdsskötsel på större allvar”

Trädgården är platsen där hobbyodlare ser effekterna av klimatförändringar och vill bidra till en bättre värld. Men hur navigerar trädgårdsägare i en strid ström av information, som inte alltid baseras på fakta? Kanske är det trädgårdens låga status som sätter käppar i hjulen när odlingsentusiaster försöker göra rätt.

Sork

Landsbygd

Ny variant av sorkfeber i Skåne

Forskare har hittat virus som kan orsaka sorkfeber hos människor, i skogssorkar i Skåne. Det är mer än 50 mil söder om tidigare kända utbredningsområden. Det är också ett annat virus än det som finns i norra Sverige.

Snödroppe

Biologisk mångfald

Vad behövs för att insekter ska trivas i stadsmiljö?

Ängar i stället för gräsmattor och sandhögar som ska locka pollinatörer börjar bli en vanlig syn i många kommuner. Städernas grönområden är en resurs – men hur ska de se ut för att gynna mångfalden och inte bara locka pollinatörer från en plats till en annan?

Kläder

Livsstil & konsumtion

Frankrike på väg att begränsa ”fast fashion”

Frankrikes nationalförsamling röstade i veckan ja till ett åtgärdspaket för att begränsa så kallad fast fashion och klädindustrins miljöpåverkan. Ett reklamförbud och en särskild miljöavgift är två av åtgärderna som nu läggs fram för omröstning i senaten.

Kvinnor arbetar på fält

Social hållbarhet

”Klimatstöd behöver riktas direkt till kvinnor”

Klimatförändringarnas effekter slår hårdare mot kvinnor i låg- och medelinkomstländer än mot män. Det framgår av en ny FN-studie och författarna menar att klyftan sannolikt kommer att öka.

Aktivism

Social hållbarhet

Akademisk klimataktivism – problem eller möjlighet?

Allt fler forskare höjer rösten för en mer handlingskraftig klimatpolitik. Skillnaden mellan ett offentligt upprop och radikala klimataktioner kan tyckas stor, men när övergår engagemang i aktivism och hur påverkas forskningen? Det ska forskare undersöka i nytt projekt.

Mygga

Klimat

”Södra Sverige behöver förbereda sig för nilfeber”

Nilfebervirus sprids norrut i ett varmare klimat och bland annat Tyskland ser varje år fall av nilfeber. Men myndigheter och regioner i södra Sverige är inte rustade för att tidigt upptäcka smittan. Det menar smittskyddsläkare i en debattartikel.

Parkering

Hållbara städer

Parkeringar tar upp mer plats än landets totala bostadsyta

Trots att forskningen är tydlig – tillgången till parkering påverkar trafiken och därmed utsläppen – så möter många kommuner motstånd när parkeringar tas bort. Men det går att göra förändringar även inom känsliga policyområden.

Orkan Katrina

Klimat

Forskare: Dags att utvidga skalan för orkaner

Den femgradiga skalan för orkaner räcker inte längre till, när kraftigare stormar blir allt vanligare. Det menar forskare i en ny studie och efterlyser en kategori 6 för orkaner med vindar på över 86 meter per sekund.

Sjöfart

Transport

Forskarna varnar sjöfarten för övergång till ammoniak

I jakten på fossilfria bränslen har sjöfarten fått upp ögonen för ammoniak som fartygsbränsle. Nu har forskare vid Chalmers analyserat olika bränslen för fartyg – och de varnar för risker med just ammoniak.

Vattenkraft

Vatten

Vattenkraft påverkar många fler arter än bara fisk

Laxen som inte längre kan vandra upp i älven för att föröka sig. Det har länge varit bilden av hur naturen påverkas av utbyggnaden av vattenkraft i landets älvar. Men vi får inte missa resten av ekosystemet, menar forskaren Richard Johnson.

Gruvbrytning

Industri & Energi

FN: Utvinningen av mineraler och metaller måste minska

Efterfrågan på metaller och mineraler ökar i takt med att en grön omställning tar fart. Enligt en ny FN-rapport kommer utvinningen att öka med 60 procent till 2060 – något som skulle innebära stora konsekvenser för klimat och miljö.

Renar

Klimat

Stödutfodring av renar inte riskfritt

När vädret växlar mellan kallt och varmt bildas is på marken där renarna betar och renarna får svårt att komma åt betet. Som kompensation blir det allt vanligare att renar stödutfodras. Men det är inte riskfritt, visar en ny studie. Renkalvar som utfodrats i hägn får svårare att hitta bete när de växer upp.

Skog

Skog

Svenskarna betalar gärna för biologisk mångfald i skogen

360 kronor per person och år, det är vad svenskarna i genomsnitt kan tänka sig att betala för att skydda den biologiska mångfalden i skogarna. Det enligt en ny rapport som Skogsstyrelsen har publicerat.

Övergödning

Vatten

Minskad övergödning – en vinst för klimatet

Om Sverige kan få bukt på övergödningen av Östersjön skulle det också minska utsläppen av växthusgaser i form av metan. Restaurering av havsmiljöer och minskad övergödning skulle minska metanutsläppen på 20-30 års sikt, konstaterar forskare vid Östersjöcentrum.

Löptränar

Livsstil & konsumtion

Fysisk aktivitet i topp för god livskvalitet

Genom att analysera en rad olika livsstils- och hälsofaktorer hos närmare 30 000 personer har forskare fått fram de viktigaste pusselbitarna för god livskvalitet vad gäller hälsa. I topp: fysisk aktivitet, arbete och avsaknad av smärta.

Skogsbrand

Klimat

Extrema skogsbränder minskar effekten av planterad skog

Skogsbränder orsakar stora koldioxidutsläpp och de senaste två decennierna har antalet extrema skogsbränder ökat – något som radikalt minskar effekten av planterad skog som kolsänka. Framför allt beror det på klimatförändringar och människans markanvändning.

Odling

Mat & jordbruk

Unga grönsaksodlare vill vara del av omställning

En tydlig förankring i det lokala motiverar unga, småskaliga grönsaksodlare, liksom att vara med och bidra till en hållbar omställning. Det visar en intervjustudie med odlarna bakom 14 nystartade företag.

katt jagar

Biologisk mångfald

Katter tar fler djur än väntat – även hotade arter

För första gången har forskare tittat på vilken inverkan våra katter har på de vilda djuren globalt sett. Det visar sig att katter fångar fler djurarter än väntat – och att en betydande del av dessa är hotade arter.

Träd stadsmiljö

Hållbara städer

Mindre asfalt gynnar stadens träd

När somrarna blir varmare blir städernas träd viktigare – de ger både skugga och sänker temperaturen. Men det finns mycket att göra för att gynna träden i just städer. Framförallt behöver de mer markyta utan asfalt, konstaterar forskare vid Göteborgs universitet.

Humla

Mat & jordbruk

Bekämpningsmedel fortsätter orsaka problem för humlor

Häromveckan sade Europaparlamentet nej till ett förslag om minskad användning av bekämpningsmedel. Nu visar en studie att bekämpningsmedel som används i jordbruket ger betydande skador på humlor.

Klimatdemonstrationer

Klimat

FN:s klimatmöten gynnar stora, rika länder

Samtidigt som vissa grupper varken hörs eller representeras skickar rika länder allt fler delegater – precis som fossilindustrin. Det visar en studie av FN:s globala klimatkonferens, COP.

Familj

Klimat

Klimatoro påverkar val om att skaffa barn

En brittisk studie visar att oro för miljö och klimat får allt fler människor att skaffa färre eller inga barn. Men anledningarna till det skiljer sig åt i olika delar av världen.

Jordbruk

Mat & jordbruk

Ekologisk odling kan minska jordbrukets klimatpåverkan

Omställning till ekologisk odling är en av de klimatåtgärder som lyfts fram i en dansk rapport om jordbrukets klimatpåverkan, främst på grund avökad kolinlagring. Forskarna menar också att klimateffekten kan förbättras ytterligare med utvecklade odlingsmetoder.

Kyrkogård

Hållbara städer

Kyrkogårdarna – en plats i förändring

I allhelgonatider är kyrkogården en självklar plats för minnesriter och kontemplation. Även övrig tid är det mer än bara en sista viloplats – begravningsplatser är också viktiga för rekreation och återhämtning. Men många kyrkogårdar står inför flera utmaningar.

Naturbetesmark

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald viktig för kolinlagring i gräsmark

När den biologiska mångfalden minskar i betes- och stäppmarker lagras också mindre kol. Forskare tror att det beror på att i gräsmarker med färre arter bryts växtligheten ner snabbare.

Riksdag

Social hållbarhet

Kvinnliga politiker betalar högre pris för makt

En majoritet av Sveriges politiker i ledande roller utsätts för våld och hot och mest drabbas de kvinnliga politikerna. En effekt av det är att kvinnliga politiker oftare än manliga undviker att uttala sig offentligt, vilket i sin tur skadar demokratin, menar forskaren Sandra Håkansson.

Demonstration

Social hållbarhet

Aktivist eller engagerad tjänsteperson?

När politiker kallar statstjänstemän för aktivister är det en normförskjutning i den svenska demokratin, menar Jan Olsson, professor i statskunskap. Han tror att myndigheterna kommer att möta fler värdekonflikter – något de är dåligt rustade för.

Hållbara städer

Därför väljer vi elsparkcykel – det är kul

I Paris är de numera förbjudna och inte heller i Sverige har hyrsparkcyklarnas intåg varit friktionsfritt – trots att de har en potential att minska trafikens miljöpåverkan. Och även om de marknadsförs som ett miljövänligt transportmedel så väljer människor sparkcykel för att det är kul.

Jord

Biologisk mångfald

Trots ambitioner vet vi inte hur marken mår

Vikten av att värna den biologiska mångfalden även under jord ligger bakom EU:s satsning på markhälsa. Men trots höga ambitioner går arbetet trögt. Det ursprungliga förslaget om en lag för markens hälsa blev i stället en lag om övervakning – och utan de indikatorer som forskare hade föreslagit.

Villaförort

Social hållbarhet

Klyftorna växer mellan olika bostadsområden

Skillnaderna i inkomst mellan olika bostadsområden blir bara större. Utvecklingen syns allra tydligast bland personer som har barn.

Vattenprov

Social hållbarhet

Forskare vill införa varningssystem för smittor i naturen

Ett gemensamt varningssystem för de nordiska länderna, som varnar sjukvården när nya smittor dyker upp i naturen. Det föreslår forskare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Skog

Renar hittar mindre mat i skog med contortatall

I skogar med contortatall hittar renar på vinterbete inte tillräckligt med föda, och de kan heller inte röra sig fritt. Det konstaterar forskare efter att ha studerat renars rörelsemönster under tre vintrar.

Impatiens glandulifera

Biologisk mångfald

Trädgårdsägare avgörande i kampen mot invasiva växter

Invasiva främmande arter har oftast ett ursprung som trädgårdsväxter. Men trädgårdsägarnas kunskaper är ofta begränsade, konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Helags

Livsstil & konsumtion

Dilemma när allt fler hittar ut i naturen

Stängda fjällstugor, skatt för turister eller inspirerande tips om andra naturupplevelser. Med turistboomen i naturen växer behovet av att styra besöksströmmarna – frågan är hur.

Syrien

Hållbara städer

Utvecklingen går åt fel håll för FN:s globala mål

Världens länder är långt ifrån att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Det visar en utvärdering som publiceras när halva tiden gått till att målen ska vara uppfyllda 2030.

Vildsvin

Skog

Hårda restriktioner för att begränsa svinpest

Efter flera utbrott i länder som Tyskland och Nederländerna har den afrikanska svinpesten nu konstaterats även i Sverige. För att förhindra att sjukdomen sprids ytterligare har ett 1 000 kvadratkilometer stort område spärrats av, där såväl jakt och skogsbruk som svampplockning nu förbjuds.

Vattenhyacint Pontederia crassipes

Biologisk mångfald

Invasiva arter blir bara fler – orsakar skador för miljarder

Spridning av sjukdomar, minskade skördar och ett decimerat fiske – det är några av effekterna när invasiva främmande arter blir ett allt större problem.

Rovmärla

Biologisk mångfald

Den aggressiva rovmärlan närmar sig Mälaren

Den invasiva rovmärlan börjar få fäste i svenskt vatten. I våras upptäcktes större rovmärla i Vättern och nu har mindre rovmärla hittats i sjöar i södra Stockholm – och risken att kräftdjuret sprider sig till Mälaren är stor.

Klimat

Pingvinungar drunknar när Antarktis is smälter

Upp till 10 000 pingvinungar beräknas ha dött under häckningen förra året, på grund av smältande havsis på Antarktis. När isen under pingvinerna smälte blev det en katastrof för ungarna – som inte hade fått de fjädrar som krävs för att kunna simma i havet.

Park

Hållbara städer

Forskare efterlyser mångfald av natur i städerna

Människors kärlek för naturen har både med arv och miljö att göra – och vilken sorts natur vi mår bra av kan skilja sig stort. Det konstaterar forskare i en ny studie – och efterlyser mer varierad natur i stadsplaneringen.

Montana

Klimat

Unik dom ger unga rätt i klimaträttegång

I den första domen i sitt slag i USA ger en domstol i Montana unga målsägande rätt mot delstaten, som ungdomarna menar kränker deras rätt till en ren och hälsosam miljö. Delstaten främjar användandet av fossila bränslen, enligt domen.

Fågelmatning

Biologisk mångfald

Covid fick oss att upptäcka småfåglarna runt knuten

Intresset för att mata fåglar sköt i höjden över hela världen under pandemin, enligt en ny studie. Det i sin tur gav människor en större kontakt med naturen – men för fåglarna är det inte bara positivt.

Anemonia

Vatten

Inget grönt ljus för djuphavsbrytning

Efter en veckas intensiva förhandlingar avslutades ett internationellt möte på Jamaica utan ett godkännande av gruvdrift på havsbotten. I sista stund beslutades att man nästa år ska föra formella diskussioner om hur haven ska skyddas.

Fjällämmel

Biologisk mångfald

Få lämlar drabbar ugglor och rovfåglar

Norrbottens fjällvärld – där är det störst chans att se fjällämlar i år. Årets nationella övervakning av smågnagare visar stora skillnader i antalet lämlar på olika håll i landet.

Vete

Mat & jordbruk

Så kan jordbruket växa utan ökade klimatutsläpp

Samtidigt som Sverige till 2045 ska nå netto noll klimatutsläpp ska vi också öka den egna livsmedelsproduktionen. Det är två mål som kan stå i konflikt med varandra, men i en aktuell rapport pekas tre åtgärder ut som kan minska klimatutsläppen.

Sol

Klimat

Juli 2023 – varmaste månaden som uppmätts

Juli blir globalt sett den varmaste månaden som någonsin uppmätts, enligt uträkningar av forskare vid Leipzigs universitet. Samtidigt visar andra studier att värmeböljorna vi nu ser framförallt är kopplade till användningen av fossil energi.

Potatisodling

Biologisk mångfald

”Skrämmande kunskapsluckor om bekämpningsmedel och bin”

Forskning har visat att neonikotinoider i bekämpningsmedel hotar bin även vid låga halter – med ett EU-förbud som följd. Men hur påverkas insekter av andra insektsgift som används i odling? I en ny studie ser forskarna stora kunskapsluckor.

Trafik

Klimat

Lägre klimatutsläpp 2022 – nu väntas de öka

Trots att klimatutsläppen från transporter minskade under 2022 är det oklart om Sveriges klimatmål för 2030 nås. De kommande åren bedöms tvärtom utsläppen att öka kraftigt.

Igelkott

Biologisk mångfald

Nytt sätt att mäta biologisk mångfald

Mätstationer som kontrollerar luftkvalitet skulle också kunna kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden. I en ny studie har DNA från både djur som växter samlats in.

Abborre

Vatten

Även miljövänlig plast farlig för fisk

Nedbrytbar plast lyfts ofta fram som ett miljövänligt alternativ. Men hamnar plasten i naturen påverkar den fisk negativt, precis som vanlig plast, visar en ny studie.

Översvämning Indien

Hållbara städer

Plastskräp förvärrar översvämningar – fattiga drabbas

Plastpåsar som stänger till dagvattenledningar och dräneringssystem orsakar redan i dag översvämningar, framför allt i fattigare delar av världen. Om inget görs kommer problemet bara att växa, enligt en ny rapport.

Potatis

Mat & jordbruk

Den ekologiska odlingen fortsätter minska

Antalet företag som brukar ekologisk mark minskar med drygt fyra procent. Samtidigt minskar även arealen ekologiskt brukad jordbruksmark med knappt två procent.

Plast

Industri & Energi

Forskare har hittat organismer som kan bryta ner plast

Mikroorganismer som effektivt bryter ner plast har länge stått på önskelistan i återvinningsindustrin. Nu har forskare hittat mikroorganismer som verkar även i låga temperaturer – något som skulle kunna innebära ett genombrott.

Vitmossa

Mat & jordbruk

Vitmossa kan ersätta klimatskadlig odlingstorv

Allt fler röster höjs för en minskad torvanvändning och i trädgårdshandeln växer efterfrågan på torvfri jord – men alternativen är än så länge få. En förhoppning är att odlad vitmossa kan ersätta den klimatskadliga odlingstorven.

Visent

Biologisk mångfald

Ny studie: Vilda visenter till svensk skog

Vilda visenter har inte funnits i Sverige på 8 000 år. Nu ska Skogssällskapet och Sveriges lantbruksuniversitet utreda om det är möjligt att återinföra dem i svenska skogar.

Cyklister

Transport

”Sälj in visionen om den hållbara staden”

Vad tycker vår omgivning om vårt sätt att ta oss till jobbet? För att fler ska välja att cykla, gå eller åka kollektivt räcker det inte med en genomtänkt stadsplanering – sociala normer är lika viktigt för att förändra en resvana.

Skogspromenad

Skog

Den perfekta skogen för återhämtning – så ser den ut

En tyst, lagom luftig skog vid en sjö – det är vad vi ser framför oss när vi längtar ut i skogen. I en ny studie slår forskare fast en rad faktorer som gör en skog attraktiv för friluftsliv och rekreation.

Pool

Vatten

Samhällsklyftor större orsak till vattenbrist än klimatet

Vattenbrist i städer beror mer på sociala klyftor än på klimatförändringar och befolkningstillväxt. För att vattnet ska räcka till alla behöver de mest privilegierade grupperna förändra sin livsstil, konstaterar forskare i en ny studie.

Transport

Ny teknik banar väg för vinddrivna fartyg

Sjöfarten står för en betydande del av världens koldioxidutsläpp och drivs till 99 procent med fossila bränslen. Men kanske kan delvis vinddrivna fartyg snart bli verklighet.

Granbarkborre

Skog

Blir tallen granbarkborrens nästa favorit?

Granbarkborren kan orsaka lika förödande skogsskador som en storm eller en brand, skador som ökar i ett varmare klimat. I Centraleuropa har enorma skogar slagits ut – och även tallen drabbas. Nu ska forskare studera om det finns en risk att tallen kan komma att angripas i större utsträckning även här.

Skog

Skog

Kunskapsbrist om hur hyggesfritt påverkar hotade arter

Med ett hyggesfritt skogsbruk bevaras många skogslevande arter på kort sikt. Men kunskapen om hur rödlistade arter och biologisk mångfald påverkas på längre sikt är fortfarande liten, konstaterar forskare i en ny litteraturstudie.

Vägren

Biologisk mångfald

Blommande vägrenar ersätter inte artrika betesmarker

Artrika ängar och naturbetesmarker börjar bli sällsynta. En förhoppning har varit att vägrenar och kraftledningsgator kan gynna den biologiska mångfalden på samma sätt.

Röd signalsjögurka

Vatten

Föda upp sjögurkor – ett omöjligt uppdrag?

Sjögurkan, havets dammsugare, krattar manegen för koraller och andra känsliga organismer. Men fisket har slagit hårt mot världens sjögurkor.

Renar

Klimat

”Den gröna omställningen kan slå hårt mot renskötseln”

Mineraler till batterier och fossilfria transporter, förnybar energi från vindkraft och skog – förväntningarna på norra Sveriges naturresurser är stora när samhället ska ställa om.

Trädplantering

Social hållbarhet

Trädplanteringar gynnar inte alltid lokalbefolkningen

När koldioxidutsläpp ska klimatkompenseras handlar det ofta om trädplantering i Afrika eller andra delar av världen. Men människorna som bor där glöms ofta bort, menar forskare vid SLU.

Mikroplast

Vatten

Exponentiell ökning av plast i haven sedan 2005

Över 170 tusen miljarder mikroplastpartiklar flyter i världens hav. Det visar en ny studie, där forskare för första gången på tio år har beräknat hur mycket mikroplast som finns i världshaven.

Fisk i flod

Kemikalier

PFAS i all testad fisk i Michigan-studie

All testad fisk från två floder i Michigan innehöll PFAS, enligt en ny studie. Halterna av kemikalierna var så höga att de utgör en hälsorisk för alla som äter fisken.

Rålambshovparken

Hållbara städer

Minskade luftföroreningar förbättrar barns lungor

När luftföroreningarna i Stockholm har minskat har också barn och unga fått bättre lungkapacitet, visar en ny långtidsstudie.

Skidlift

Klimat

Skidsemestern – en upplevelse på utdöende?

Skidåkningen i södra Sverige riskerar att smälta bort till 2050. Skidindustrin har redan börjat ställa om, men på flera håll kommer inte konstsnö och sparad snö att räcka till.

Bombus terrestri

Mat & jordbruk

Importen av humlor ökar stadigt

Importen av humlor för kommersiell pollinering i odlingar har ökat i flera år. I en tomatodling kan industriellt uppfödda humlor bidra till att maximera skörden – men kunskapen om hur de påverkar våra inhemska bin är fortfarande liten.

Blåstång

Biologisk mångfald

Forskare efterlyser tidiga tångrapporter från Östersjön

Sommaren kan tyckas avlägsen när våren ännu inte gjort sitt intåg. Men Östersjöns blåstång mognar tidigare än vad forskarna först har trott. Nu efterlyser algforskare observationer från allmänheten redan i mars.

Talgoxe

Hållbara städer

Städernas småfåglar vill ha inhemska träd

Valet av stadsträd är viktigt när småfåglar ska gynnas, konstaterar forskare i en ny studie. I många svenska städer finns främmande trädarter – men småfåglar mår bättre i miljöer med inhemska träd som ek, bok och björk.

Luftföroreningar

Hållbara städer

Forskare ser samband mellan luftföroreningar och psykisk ohälsa

En långvarig exponering för luftföroreningar ökar risken för depression och ångest. Det har brittiska och kinesiska forskare kommit fram till i en ny studie.

Gunnbofallet

Vatten

Vattnets vindlande historia genom det svenska landskapet

Det är hög tid för oss att ta sumpmarken till våra hjärtan. Det är Bo Landins budskap i boken ”Vatten – Land”.

Våtmark

Vatten

”Stora pengar satsas på våtmarker – utan tanke på uppföljning”

Runtom i Sverige restaureras våtmarker med förhoppningar om en ökad biologisk mångfald, kolinlagring för klimatet och minskad övergödning. Men vad vet vi egentligen om effekten av våtmarksrestaureringar?

Blomsterträdgård

Biologisk mångfald

Trädgården – en stor potential för biologisk mångfald

Mer än 213 000 kvadratmeter trädgård, balkong eller kolonilott har under det gångna året förvandlats till en rikare miljö för djur och växter. Det visar inrapporteringen i kampanjen Ett rikare Sverige.

Elbil

Transport

Efterlyses: Mer data om elfordonens laddinfrastruktur

Om Sverige ska nå sina klimatmål behöver utvecklingen av elfordon skyndas på – samtidigt som efterfrågan på el ökar från flera håll. Delad data och digitalisering kan bidra till en effektivare elförbrukning, enligt en ny rapport från VTI – men författarna ser flera hinder på vägen.

Blåstång

Vatten

Minskad övergödning kan öka havets koldioxidupptag

Kustekosystem som sjögräsängar tar upp och lagrar koldioxid, något som går att dra nytta av i klimatarbetet. Forskare har även sett blåstång och andra makroalger som ett sätt att lagra kol. Men en ny studie visar att blåstången dessutom avger den kraftiga växthusgasen metan.

Kläder

Livsstil & konsumtion

Så kan vi bli bättre på textilåtervinning

Kläd- och textilindustrin står för en stor del av världens koldioxidutsläpp, cirka 10 procent. Trots det går bara en liten del av alla textilier som slängs till återanvändning eller materialåtervinning. Om de nordiska länderna ska bli bättre på textilåtervinning behöver de samarbeta, enligt en ny rapport.

Montreal

Biologisk mångfald

COP15: Frustration över orättvisor bromsar FN-avtal

När världens miljöministrar nu ansluter till FN-mötet om biologisk mångfald i Montreal är det efter tröga förhandlingar som inte gett det resultat som förväntats. Precis som under COP27 i Egypten protesterar världens fattigare länder mot bristen på finansieringsvilja.

Blomsterodling

Livsstil & konsumtion

Allt fler satsar på hållbar blomsterodling

Den amerikanska rörelsen slow flowers har etablerat sig även i Sverige. Svenska blomsterbönder, som odlar snittblommor på hållbart vis, blir allt fler – driftiga företagare som står på flera ben, enligt en ny studie.

Klimat

Klimatpolitiska rådet: Klimatpolitiken räcker inte

Myndigheternas underlag till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen räcker inte om Sverige ska ha en chans att nå 2030-målen. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet – som efterlyser fler och snabbare åtgärder från regeringen.

Cykelbud

Social hållbarhet

Fattiga trots arbete är oftast utrikesfödda män

Personer som trots att de arbetar ändå lever i fattigdom har länge varit ensamstående kvinnor. Men i dag är en annan grupp störst: utrikesfödda medelålders män.

Surfplatta

Livsstil & konsumtion

Mindre fantasi när barn leker med surfplatta

Surfplattor har blivit vanliga på förskolor och digitala verktyg ingår sedan flera år i läroplanen. Men en ny studie vid Uppsala universitet visar att barnens lek med surfplatta är mindre kreativ och fantasifull än annan lek.

Black Angus

Mat & jordbruk

Metan från 15 företag mer än 80 procent av EU:s utsläpp

Metanutsläppen från världens 15 största företag inom köttproduktion och mejeri är långt större än utsläppen från många av världens största länder, som Ryssland, Kanada och Tyskland. Det visar en ny studie. Samtidigt betonar FN:s miljöprogram UNEP att världens metanutsläpp behöver minska med minst 40 procent.

Översvämning

Klimat

COP27: Alla ska nås av varningar vid extremväder

I takt med att översvämningar, skogsbränder och torka blir vanligare i klimatförändringens spår blir också varningssystem allt viktigare. Men fortfarande nås en tredjedel av jordens befolkning – framför allt i fattigare länder – inte av någon varning vid fara. Nu sjösätts ett nytt FN-initiativ för att alla människor ska varnas vid fara för extremväder.

Klimat

”Varje tiondels grad gör skillnad”

Stats- och regeringschefer från över 120 länder är på plats i Egypten för COP27. Men redan innan klimatmötet har flera av världens rika länder positionerat sig inför kommande förhandlingar.

Förskola

Social hållbarhet

Låg kvalitet på förskolans språkundervisning

Förskolan är en av de viktigaste platserna för barnens språkutveckling. Trots det är kvaliteten på svenska förskolors undervisning i språk, skrivande och läsande låg, enligt en ny studie.

Demonstration

Social hållbarhet

”Många olagliga aktioner har ansetts vara nödvändiga”

Domen mot de tolv klimataktivister som i somras blockerade trafiken på E4 i Stockholm har fått bland annat Amnesty att varna för en inskränkt demonstrationsrätt – något som klimatforskare internationellt också har påpekat. Men ett högt tonläge i sociala medier betyder inte att allmänhetens attityder mot klimataktivister har hårdnat, påminner Magnus Wennerhag, professor i sociologi vid Södertörns högskola.

Tonfisk

Biologisk mångfald

Skyddade havsområden viktiga för klimatet

Marina naturreservat bidrar till såväl biologisk mångfald som ett hållbart fiske och upptag av koldioxid, konstaterar forskare. Samtidigt visar en annan studie att ett skyddat område i Stilla havet lett till att fiskbestånd även utanför reservatet har återhämtat sig.

Jordbruk

Mat & jordbruk

Energikrisen belyser jordbrukets fossilberoende

Rysslands invasion av Ukraina, efterföljande sanktioner och skenande kostnader för konstgödsel har fått omvärlden att söka alternativ till det fossilberoende odlandet. Förväntningarna är höga på de forskningsprojekt som söker nya sätt att framställa det kanske viktigaste gödningsämnet – kväve.

Höstlöv

Klimat

Kritik mot nedläggning av miljödepartementet

När den nya regeringen och dess ministrar presenterades på tisdagen stod det klart att miljödepartementet försvinner som eget departement, för att i stället hamna under näringsdepartementet. Beslutet får kritik från oppositionen men också från flera forskare.

Tåg

Transport

Brittiskt utspel för att ersätta flygresor med tåg

Om kortare flygresor ersattes av resor med snabbtåg där det är möjligt skulle flygets utsläpp minska med en tredjedel. Det visar en analys av tåg- och flygtrafiken i Storbritannien.

Grödor

Mat & jordbruk

Lönsamt att satsa på olika grödor

En viktig anledning till den drastiskt minskande biologiska mångfalden är dagens jordbruk, med få grödor på stora ytor. Men rationella, storskaliga odlingar ger inte självklart bäst ekonomi. Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet kan en mångfald av grödor i själva verket vara det mest lönsamma på en gård.

Kor

Mat & jordbruk

Många lantbruk vill producera egen el

Intresset för att kunna producera el från biogas ökar stort bland landets lantbruk. Bara i år har närmare fyra gånger fler biogasansökningar kommit in till Klimatklivet, jämfört med samtliga ansökningar sedan starten 2015.

Skateboard

Social hållbarhet

Modern sexism störst hos unga män

Unga män känner sig hotade när kvinnors rättigheter stärks i större utsträckning än äldre generationer. Det framgår av en stor studie vid Göteborgs universitet om jämställdhet och sexism.

Bil

Transport

Sänkt bensinskatt nådde bara konsumenterna delvis

En månad efter att skatten på bränsle sänktes var bensinpriset rekordhögt igen. Nu har forskare på Handelshögskolan i Stockholm jämfört prisutvecklingen för bensin i Sverige och i Danmark i samband med skattesänkningen. I en ny rapport konstaterar de att bara en del av den sänkta skatten nådde konsumenterna.

Värmerekord

Klimat

Sommaren 2022 slår alla värmerekord

Sommaren 2022 var den varmaste som någonsin uppmätts i Europa. Det visar färsk data från EU:s satellitövervakningsprogram Copernicus. Värmerekordet gäller både för månaden augusti och för sommaren som helhet.

Däck

Hållbara städer

Övergång till elbilar ingen hälsovinst

En övergång till elbilar kan innebära hälsoproblem i städerna. När bilarna blir tyngre blir också de luftburna partiklarna fler, något som i sin tur kan kosta samhället en miljard kronor om året bara i Stockholm.

Våtmarker

Klimat

Varma sensomrar slår hårt mot våtmarker

Våtmarkerna spelar en viktig roll för klimatet tack vare torvens förmåga att lagra stora mängder kol. Men ett varmare klimat kan minska våtmarkernas kolupptag. Nu varnar forskare för att varma sensomrar kan leda till ett radikalt mindre kolupptag.

Utsläpp

Klimat

Forskarupprop: Politikerna sviker i klimatfrågan

Läget är akut, med utsläpp som ökar när de borde minska dramatiskt. Samtidigt föreslår en majoritet av partierna politik som går emot både Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål. Det är budskapet i en debattartikel signerad av nästan 2000 svenska forskare.

Industri & Energi

Textil av poppel kan ersätta bomullsodlingar

Poppelns fibrer har visat sig passa bra att göra textil av – så pass bra att poppel skulle kunna ersätta en stor del av dagens ofta problematiska bomullsproduktion. Det menar forskare vid Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, som har utvecklat en poppel som växer snabbt på nordliga breddgrader.

Biologisk mångfald

Tillskott på EU:s lista över invasiva arter

Syrenslide och japansk träddödare är två trädgårdsväxter att hålla ögonen på – båda finns med bland de nya arter som nu förbjuds av EU. Från och med augusti läggs de och ytterligare 20 nya arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter.

Biologisk mångfald

Ny IPBES-rapport: Naturens värde måste lyftas

Om den globala krisen för biologisk mångfald ska kunna bromsas behöver vi se vilken betydelse naturen har för oss – och ta hänsyn till det i beslut. Det menar 82 forskare bakom IPBES senaste rapport, som samlar de första omfattande riktlinjerna för att bedöma naturens värde.

Klimat

Flygbolaget KLM stäms för greenwashing

Flygbolaget KLM stäms av den holländska miljöorganisationen Fossielvrij NL för sin ”Flyg ansvarsfullt”-kampanj. Miljöorganisationen menar att klimatkompensering av flygresor skapar en falsk bild av att flyget inte bidrar till att förvärra klimatkrisen.

Plastflaska

Kemikalier

Engångsartiklar i plast förbjuds i Indien

Indien har förbjudit engångsartiklar i plast. Nu är det förbjudet att använda bland annat bestick, matlådor och sugrör i plast.

Klimat

Sydasiens värmeböljor kommer drabba allt fler

Redan i våras drabbades Indien och Pakistan av rekordhöga temperaturer – värmeböljor som kom tidigare och slog hårdare än de brukar. Enligt en ny studie är risken stor att över en halv miljard människor drabbas av den sortens extremvärme i framtiden, om inte Parisavtalet efterlevs.

Mat & jordbruk

Mindre svinn när fisken rensas med ny metod

Hälften av fiskens vikt försvinner när den rensas, ett slöseri med både naturresurser och pengar. Nu har forskare vid Chalmers tagit fram en ny teknik för fiskeindustrin, som ger fem delar i stället för bara en filé.

drakfisk

Vatten

Invasiv tropisk fisk blir till hållbart läder

Den tropiska drakfisken har på bara 15 år blivit ett allvarligt hot mot korallreven i Karibien och utanför USA:s östkust. Nu har miljövänliga accessoarer blivit ett verktyg för att begränsa fiskens framfart.

Nyhetssändning

Social hållbarhet

Ny studie: Public service stärker demokratin

Public service har en viktig funktion för demokratin och svenskarna har ett jämförelsevis stort förtroende för public service-medierna. Det visar en ny forskningsöversikt.

Nyckelpigespindel

Biologisk mångfald

Skadegörelse hot mot sällsynt spindel

Landets enda fridlysta spindel, nyckelpigespindeln, har bara hittats på två platser i landet. Nu har den ena platsen, i Skåne, utsatts för skador. Troligen är det närgångna naturintresserade som har velat fotografera eller samla in spindlarna och då förstört spindelnäten.

Fjäril

Biologisk mångfald

Blommorna viktiga för långt fler än vildbin

I en färsk undersökning har Artdatabanken tittat på hur stor andel av svenska insektsarter som har pollen eller nektar som näringskälla. Av drygt 13 400 undersökta arter är blommande växter viktiga för en tredjedel. Det innebär att åtgärder som gynnar vilda pollinatörer är viktiga för fler än bara vildbin.

Daggmask

Mat & jordbruk

Daggmasken gynnas av viss växtföljd

Daggmasken – jordens hårt arbetande hjälte och jordbrukarens bästa vän – lever farligt när åkrarna plöjs. I en ny studie ser forskare att växtföljden spelar en stor roll för maskarnas välmående när jorden behöver bearbetas.

Sibirien

Kemikalier

Stora mängder nanoplast i vattenprover

Höga halter av plastartiklar i nanostorlek har hittats i skogssjöar och vattendrag i Stenungsunds kommun. I ett internationellt forskningsprojekt togs prover i Gårdsjöns avrinningsområde och samtliga prover innehöll nanoplast.

Cykelsemester

Livsstil & konsumtion

Så blir din semester mer hållbar

Cykel och kanalbåt i Dalsland, träningsvecka i Vålådalen, vandringssemester i Alperna, botanikkurs i Jämtlandsfjällen, tångsafari på Västkusten eller Netflix i sängen – alternativen till den traditionella flygresan till solen är många. Och de flesta alternativ är bättre för klimatet.

Fårhage

Biologisk mångfald

Mindre gårdar viktiga för ekosystemtjänster

Ett landskap med många småskaliga gårdar med kor och får är mer varierat än landskap med stora jordbruk. Där trivs också såväl pollinerare som människor bättre, enligt en kartläggning av ekosystemtjänster i olika sorters jordbruksmark.

Familjeföretag

Social hållbarhet

Döttrar har längre väg till toppen i familjeföretaget

Det är betydligt vanligare att söner tar över familjeföretaget än att döttrar gör det, visar en ny studie. Samtidigt pekar mycket på att företagen faktiskt går bättre under döttrarnas ledning.

Skogsträdgård

Mat & jordbruk

Skogsträdgården – ett ätbart ekosystem

Pollinerarvänliga blommor, täckodling och grävfria odlingsbäddar. Hobbyodlare blir alltmer medvetna om hur klimat och biologisk mångfald kan påverkas i det lilla. Nästa steg kan vara en skogsträdgård – en perenn odling som efterhärmar skogsgläntans ekosystem.

Medelhavet

Kemikalier

Kemikalier från solskydd lagras i sjögräs

Kemikalier från solkrämer lagras i sjögräs i Medelhavet, enligt en ny studie. Om UV-skyddet försämrar sjögräsets fotosyntes påverkar det hela ekosystemet, befarar forskarna bakom studien.

stadspark

Hållbara städer

Grön stad gör oss lika lyckliga som julen

Amerikanska forskare har undersökt hur människor mår i stadsnära natur jämfört med andra lyckokänslor. Stadsparkerna visade sig stå sig väl – lyckan som vi upplever i en park är jämförbar med lyckan vi känner under helgdagar som jul och nyår.

historielektion

Social hållbarhet

Gemensam historiebeskrivning för att skapa förståelse

Skolans historielektioner färgas i många länder av ett nationellt – ibland nationalistiskt – perspektiv. I ett nytt forskningsprojekt ska historielärare i stället få stöd för att synliggöra Europas gemensamma historia.

klimatutsläpp

Klimat

Klimatutsläppen ökar i många kommuner

Sedan Parisavtalet 2015 har utsläppen av växthusgaser ökat i 47 av Sveriges 290 kommuner. Även om de flesta kommuner har minskat sina utsläpp går det för långsamt, menar Världsnaturfonden WWF.

Skog

Skog

Letar säkra metoder att mäta trädens kolinlagring

I drygt 20 år har svenska skogsägare kunnat miljöcertifiera sitt skogsbruk. Men metoderna som används för att beräkna skogens förmåga att binda kol är osäkra och bygger på gammal forskning, menar Daniel Metcalfe, professor vid Umeå universitet.

fiskodling

Mat & jordbruk

Så kan välfärden för odlad fisk bli bättre

Hållbara fiskodlingar beskrivs ofta som avgörande för framtidens fiskkonsumtion. Men kunskapen om fiskens välfärd är liten. I en ny avhandling har olika mått på fiskars hälsa tagits fram.

Flygresa

Livsstil & konsumtion

Rapport: Nya vanor kan bromsa klimatkrisen

Flyg inte oftare än var tredje år, nöj dig med tre nya klädesplagg om året och använd din elektronik i minst sju år. Så lyder tre av de sex klimatlöften som forskare har formulerat i en ny rapport om hur en förändrad livsstil kan rädda klimatet.

Avverkning

Skog

Minskad avverkning ger stor klimatnytta

En minskad avverkning i Sveriges skogar skulle ge en enorm klimatnytta på kort sikt, 30 till 50 år. Det menar forskarna bakom en studie av skogsbrukets klimateffekt.

Plastskräp

Klimat

Nytt globalt plastavtal: ”Historisk uppgörelse”

Det mest ambitiösa mijöavtalet sedan Parisavtalet 2015, så kallas FN:s nya överenskommelse om minskade utsläpp av plast i hela livscykeln.

Renskötare

Social hållbarhet

Samiska språk står inför stora utmaningar

Språk- och skidläger, bättre läromedel och en kompetenssatsning på lärarkåren. Det är några exempel på åtgärder som kan stärka de samiska språkens ställning i Sverige. I dag är flera av de fem samiska språken allvarligt hotade.

Lastfartyg

Social hållbarhet

Kränkningar vanligt arbetsmiljöproblem i sjöfarten

Mobbning och trakasserier är vanligare inom sjöfartssektorn än i många andra branscher. Extra hårt drabbas kvinnor och minoritetsgrupper – varannan kvinna uppger sig ha utsatts.

Isberg

Klimat

Allt varmare hav slår extra hårt i Arktis

Värmeböljorna i världens hav blir allt vanligare. Det konstaterar forskare som jämfört temperaturen i havens ytvatten sedan 1870. Samtidigt visar nya studier att Arktis värms upp mer än dubbelt så snabbt som övriga världen.

zoommöte

Livsstil & konsumtion

Kroppsspråket viktigt även vid digitala möten

Det räcker inte att bara ha kameran påslagen. Ett lyckat digitalt möte har många likheter med ett fysiskt möte: våra ögon avslöjar hur närvarande vi är.

OS Beijing

Hållbara städer

Hållbarheten i OS försämras varje år

För varje år blir OS-arrangörernas hållbarhetsplaner mer ambitiösa. Samtidigt visar forskning att utvecklingen går åt motsatt håll. – OS används för att legitimera enorma exploateringar, ofta på bekostnad av lokalbefolkningen, säger Sven Daniel Wolfe, forskare vid universitetet i Lausanne.

Kaffeplanta

Mat & jordbruk

Osäker framtid för kaffeodlingar

Ett varmare klimat kommer att göra det svårare att odla flera av de grödor som fått ett globalt uppsving de senaste åren. Kaffe, cashewnötter och avokado är några råvaror som i framtiden kan behöva odlas på andra platser.

Renkalvar

Social hållbarhet

Samebyar missgynnas när mark exploateras

Samebyar missgynnas i de avtal som tecknas i samband med exploatering av mark. I en ny rapport konstateras att samebyar ofta förlorar rätten att protestera och att de inte heller kompenseras för förlust av renbetesmark.

Sånglärka

Biologisk mångfald

Storspoven och sånglärkan fortsätter minska

Sånglärkan, storspoven och tofsvipan är några av våra fåglar som det går dåligt för. De hör alla hemma i jordbrukslandskapet – som blir allt fattigare på fåglar. Det visar Birdlifes genomgång av läget för Sveriges fåglar.

Myrmarker

Klimat

Torvens förmåga att binda kol kritiskt för klimatet

Myrarnas förmåga att binda koldioxid är en viktig pusselbit i klimatarbetet. Men vitmossa, som bildar myrarnas kolrika torv, växer inte självklart mer när koldioxidhalten ökar. Myren får inte vara för torr – och inte heller för blöt, enligt ny forskning.

Gran drabbad av granbarkborre

Skog

Skogsstyrelsen varnar för farliga granskogar

Sverige har ovanligt stora volymer död granskog, efter granbarkborrens framfart sedan 2018. Nu varnar Skogsstyrelsen allmänheten: risken för fallande träd är överhängande i de drabbade skogarna.

Traktor i odlingslandskap

Mat & jordbruk

Ekologisk odling inte alltid bäst för miljön

Ekologisk odling kräver mer mark än konventionell odling. När en större markanvändning tas med i beräkningar av näringsläckage och utsläpp av växthusgaser är det inte säkert att ekologisk odling har den minsta miljöpåverkan.

vasagatan

Hållbara städer

Träd viktiga för att minska föroreningar

Träd gör att städernas invånare utsätts för mindre luftföroreningar. I en ny studie ser forskarna ett tydligt samband mellan mängden föroreningar i luften och i trädens blad.

julgran i snö

Klimat

Så ser den klimatsmarta granen ut

En närodlad, gärna ekologisk, helt vanlig gran. Det är bäst för klimatet när det är dags att välja julgran. En plastgran behöver användas i minst 15 år för att vara ett miljövänligt alternativ.

Kemikalier

Kemikalier

Få kemikalier har undersökts närmare

Vi vet alldeles för lite om de kemikalier som används i samhället. Det menar forskare vid Göteborgs universitet, som har gått igenom vetenskapliga studier från de senaste 20 åren. Av cirka 20 000 registrerade kemikalier förekom bara 65 regelbundet i forskningen.

skollunch

Mat & jordbruk

Stressig lunchmiljö bakom skolans matsvinn

Var sjätte skollunch hamnar i soporna – men matsvinnet i skolan handlar inte om att köken lagar för mycket mat eller att eleverna tar för stora portioner. Det är snarare miljön i skolmatsalarna som är för stressig. Det konstaterar Livsmedelsverket i en rapport.

Ängsmark

Biologisk mångfald

Nya råd: Så får vilda växter planteras i naturen

Att så och plantera vilda växter kan vara ett sätt att stärka den biologiska mångfalden, men det finns också risker med att sprida vilda växter i naturliga miljöer. För att minimera riskerna finns det nu nya riktlinjer för hur stödplanteringar bäst görs.

Londons borgmästare Sadiq Khan

Hållbara städer

”Städerna driver klimatarbetet – länderna bromsar det”

Världens städer går i bräschen för att vända klimatkrisen, till skillnad från världens länder vars regeringar snarare bromsar klimatarbetet. Det är Londons borgmästare Sadiq Khans budskap på COP26-mötet i Glasgow.

Fjäril

Klimat

Miljömål styr klimatarbetet – trots liten effekt

Inte ett enda av Aichimålen, för biologisk mångfald, nåddes och sedan Parisavtalet slöts 2015 har utsläppen fortsatt att öka. När de globala överenskommelserna nu omförhandlas kvarstår den viktigaste frågan: hur förvandlas mål och löften till handling?

barn matar getter

Hållbara städer

Barns behov av kontakt med djur glöms bort

När städerna växer minskar barnens möjligheter att möta djur i vardagen. I en ny rapport föreslår forskare att barnens möjligheter till kontakt med djur lyfts fram i samhällsplaneringen.

tåg

Transport

Forskare ser säkerhetsrisker när transporter styrs digitalt

Cyberattacker mot datasystem och säkerhetsbrister i samband med upphandlingar – Sveriges transportsystem blir mer sårbara när de digitaliseras och privatiseras. Det konstaterar Försvarets forskningsinstitut i en ny rapport.

skogsbruk

Skog

Ny studie: Minskad avverkning ger stora klimatvinster

En minskad skogsavverkning skulle ge stora vinster för klimatet – även om det skulle innebära en ökad användning av fossila bränslen. Det menar forskare i en ny studie.

distansarbete

Social hållbarhet

Vi rör oss mer när vi jobbar hemifrån

En ny studie visar att personer som arbetar hemifrån rör mer på sig jämfört när de är på kontoret. Hemmaarbetare är också mer avslappnade under arbetsdagen.

Lena Gustafsson

Skog

”Jag är ingen miljöaktivist”

Hon är mossnörden som lyfte blicken och som har ägnat ett helt yrkesliv åt att forska om skogen. Extrakt har träffat Lena Gustafsson som redan på 1970-talet slogs av hur polariserad debatten om skogen var.

Soptippsbrand

Industri & Energi

”Vi riskerar en pandemi av avfallsbränder”

Bränderna på svenska anläggningar för avfallshantering har blivit både fler och större – med stora konsekvenser för miljön. Ett sätt att vända den utvecklingen skulle kunna vara ett nytt nationellt nätverk med avfallsbransch och räddningstjänst, menar forskare vid Linnéuniversitetet.

Spelkonsol

Biologisk mångfald

Virtuella naturupplevelser ger eko i verkligheten

Virtuella naturupplevelser i dataspel kan få spelare att både slappna av och vilja uppleva verklig natur. Det menar forskaren Minh-Xuân Truong som har undersökt hur miljön i The Legend of Zelda: Breath of the Wild påverkar de som spelar det.

klimatprotest

Klimat

Klimatångest drabbar unga över hela världen

Unga över hela världen oroar sig för klimatförändringarna och för framtiden, enligt en stor attitydundersökning. Mer än hälften av ungdomarna i studien känner sig svikna av politikerna.

doftpelargon

Social hållbarhet

Växterna som kan ge mental återhämtning

En citrusdoftande pelargon, barr eller torrt gräs. Många av de doftande växterna har en positiv effekt på vår mentala hälsa. I en ny studie har forskare kartlagt hur vi påverkas av växtdofterna.

Läskunnighet lågstadiet.

Social hållbarhet

Lågstadiebarns läsförmåga inte sämre under pandemin

Läsutvecklingen hos barn på lågstadiet har inte försämrats under pandemin. Det konstaterar forskare vid Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet i en ny rapport.

Karljohansvamp

Biologisk mångfald

Nyckeln till svamparnas undre rike

En bra svampsäsong letar sig många ut i skogen. Men svamparna vi plockar är bara toppen på isberget. Den som lär sig läsa svamparnas underjordiska atlas kan också förutspå var kantarellerna kommer att titta fram.

skolbarn

Social hållbarhet

Ny avhandling: Skolan lyckas inte skapa jämlikhet

Hemarbete och stöd från föräldrarna – det är avgörande för att skolelever ska få höga betyg, enligt en ny avhandling. Skolan klarar inte av att skapa lika förutsättningar för sina elever, med ökad segregation som ett resultat.

Skog i Kongo.

Skog

Afrikas skogar en viktig – och hotad – klimatresurs

Kollagringen i afrikanska bergsskogar är betydligt högre än vad forskare tidigare trott – de lagrar mycket mer kol per hektar än Amazonas regnskog. Samtidigt avverkas de i hög takt, visar en ny internationell studie.

Kasserade gamla kylskåp.

Kemikalier

Ny studie: Freonförbudet lyckat mot global uppvärmning

Freoner, som tidigare bland annat använts som kylmedium i kylskåp, förbjöds i slutet av 1980-talet. Enligt en ny studie kan förbudet ha hindrat en global uppvärmning med 2,5 grader i slutet av detta århundrade.

Värmetermometer vid bilväg

Klimat

Sociala kontakter kan rädda liv under värmebölja

Amerikanska delstaten Oregon har drabbats hårt av sommarens extremvärme i Nordamerika – hittills har över 100 personer avlidit. Nu vill myndigheterna satsa på social resiliens för att rusta samhället för kommande extremväder.

Badande pojke

Klimat

”Vi måste bli bättre på att förutspå extremväder”

Översvämningarna i Tyskland och Belgien och den extrema hettan i Kanada har fått forskare att efterlysa ett nytt klimatcentrum. Det skulle göra det möjligt att ta fram modeller som bättre kan förutspå extremväder, menar de.

Intervjusituation

Social hållbarhet

Fler kvinnor syns och hörs i nyhetsflödet

Allt fler kvinnor syns och hörs i nyhetsrapporteringen. I svenska medier är 38 procent kvinnor, att jämföra med 25 procent i övriga världen.

Skärgård

Biologisk mångfald

Nya FN-mål för att stoppa förlust av biologisk mångfald

En tredjedel av jordens hav och land ska skyddas och förvaltas hållbart till 2030, användningen av bekämpningsmedel ska minskas med två tredjedelar och etableringen av invasiva främmande arter ska halveras. Det är några av målen i det första utkastet av FN:s handlingsplan för biologisk mångfald.

Mygga.

Klimat

Myggburna sjukdomar vanliga i ett varmare klimat

Om klimatförändringarna kan begränsas kan det rädda miljontals människor undan sjukdomar som malaria och denguefeber – myggburna sjukdomar som drabbar miljontals fler människor i ett varmare klimat.

Reningsanläggning vid Sundsvallsbron.

Transport

Så kan vägarnas dagvatten renas från mikroplast

Dagvatten från motorvägar är en viktig spridningsväg för mikroplast. I en ny studie har olika sätt att rena mikroplast testats. Bäst reningsförmåga har anläggningar med biofilter med växter, som dessutom ofta anses mest estetiskt tilltalande.

Tält

Klimat

Drömmen om Arktis

En arktifiering av övre Norrland har givit den internationella turismen en extra skjuts. Men det har också gjort turistnäringen extra sårbar under pandemin.

Polispatrull

Social hållbarhet

Så kan polisarbetet i utsatta områden bli mer hållbart

Satsningar på förbättrad arbetsmiljö, vidareutbildning inom offentlighet och sekretess samt fler lokala perspektiv. Det är tre av förbättringsförslagen i en ny analys av polisens arbete i Stockholms särskilt utsatta områden.

Skolmatsal

Social hållbarhet

Gratis skollunch – en lönsam reform

En lagad lunch i stället för medhavd smörgås ger elever såväl bättre hälsa och högre utbildning och livsinkomst. Det visar en ny studie som har tittat på hur satsningen på gratis skollunch på 1960-talet påverkade eleverna.

Tunnelbanestation

Hållbara städer

Varje stad har unik virus- och bakterieflora

Varje stad har sin unika mikrobflora. Det visar en internationell studie där prover från kollektivtrafik och sjukhus har analyserats. Resultaten visar bland annat hur utbred antibiotikaresistens är – och den är som lägst i Sverige.

Landskap

Biologisk mångfald

Ny rapport: ”Sverige når inte naturmål”

Trots en rad insatser för att bevara arter och deras livsmiljöer når inte Sverige de så kallade Aichimålen för biologisk mångfald. Det skriver Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen i en ny rapport.

Köksträdgård

Mat & jordbruk

Skippa spaden i köksträdgården

Allt fler väljer trädgårdsväxter som gynnar den biologiska mångfalden. Men hur är det med mångfalden under ytan? ”Släng spaden”, uppmanar trädgårdsskribenten Bella Linde alla som vill gynna jordens mikroorganismer och skapa en klimatsmart köksträdgård.

apa i bur

Biologisk mångfald

Ekonomisk orättvisa driver handeln med vilda djur

De senaste 20 åren har mer än 420 miljoner vilda djur och växter fångats in i 226 länder, för att exporteras. Handeln sker till största del i länder med stora ekonomiska skillnader, konstaterar forskare i en ny studie.

Antarktis

Vatten

Ett steg närmare naturskyddsområde i Antarktis

John Kerry, Joe Bidens klimatsändebud, meddelade i veckan att USA ställer sig bakom ett förslag som går ut på att skydda två havsområden i Antarktis. Därmed är ett rekordstort naturskyddsområde ett steg närmare.

Vitsippor

Biologisk mångfald

Våren tolv dagar tidigare på hundra år

Våren kommer tolv dagar tidigare nu jämfört med för hundra år sedan. Det visar data som bland annat samlats in av allmänheten i Naturens kalender och Vårkollen.

Fritidsbåtar

Kemikalier

Skogsrester kan ge giftfri bottenfärg

Fritidsbåtar och fartyg står för en betydande miljöpåverkan i Östersjön. En orsak är utsläpp av giftiga ämnen som koppar, från båtarnas bottenfärg. Nu undersöker forskare om lignin – en restprodukt från skogsindustrin – kan vara en lösning.

Blåstång

Mat & jordbruk

”Sverige ska bli världsledande på blå mat”

Sverige ska inte bli störst på mat från hav och sjö – men bäst. Det säger Fredrik Gröndahl, koordinator för storsatsningen Blue Food som samlar forskning och en rad olika aktörer inom sjömat. Målet är att svensk sjömat ska vara hållbar, hela vägen från vattnet till tallriken.

Tåg

Transport

Vissa flygresor i Frankrike kan ersättas med tåg

Frankrike kan komma att stoppa inrikesflyg på sträckor där tågresan inte tar mer än två och en halv timme. Det är resultatet efter en omröstning i parlamentet i helgen.

Flicka

Social hållbarhet

Lektioner utomhus gav flickor bättre betyg

När skolbarn i tioårsåldern fick studera naturvetenskap utomhus i stället för i klassrummet fick de bättre förståelse för ämnena. I den amerikanska studien såg forskarna också att flickor som hade utomhuslektioner fick högre betyg.

Vallodling

Mat & jordbruk

Så kan jordbrukets kolinlagring öka

Arbetet för att minska koldioxidutsläppen behöver skalas upp om målen i Parisavtalet ska nås. En viktig pusselbit är jordbruksmarkens potential att lagra kol. I en ny rapport pekas växtföljder och perenna grödor som nyckelåtgärder.

Hönor

Mat & jordbruk

Lockande uteliv ger friskare höns

Hönor som går ute mycket har mindre problem med parasiter och större möjligheter till ett mer naturligt beteende, visar studier inom forskningsprojektet Freebirds. Men att få hönsen att vilja vara ute mer kan vara en utmaning.

Volleyboll

Social hållbarhet

Så kan flickor med utländsk bakgrund inkluderas i idrotten

Flickor idrottar mindre än pojkar och det gäller i ännu högre grad barn med utomeuropeiskt födda föräldrar. Men det går att ändra på. Familjeinriktade aktiviteter och idrott inom ramen för skolans fritidsverksamhet kan vara två vägar för idrottsrörelsen att nå nya grupper, enligt en ny rapport.

Skolgård

Social hållbarhet

”Lärarna i frontlinjen för Sveriges coronastrategi”

Sverige är ett av få länder som inte stängt skolorna under coronapandemin. Beslutet var ett resultat av samverkan mellan olika myndigheter – men det är enskilda lärare och skolor som har tagit ansvar för att skolorna skulle fungera under pandemin. Det konstaterar forskare i en ny studie.

Hoppstjärt

Biologisk mångfald

Livet i jorden upp till ytan

Allt liv ovan marken är beroende av de otaliga organismerna under våra fötter. Trots det saknas både kunskap och strategier för att skydda jordarnas biologiska mångfald, menar en internationell grupp forskare. I en artikel i Science efterlyser de globala krafttag.

Man åker tunnelbana

Social hållbarhet

Mer distansarbete – då måste kontoret vara attraktivt

Kontor som inspirerar och är en plats för sociala möten snarare än kontorsarbete. Enligt en ny rapport kommer distansarbete vara vanligt även efter pandemin – något som ställer helt nya krav på arbetsplatserna.

Matavfall

Mat & jordbruk

Så mycket mat slängs i världen

Matsvinnet är ett globalt problem, konstaterar forskare i en färsk FN-rapport. År 2019 slängdes 931 miljoner ton mat och enligt rapporten slängs mat i så gott som alla länder som mäter matsvinn, oavsett hushållens inkomst.

Jordbruksmark

Skog

Brasiliens miljölagar försvagade under pandemin

Sedan Jair Bolsonaro tillträdde som president i januari 2019 har Brasilien godkänt 57 lagar som försvagar landets miljöskydd. Bland annat har skyddet av skog lättats och en rad bekämpningsmedel klassificeras inte längre som giftiga.

Skolmatsal

Mat & jordbruk

Röriga skolluncher – trots goda ambitioner

Ont om tid, hög ljudvolym och en rörig miljö. Det är ofta resultatet trots skolornas arbete för att skapa trivsamma måltider.

Bilar på gata

Hållbara städer

Träd utanför fönstret minskar risk för depression

Att varje dag kunna vila ögonen på träd kan ha en stor påverkan på risk för depression och behovet av antidepressiva läkemedel. Det gäller inte minst i städer och i socialt utsatta bostadsområden, enligt en ny studie.

Lagar tvättmaskin

Livsstil & konsumtion

Ny teknik ska underlätta den cirkulära ekonomin

Artificiell intelligens kan vara till hjälp i resan bort från slit och släng-kulturen. Komplexa överenskommelser i cirkulära affärsmodeller och sensorer i maskiner som informerar om en produkt närmar sig reparation är två exempel på forskning i en ny stor satsning för att utveckla den cirkulära ekonomin.

jord

Biologisk mångfald

Jordens betydelse lyfts fram i nytt projekt

Jorden är grunden vi står på, men också en alltmer hotad resurs. Samtidigt växer vurmen för komposten i en allt bredare odlingsrörelse. Det är ett engagemang som måste få ta plats i samhället, menar konstnären Janna Holmstedt.

Plastflaskor

Industri & Energi

Plastens klimatpåverkan lyfts fram i EU-rapport

Plastanvändningen har inte minskat under coronapandemin, när bland annat munskydd och mat för avhämtning har blivit vanligare. I en ny EU-rapport lyfts tre områden fram för att minska plastanvändningen: smart användning, förnybar plast och återvinning.

Listeria

Mat & jordbruk

Hälsosam bakterieflora skapar jord i balans

Bakterierna i jorden är många och mästare på att anpassa sig. Ett nytt forskningsprojekt sätter bakteriernas förmåga att hantera stress under lupp. Förhoppningen är att skapa förutsättningar för hälsosamma jordar och ett hållbart jordbruk.

Tiggare

Social hållbarhet

Romer drabbas hårt av osäker bostadssituation

I debatten om romernas situation i Sverige saknas en part: romerna själva. Diskussionen här handlar ofta om huruvida tiggeri ska förbjudas – den borde i stället handla om romernas extrema marginalisering, menar forskare vid Uppsala universitet i en ny studie.

Fläckuggla

Skog

Trump tar bort miljöskydd i sista stund

Under Donald Trumps tid som president har hans administration eliminerat skyddet av miljontals hektar skog och annan vildmark. I veckan togs skyddet av en och en halv miljon hektar skog i Orgeon bort – det viktigaste habitatet för den hotade fläckugglan.

Plastskräp

Industri & Energi

Nya regler ska stoppa plastdumping

Från årsskiftet blir det svårare att exportera osorterat och giftigt plastavfall till fattiga länder utanför EU. Den internationella konventionen som nu träder i kraft kan innebära renare hav redan om fem år, enligt Rolph Payet, FN:s chef för avfallsfrågor.

Tuk tuk

Klimat

Extremväder orsakade stora förluster 2020

I skuggan av coronapandemin har stora delar av världen också betalat ett högt pris för extrema väderhändelser under 2020. Det framgår av en rapport från den brittiska välgörenhetsorganisationen Christian Aid.

Sjuksköterska

Social hållbarhet

Social bakgrund påverkar vård vid hjärtstopp

Sjukhuspatienter med låg socioekonomisk status får vänta längre på vård vid hjärtstopp. Det visar en ny studie vid Linnéuniversitetet. De har också har en lägre sannolikhet att överleva.

Livsstil & konsumtion

Forskningens tips för att minska julens matsvinn

Ett dignande julbord hör för många julen till. Samtidigt är julhelgen den tid på året då vi slänger som mest mat. Men det finns flera knep för att minska svinnet.

Skog

Bekämpning av almsjuka på Gotland kan fortsätta

Bekämpningen av almsjukan på Gotland har från flera håll lyfts fram som ett lyckat naturvårdsexempel. Sedan EU-finansieringen av projektet tog slut 2018 har framtiden för satsningen varit osäker – men nu står det klart att bekämpningen får en fortsättning.

Social hållbarhet

Ungdomar mår sämre under coronapandemin

Fler konflikter hemma, sämre kontakt med jämnåriga och ovisshet om framtiden. Det är några faktorer som har påverkat unga under coronapandemin, enligt en ny studie.

Skog

”Risk för att övrigt skogsbruk intensifieras”

Sveriges fjällnära skog ska skyddas. Det är ett av förslagen i Skogsutredningen som överlämnades till regeringen i veckan. Ett i grunden positivt förslag menar forskaren Johan Svensson, men han varnar samtidigt för en backlash i övriga svenska skogar.

Livsstil & konsumtion

Brittisk kampanj: Förbjud engångsprover i Europa

Varje år produceras uppskattningsvis 122 miljarder små plastförpackningar till engångsprover av schampo, krämer och annat – förpackningar som sällan återvinns. Nu höjs röster för att plastförpackade engångsprover ska förbjudas i EU och i Storbritannien.

Bibliotek

Social hållbarhet

Under coronakrisen blir ojämlika livsvillkor tydliga

Under coronakrisen har de ojämlika livsvillkoren i våra städer blivit tydligare. När samhället stänger ner drabbas vissa områden hårdare än andra. Trångboddhet är en avgörande faktor, men en ny studie visar att även närhet till service och grönområden avgör hur staden klarar en kris.

Biologisk mångfald

Unik kartläggning av världens bin

Det finns ungefär 20 000 arter av bin i världen, men exakta data om var de finns och hur många de är har länge saknats. Nu har forskare för första gången gjort en global kartläggning.

Skog

Lövträd tar över efter skogsbranden

Bara veckor efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 återvände grönskan. När skogen nu återhämtar sig dominerar lövträden, trots att det var barrskog som brann.

Biologisk mångfald

Mångfald i jordbruket minskar inte skörden

Att gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet betyder inte att skörden minskar. Det är slutsatsen i en internationell analys av över 40 000 jämförelser av olika odlingssätt.

Transport

FN-rapport: Begagnade bilar dumpas i fattiga länder

Varje år exporteras miljontals begagnade bilar från Europa, USA och Japan till fattigare länder. Enligt en ny FN-rapport handlar det ofta om skrotfärdiga bilar som avsevärt bidrar till luftföroreningar och motverkar klimatarbetet. Behovet av åtgärder är akut, menar rapportens författare.

Biologisk mångfald

Ett försvarstal för mörkret

Natten håller på att försvinna. Det menar Johan Eklöf, biolog och författare till Mörkermanifestet – ett försvarstal för mörkret och en varning för vad våra upplysta samhällen kan få för effekter.

Klimat

Rekordsen is: Norra ishavet fortfarande öppet

Isen på Laptevhavet, en del av Norra ishavet norr om Ryssland, har fortfarande inte lagt sig trots att oktober närmar sig sitt slut. Nu varnar forskare för att den sena isläggningen kan påverka stora delar av Arktis.

Barn leker med vatten

Hållbara städer

Barnens perspektiv förloras när byggtakten ökar

Sedan årsskiftet är Barnkonventionen svensk lag och barnens bästa ska beaktas i samhällsplaneringen. Samtidigt minskar barnens fysiska utrymme när städer förtätas.

Social hållbarhet

AI ska användas för att hitta falska nyheter

Att analysera information som sprids i sociala medier är i dag ett manuellt och tidskrävande arbete. I ett internationellt forskningsprojekt ska en metod för att använda AI för att upptäcka falska nyheter tas fram.

Klimat

Nordtoppen fortsatt högre än sydtoppen

För ett år sedan fick Sverige en ny högsta punkt, när Kebnekaises sydtopp för första gången var lägre än nordtoppen. Årets mätningar visar att sydtoppen är lägre även i år – 0,8 meter lägre än nordtoppen.

Biologisk mångfald

”Vi har blivit beroende av alldeles för få arter”

För att klara av globala hot som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald måste vi hitta lösningar som bygger på naturen. Det konstaterar forskare från 42 länder i en ny global rapport – som pekar ut svampar och växter som en stor och underskattad resurs.

klimatångest

Klimat

Nytt projekt ska minska ungdomars klimatångest

Unga som engagerar sig i miljöfrågan och som tror på forskning och förändring har lättare att tackla miljöproblematiken utan att känna hopplöshet. Nu vill forskare i Göteborg fånga upp de unga som oroar sig för miljön, men som inte lyckas kanalisera sin oro.

Mat & jordbruk

Övergödningsutredning upprör hästägare

Tidigare i år överlämnades den statliga Övergödningsutredningen till miljödepartementet. En åtgärd som föreslås är att nya regler behövs inom hästnäringen – något som under sommaren har orsakat debatt bland hästägare.

Livsstil & konsumtion

Kläder en allt större källa till utsläpp av mikroplast

Kläder gjorda av konstfiber är en stor källa till utsläpp av mikroplast. Enligt en ny studie har 5,6 miljoner ton syntetiska mikrofibrer hamnat i naturen sedan 1950, när polyester och nylon blev ett vanligt material i kläder. "Vi har inga bra metoder för att bli av med mikrofiber i naturen, vi måste minska utsläppen", säger Jenna Gavigan, en av forskarna bakom den nya studien.

Biologisk mångfald

Ny rapport: Bestånden av ryggradsdjur minskar dramatiskt

En katastrof – inte bara för djuren utan för hela mänskligheten. Så beskriver Världsnaturfondens generalsekreterare, Håkan Wirtén, en ny kartläggning av ryggradslösa djur. Enligt rapporten har de undersökta bestånden minskat med i genomsnitt 68 procent.

Kemikalier

Reningsverk oroas av poolboom

Ovanligt många har semestrat hemma i år – något som märks på försäljningen av hemmapooler, som har ökat med cirka 50 procent. När alla pooler nu ska tömmas på vatten inför hösten varnar reningsverk för att avloppsnäten kan överbelastas.

Livsstil & konsumtion

Kampanj utmanar modevärlden att bli mer hållbar

Det går att intressera sig för mode och leva hållbart. Det vill det projektet F/Act Movement visa, och lyfter fram cirkulär konsumtion som en nyckel till förändring. Modeintresserade utmanas att under nio månader laga, vårda och uppdatera sin befintliga garderob och att bara köpa second hand.

Biologisk mångfald

Fler nyttoinsekter i jordbruk med olika grödor

Ett jordbruk med flera olika grödor har fler nyttoinsekter, konstaterar forskare i en ny studie. Men det krävs också en mångfald i det omgivande landskapet, med exempelvis skog och hagmark i anslutning till odlingsmarken.

Mat & jordbruk

En femtedel av sojan från Brasilien från illegalt avverkad mark

Några få markägare står för merparten av den illegala avskogningen i Amazonas och Cerradon i Brasilien. Det konstaterar forskare i en ny studie. Produktion av sojabönor och kött – som till stor del exporteras – är den främsta orsaken till avverkningen.

Livsstil & konsumtion

Ny studie: Så påverkar coronakrisen vårt friluftsliv

Vilken roll spelar naturen under en kris? Under coronapandemin har naturen blivit en plats för möten och för återhämtning för allt fler. Nu ska forskare kartlägga hur invånare i Västra Götaland har använt naturen under pandemin – och vilka utmaningar det innebär för förvaltningen.

Biologisk mångfald

Inget sorkår i norra Sverige – men däremot i Västmanland

Inte sedan 1979 och 1993 har det varit så få sorkar i norra Sverige. I fjälltrakterna är dessutom lämlarna ovanligt få. I Västmanland är det däremot ett riktigt sorkår. Det visar resultaten från årets miljöövervakning av gnagare.

Biologisk mångfald

Markant färre viltolyckor i USA i coronavirusets spår

Stängda samhällen i kampen mot corona har inte bara haft effekt på luftkvaliteten. Till följd av den minskade trafiken har även viltolyckorna minskat på flera håll. I Maine i USA har antalet trafikdödade djur minskat med 45 procent under nedstängningen.

Mat & jordbruk

FN-rapport: Tio åtgärder för att minska risken för pandemier

Ökad testning av både vilda och tama djur, tydliga regler för sanitet i djur- och mathantering samt satsningar på såväl forskning som biologisk mångfald. Det är några av åtgärderna i en ny FN-rapport om hur framtida pandemier kan undvikas.

Skog

Mindre produktiva skogar i ett varmare klimat

Tillväxten i skogar i södra Sverige kan minska när klimatet blir varmare. Samtidigt kan skogarna längre norrut bli mer produktiva. Det visar en studie på Sveriges lantbruksuniversitet.

Social hållbarhet

Så ska fler barn cykla eller gå till skolan

I dag cyklar eller går drygt hälften av Sveriges skolbarn till skolan. I ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet är målet att 80 procent av skolbarnen ska göra det – året om. "Vi vill skapa en norm i samhället, att man sommar som vinter använder sig av aktiva transporter", säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi, i ett pressmeddelande.

Skog

Ny studie: Europas skogar avverkas i hög takt

Europa har förlorat stora skogsområden på grund av avverkning de senaste åren. Avverkningen är störst i Sverige, visar en färsk studie i Nature. Studien får samtidigt kritik från svenskt håll, där både Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet menar att studiens metoder är tveksamma.

Biologisk mångfald

Svampar – en förbisedd pusselbit när Amazonas ska räddas

En tesked jord från Amazonas innehåller över 1 800 mikroorganismer. Över en femtedel av dessa är svampar, konstaterar forskare i en ny artikel. Trots det finns det få svampar på IUCN:s globala rödlista över hotade arter, skriver BBC.

Klimat

Koldioxidutsläppen från nya bilar ökar

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i EU-länderna ökar för andra året i rad. Det konstaterar EEA, European Environment Agency, i en nypublicerad rapport.

Golden retrievers

Klimat

Så kan du minska din hunds klimatpåverkan

Intresset för att skaffa hund har varit rekordstort under coronakrisen. Samtidigt ökar medvetenheten om våra husdjurs klimatpåverkan. Rätt mat i hundskålen är ett sätt att minska miljöpåverkan – nyckeln är ett foder med biprodukter.

Mat & jordbruk

Regnig vår och solig sommar ger tåligare äpplen

Ordentligt med vatten tidigt på säsongen och en gles trädkrona som släpper igenom solljus. Det är två åtgärder som ger äppelodlare mer hållbara äpplen.

Biologisk mångfald

Därför angrips ekarna mer vissa år

Både sommaren 2019 och 2018 drabbades många ekar av ekstyltmalen, med vita, angripna blad som följd. Nu har forskare hittat en förklaring till att utbrotten blir så stora vissa år: tiden för knoppsprickning är avgörande.

Biologisk mångfald

Trädgårdsfavoriterna som kan störa ekosystemen

Syrenen, nu i full blom, är en av de vanliga trädgårdsväxter som riskerar att bli invasiva. Men hur ska trädgårdsägare som vill bidra med sitt strå till den biologiska mångfalden agera?

Hållbara städer

Renare luft under vårens restriktioner

En jämförelse som Naturvårdsverket har gjort visar att halterna av luftföroreningar på flera håll i landet är betydligt lägre våren 2020 jämfört med samma period tidigare år. Framförallt är det kvävedioxid som har minskat.

Biologisk mångfald

Trädgårdsägare ska få mer kunskap om invasiva arter

I ett förändrat klimat förväntas hotet från invasiva främmande arter bli allt större. Många av de invasiva växterna kommer ursprungligen från privata trädgårdar.

Biologisk mångfald

EU:s nya miljöstrategier får tummen upp

Om tio år ska minst 25 procent av jordbruket vara ekologiskt. Användningen av kemiska bekämpningsmedel ska halveras och minst 30 procent av land- och havsområden ska skyddas. Det är delar av innehållet i EU:s nya strategier för biologisk mångfald och hållbar livsmedelsproduktion – som får tummen upp från flera håll.

Social hållbarhet

En virtuell high five skapar närhet i det digitala mötet

Farmor på en plats och barn och barnbarn på en annan. Så ser situationen ut för många just nu – men det går att känna närhet i digitala möten, trots det fysiska avståndet. En viktig ingrediens är humor, konstaterar forskare vid Linköpings universitet i en ny studie.

Transport

Däckbuller kan ge information om vägbanan

När motorljudet försvinner i elbilarna får ljudet från däcken allt större betydelse, det kan bland annat ge information om vägförhållanden. I ett nytt akustiklabb ska forskare vid Luleå tekniska universitet ta reda på hur däckljud överförs till fordonet under olika förutsättningar.

Hållbara städer

Milano satsar på att minska biltrafiken när staden öppnar igen

Fler gångvägar och cykelbanor och mindre plats för bilar. När Milano planerar inför en återgång till det normala är det med ambitionen att kraftigt minska luftföroreningarna.

Anisisop

Biologisk mångfald

”Förvånande hur lite vi vet om de vanligaste insekterna”

Låt maskrosorna växa, fånga kol i jorden och vårda dina daggmaskar ömt, uppmuntrar författaren och biologiprofessorn Dave Goulson läsarna i sin nya bok Den vilda trädgården. Han hoppas att fler ska våga låta sina trädgårdar vara – tänk om det stiliga glödsandbiet kommer till just dig?

Biologisk mångfald

Fler fåglar bland Sveriges rödlistade arter

Många av Sveriges fåglar kämpar i motvind. På den kommande rödlistan över hotade arter i Sverige har fågelarterna ökat med 21 procent. Kråka, skrattmås och flera dykänder hör till de arter som har minskat mest.

Social hållbarhet

Luftföroreningar påverkar hur hårt covid-19 slår

Sambandet mellan luftföroreningar och risken för att dö av covid-19 är betydligt starkare än vad forskningen tidigare sett. Det menar forskare vid Harvard University.

Hållbara städer

Naturupplevelser som barn ger hälsoeffekter i vuxenlivet

Naturen har en starkare återhämtande effekt för människor som redan har en tydlig relation till naturen. Det konstaterar forskare vid Högskolan i Gävle som har kartlagt människors naturupplevelser i Stockholm.

Social hållbarhet

Mediernas rapportering om corona granskas av forskare

Är rapporteringen om corona lugnande eller alarmistisk? Hur framstår myndigheternas beredskap? Det är två av frågorna som forskare ska svara på i ett nytt forskningsprojekt om mediernas rapportering om coronaviruset och covid-19.

Sånglärka

Biologisk mångfald

Tyst vår att vänta med dagens trend

Forskare i Frankrike och Nordamerika har sett en alarmerande nedgång av antalet vilda fåglar. Nu släpps årets svenska fågeltaxering och forskaren Martin Green ser en oroande utveckling även här.

Biologisk mångfald

Forskare: Naturbete behöver bli lönsammare

Det måste bli mer lönsamt att ha djur på naturbete om Sveriges artrika naturbetesmarker ska kunna räddas. Det konstaterar forskare på Lunds universitet i en ny rapport.

Transport

Mikroplaster från trafiken – så kan de minska

Över hälften av mikroplasterna i naturen kommer från slitage av däck och vägar. Lägre hastigheter och lättare fordon är några åtgärder som skulle kunna minska utsläppen – något som dessutom skulle minska luftföroreningar och växthusgaser. Det konstaterar forskare från VTI och Chalmers i en ny rapport.

Klimat

Svår vinter för norska vildrenar

Årets milda vinter är en svår prövning för vildrenarna i södra delarna av Norge. Renarnas betesmarker har täckts av is och de tvingas söka sig långt från sina vanliga betesmarker för att hitta föda. Norska forskare efterlyser åtgärder som gör det lättare för renarna att hitta nya betesområden.

Fiskebåt Thailand

Social hållbarhet

Slavliknande förhållanden i den thailändska fiskeindustrin granskas

Ett hållbart fiske handlar inte bara om livskraftiga fiskbestånd i välmående hav. En stor – och ofta förbisedd – fråga är den sociala hållbarheten i fiskeindustrin.

Mat & jordbruk

Jordbrukspolitiken leder till övergödning

Övergödningen i Östersjön förvärras av dagens jordbruksstöd. Det konstaterar forskare i två nya studier. En av åtgärderna de föreslår är tekniska lösningar för bättre hantering av stallgödsel.

Hydrogeler

Kemikalier

Nytt protein kan förändra kosmetika- och läkemedelsindustrin

De är ideala för bland annat återfuktning och sårförband. Hydrogeler har eftertraktade egenskaper för såväl skönhets- som läkemedelsindustrin. Men tillverkningen kräver skadliga kemikalier. Nu kan kemiforskaren Lauren McKee ha hittat proteinet som helt kan förändra produktionen – i tallskogen.

Klimat

Rekordvarmt vatten uppmätt under Domedagsglaciären

Vattnet under Antarktis is är varmare än någonsin, vilket kan innebära att glaciärer smälter fortare än väntat. Det konstaterar forskare på plats på en av Antarktisk större glaciärer, Thwaites glaciär.

Artrika vägkanter

Biologisk mångfald

Vägkanter – en ny chans för hotade arter

När ängar och naturbetesmarker blir allt mer sällsynta kan vägkanterna få en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Men kunskapen om hur trafiken påverkar är än så länge liten – för insekter skulle blomrika vägrenar kunna vara en ekologisk fälla.

Biologisk mångfald

Gråsparvarna drabbas hårt när hus renoveras

Sedan 1980 har gråsparvarna i Europa minskat med 70 procent. Ett hot mot dem är när gamla hus renoveras för att bli mer energisnåla – då minskar tillgången till boplatser.

Klimat

”Kriget i Syrien mer än en klimatkonflikt”

Den svåra torkan mellan 2007 och 2009 har lyfts fram som en orsak till att kriget i Syrien bröt ut. Lina Eklund, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier, menar att bilden kan nyanseras. Med hjälp av satellitbilder vill hon skifta fokus från torkan till hur vi kan undvika att det här sker igen.

Social hållbarhet

Svenskarna misstror storbolagens datainsamling

Den datainsamling som exempelvis Facebook och Google gör ses som ett större hot mot integriteten än den datainsamling som samhället gör, enligt en färsk undersökning. – Det är storföretagens övervakning som oroar oss mest, säger Markus Lahtinen, forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Klimat

Många kan tänka sig att ändra sina resvanor

Tåg till Europas städer och resmål på närmare håll. Enligt en ny studie är en stor del av de svenska resenärerna öppna för att förändra sina resvanor.

Elcyklar

Hållbara städer

Satsning på elcyklar ställer krav på samhällsplaneringen

Elcyklar är en viktig pusselbit i omställningen till fossilfri energi. Men vilken effekt får politiska beslut som exempelvis elfordonspremien? Sociologen Karin Edberg tittar i sin forskning på hur policybeslut tar sig uttryck i människors vardag.

Biologisk mångfald

Så vill forskare rädda insekterna

Slopa kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, gynna en mångfald i odlingslandskapet och drastiskt minska koldioxidutsläppen. Så vill över 70 forskare rädda de hotade insekterna.

Biologisk mångfald

Australiens bränder hotar utrota flera arter

Bränderna i Australien har stor effekt även på kontinentens djurliv. Många miljoner djur beräknas ha dött i bränderna och flera arter tros få svårt att återhämta sig.

Skog

Asksmalpraktbaggens skador har kartlagts

Sedan den upptäcktes 2002 har den invasiva smaragdgröna asksmalpraktbaggen utplånat tiotals miljoner askar i USA. Nu har forskare kartlagt skadorna för en mer exakt uppskattning av kostnaderna.

Biologisk mångfald

Fågelarter dör ut i högre takt än väntat

Världens fågelarter dör ut snabbare än vad forskare tidigare har beräknat, enligt en ny studie. I den presenterar forskare på Umeå universitet ett nytt sätt att uppskatta hur snabbt fågelarter dör ut – och det går fem gånger snabbare än vad man tidigare räknat med.

Biologisk mångfald

Syrebrist hot mot Östersjötorsken

Forskare har hittat en ny pusselbit till förklaringen av Östersjötorskens dåliga hälsa. Med hjälp av fiskarnas hörselstenar bekräftas teorin om att syrebrist får torsken att må allt sämre.

Lantbrukare

Mat & jordbruk

Lantbrukare – en yrkeskår i ständig förändring

Teknikskiften som mjölkningsrobotar och appar som följer världsmarknaden har förändrat tillvaron för Sveriges lantbrukare. Men kostsamma investeringar gör också att stordrift är en strategi som stressar många och inte passar mindre gårdar.

Hållbara städer

”Mindre luftföroreningar räddar liv inom veckor”

När luftföroreningar minskar förbättras människors hälsa omedelbart. Astma och hjärtattacker minskar, spädbarn föds friskare och inom några veckor minskar antalet dödsfall. Det konstaterar forskare på University of Illinois i Chicago.

Köpstopp

Livsstil & konsumtion

Köpstopp – enklare än du tror

Köpstopp - Ett startskott för ett sundare förhållningssätt till konsumtion – eller en bantningskur med stor risk för återfall?

Klimat

”Offentlig upphandling – ett kraftigt styrmedel”

Ett nytt innovationsprojekt ska få svenska kommuner och myndigheter att göra mer hållbara inköp. Det är IVL, Svenska miljöinstitutet, som har fått medel från Vinnova för att utveckla en klimatanpassad offentlig upphandling.

Livsstil & konsumtion

Fler vill laga sina kläder

Allt fler svenskar köper kläder begagnat. Det visar en undersökning som Naturvårdsverket har genomfört. Samma undersökning visar också att intresset för att laga trasiga kläder har ökat, liksom intresset för att hyra klädesplagg.

Citrusfrukt

Kemikalier

Bekämpningsmedel i citrusfrukter kan påverka hjärnans utveckling

Ett av de farligaste bekämpningsmedlen, klorpyrifos, är förbjudet i Sverige. Ämnet påverkar hjärnans utveckling och orsakar skador i fosters utveckling.

vegetarisk mat

Mat & jordbruk

Vad kan få fler att välja vego?

En blodig biff, gjord av grönsaker och med välbekant kryddning. Är det vad som krävs för att den köttälskande majoriteten av svenskar ska välja vegetariskt – eller är odlat kött en väg framåt?

Klimatkompensation

Klimat

Forskningen ifrågasätter klimatkompensation

Klimatkompensation har blivit ett argument från flygbranschen för att kunder ska fortsätta flyga. Men enligt forskningen är det en åtgärd med begränsad effekt.

Vatten

Illaluktande alger kan bli en resurs

Tång och alger som spolas upp på Östersjöns stränder kan bli både en tillgång och en pusselbit i arbetet med att minska Östersjöns övergödning.

Mat & jordbruk

”Vi kan inte köra systemen på max”

Dagens jordbruk utarmar den biologiska mångfalden – ett problem som forskning har pekat på i många år.

Biologisk mångfald

Östersjöns sjöfåglar minskar kraftigt

Tre av Östersjöns mest karakteristiska sjöfåglar är hotade. Framtiden för ejder och svärta är bekymmersam – men det finns förslag på åtgärder för att rädda alfågel.

Alm

Skog

Gotland vann första ronden mot almsjukan

Almsjukan har på många håll slagit ut hela almbestånd, men på Gotland har skadan kunnat begränsas. Ett lyckat naturvårdsexempel menar forskare.

Världens första odlade hamburgare

Mat & jordbruk

Odlat kött väcker nya etiska frågor

Kött producerat utan inhuman djuruppfödning – teknikoptimistiska biotech-företag lyfter gärna fram laboratorieodlat kött som en väg till en mer hållbar värld.

Vattenkran

Social hållbarhet

”Kvinnor involveras inte i viktiga vattenfrågor”

När fler människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet satsar samhället på infrastruktur. Men bara infrastruktur räcker inte.

Mygga

Klimat

Klimatförändringar och hotet mot global hälsa

På forskningsmyndigheten NIEHS försöker forskarna dra lärdom av de allt vanligare väderkatastroferna.

insjö

Vatten

Havets hotade arter kartläggs med ny metod

Enligt Artdatabankens rödlista är nära var femte art hotad. Men hur det ser ut för ryggradslösa djur i havet – där arternas habitat förändras snabbt – är i många fall oklart. Med en ny dna-metod ska forskare nu kartlägga de anonyma ryggradslösa djuren.

Muralmålningar

Social hållbarhet

Politiskt samhällsklimat visas i graffiti

Efter upproret i Egypten var det Kairos gatukonstnärer som satte ljuset på det eskalerande våldet i kölvattnet av den arabiska våren. I en ny avhandling konstaterar Giulia Giubergia att graffiti och muralmålningar har varit ett sätt att hålla ett kollektivt minne av protesternas offer vid liv.

Disk

Klimat

”Vårt renlighetsideal är inte hållbart”

Svenskarnas renlighetsiver har inte minskat trots att tvätt och disk står för en betydande del av hemmets klimatavtryck. I en ny avhandling i sociologi ser Tullia Jack att idealen långsamt omformas, men konstaterar också att processen kan skyndas på.

blåbär

Mat & jordbruk

Juiceindustrins bärrester blir nyttiga snacks

Samtidigt som allt fler ser hälsofördelar med bär går stora mängder restprodukter från juiceindustrin till spillo. Tack vare ny forskning kan frukt- och bärresterna i stället förvandlas till nyttiga snacks.

Elbilar

Transport

”Självkörande bilar kräver nya vanor”

En statussymbol, familjemedlem eller nyckeln till frihet. Bilens symbolvärde har växlat genom åren. Nu är det dags att tänka om och skapa en ny relation till bilen. Det menar forskare på Chalmers som i ett nytt projekt skapar modeller för framtidens transporter.

Ädellövskogen Halland

Skog

Ny rapport: Nyckelbiotoper har effekt

Den biologiska mångfalden är högre i nyckelbiotoper jämfört med omgivningarna. Det är en av slutsatserna i en ny genomgång av 20 års forskning. Forskarna bakom rapporten hoppas att det ska bli enklare att luta sig mot vetenskapliga rön i en laddad fråga.

Klimat

”Medierna kan visa vägen framåt i klimatkrisen”

Vetenskapligt är frågan avgjord och vi har den kunskap som krävs för att agera – nu måste medierna ta nästa steg. Det menar Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman, som ser klimatfrågan som en existentiell angelägenhet. Nu ges ett trettiotal av hans texter om klimatet ut i bokform.

Höstlöv

Skog

Mysteriet med höstlöven kvar att lösa

När hösten kommer förbereder sig träden både för vintern och våren: löven blir gula och knopparna anläggs. Medan tidpunkten för knoppsättningen ser ut att styras nästan helt av en enda gen, så är det fortfarande oklart vad som styr lövens höstfärger.

Skärfläcka

Biologisk mångfald

Poesin visar vikten av mångfald

Kan litteratur hjälpa ekologer att se fåglars kulturella betydelse? Det tror forskare i ett svensk-brittiskt projekt som tar poesin till hjälp för att värdera jordbrukslandskapets fåglar. För författaren Tomas Bannerhed är fågellivet en språklig ocean att ösa ur, men han är tveksam till att tala om olika arters ”viktighet”.

Cyklar

Transport

En bilfri dag – ett litet steg mot bilfria städer

Uteserveringar, blomsterplanteringar och temporära parkbänkar möblerar storstädernas nya uterum – de bilfria gatorna. Men för att lyckas med bilfria stadsdelar krävs betydligt större grepp, menar forskare i ett nystartat tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Person som går i skogen

Hållbara städer

Kommunala eldsjälar driver miljöutvecklingen framåt

När politiken har blivit svagare har utrymmet för tjänstemännen vuxit. Forskare på Örebro universitet hittar det man kallar gröna tjänstemannaaktivister i närmare en fjärdedel av landets kommuner.

Humla lavendel

Biologisk mångfald

Vägen till större mångfald i trädgården

Låt rabarbern gå i blom och ett hörn av gräsmattan växa fritt. Plantera bärbuskar och om plats finns – anlägg en damm. Villaträdgården kan göra skillnad för pollinerare och för den biologiska mångfalden.

Park Enköping

Biologisk mångfald

”Staden kan bli en tillgång för våra bin”

Krisen för våra pollinerare rör inte bara landsbygden. Städerna kan vara en tillgång för humlor och bin – men än så länge saknas pollinerarnas perspektiv i stadsplaneringen.

Naturbetesmark

Biologisk mångfald

Svårt att nå målen för biologisk mångfald

Olika mätningar av Sveriges biologiska mångfald visar samma resultat: den negativa utvecklingen har inte gått att vända. De största mångfaldsförlusterna sker i skogs- och jordbrukslandskapet – enligt studier har 90 procent av landets artrika naturbetesmark och ängar försvunnit på hundra år.

Mat & jordbruk

Curlade kycklingar kan få det svårt som värphöns

I all välmening har svenska hönsuppfödare skapat en trygg och förutsägbar tillvaro för blivande värphöns. Nu frågar sig forskare om för lite stimulans innebär att curlade kycklingar får svårare att klara framtida utmaningar.

världskarta

Klimat

Hur kan klimatskatt bli ett framgångskoncept?

Koldioxidskatt ses som ett effektivt styrmedel som både ger staten en intäkt och minskar utsläppen. Trots det har utvecklingen gått långsamt och inte följt förväntade mönster. Vad får olika länder att införa klimatskatter – och hur ser framgångsreceptet ut? Det vill forskare på Lunds universitet ta reda på i en ny kartläggning.

kyckling

Mat & jordbruk

Bättre sömn ska ge friskare kycklingar

Slaktkycklingar lever stora delar av sina liv i konstant ljus. Men i ett nytt forskningsprojekt ska forskare undersöka hur kycklingarna kan få en bättre miljö anpassad för sömn och vila, vilket ska leda till mer välmående kycklingar med större chans till återhämtning och ett bättre immunförsvar.

Vatten

Alger – en ny pusselbit när korallreven ska räddas

Betande fiskar är en viktig pusselbit i korallrevens ekosystem – utan dessa växer reven lätt igen. I ett internationellt projekt tittar forskaren Maria Eggertsen på algbäddarnas funktion som barnkammare för dessa fiskar.

Nationalmuseum

Hållbara städer

Ny reningsteknik ska hindra kopparutsläpp

Koppartak är ett miljöproblem när dagvattnet för med sig kopparjoner ut i naturen. Trots det saknar i princip alla koppartak någon form av rening. I samband med renoveringen av Nationalmuseum ska en ny anläggning för kopparrening testas.

Biologisk mångfald

Fladdermössens liv lockar forskare

I allhelgona- och halloweentider får folktrons gamla bilder av fladdermössens magiska blod ny fart under vingarna. Verkligheten ligger inte alltför långt ifrån myten. I vetenskapen har forskarna ögonen på vampyrfladdermöss för att förstå virus som rabies och ebola.

Granbarkborre

Skog

Ett steg mot effektivare insektsskydd

Ett stort angrepp av granbarkborren kan förstöra skog för miljontals kronor. Nu har forskare hittat skadeinsektens receptorer för dofter, något som i förlängningen kan leda till nya effektivare metoder mot kostsamma angrepp på granskog.

Stephen Redpath professor ekologi

Landsbygd

Sveriges rovdjur – en utmaning för konfliktforskaren

Oavsett om det handlar om att bevara snöleoparder i Himalaya, skotska kärrhökar eller svenska vargar – bara ekologi räcker inte. Det menar Stephen Redpath, kunglig gästprofessor i miljövetenskap. Han ser konflikthantering som ett underskattat redskap och forskningsområde.

Landsbygd

Lejonens jägare blev deras beskyddare

Kenyas lejon är nära att förlora sin position som savannens majestät. När forskaren och biologen Leela Hazzah var med och grundade Lion Guardians hade lejonen i Afrika minskat med 85 procent på 20 år. Nu, tio år senare, är lejonen i deras del av Kenya tre gånger så många – och metoden att låta lejonjägarna stå för lösningarna sprids över Afrika.

Hållbara städer

Staden – drabbad symbol i dagens krig

Jerusalem, Belfast och Nicosia – i de delade städerna lever konflikterna vidare och i dag slår kriget i Syrien hårt mot städerna. Trots att krigföringen har urbaniserats har få freds- och konfliktforskare fokuserat på staden. Men nu ska det urbana våldet kartläggas.

Gråsparv i stadsmiljö.

Hållbara städer

Sångfåglar får oss att trivas i staden

En skogspromenad kan få axlar och stressnivåer att sjunka. Flera studier har visat hur viktiga grönområden är för att människor i städer ska må bra – men forskningen har hittills fokuserat på den visuella upplevelsen. Nu ska även naturens ljud och lukt vägas in.

Biologisk mångfald

Naturskådare – en allt viktigare kunskapskälla

Naturintresserade har alltid varit viktiga inom medborgarforskning. I vår tar fågelforskningen ett kliv framåt när man mer strukturerat tar hjälp av en av de kunnigaste grupperna – fågelskådarna.