Utsläpp från fartyg som renar avgaser med skrubber orsakar stora miljöproblem i Östersjön – och stora kostnader för samhället. Enligt en ny studie av forskare vid Chalmers motsvarade föroreningarna i Östersjön över sju miljarder kronor mellan 2014 och 2022.

De så kallade skrubbersystemen som renar fartygens avgaser från svavel används av ekonomiska skäl. Det gör det möjligt för rederier att använda billig tjockolja i stället för renare bränsle, och ändå klara utsläppskraven på avgaserna. Men avgaserna renas med havsvatten, som sedan sköljs ut i havet, och flera studier har visat att även låga nivåer av skrubbervatten är farligt för levande organismer.

– Vi ser en tydlig intressekonflikt, där privata ekonomiska intressen uppnås på bekostnad av den marina miljön i ett av världens mest känsliga hav, säger Chalmersdoktoranden Anna Lunde Hermansson, en av författarna bakom studien från Chalmers, i ett pressmeddelande.

Enligt studien har utsläppen mellan 2014 och 2022 förorenat marina ekosystem till en kostnad på över 680 miljarder euro. Summan är baserad på modeller för betalningsvilja för att undvika miljöfarliga utsläpp. Till det kommer de mångmiljonbelopp som läggs på att sanera olja efter utsläpp från grundstötningar, till exempel efter Marco Polo vid Blekinges kust hösten 2023.

– Om inte skrubbrarna funnits skulle inga fartyg alls ha tillåtits använda detta smutsiga bränsle. Därför är skrubberfrågan högst angelägen för att driva sjöfarten mot lägre miljöbelastning, säger Anna Lunde Hermansson.

Forskarna kan också visa att en majoritet av rederierna som investerat i skrubberteknik har fått tillbaka pengarna de har satsat.

– Från industrins håll framhålls det ofta att rederierna inte ska straffas för att de i god tro investerat i teknik som skulle lösa problemet med svavelutsläpp i luften. Våra beräkningar visar att investeringarna redan är avskrivna och att det därför inte är ett hållbart argument, säger Anna Lunde Hermansson.