Sverige har ovanligt stora volymer död granskog, efter granbarkborrens framfart sedan 2018. Nu varnar Skogsstyrelsen allmänheten: risken för fallande träd är överhängande i de drabbade skogarna.

– Vi är många som av olika skäl ofta vistas i skogen vilket vi ska fortsätta att göra. Men försök att inte gå nära döda granar och uppehåll er inte intill dem längre än nödvändigt, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Den extremt varma och torra sommaren 2018 ledde till det dittills största utbrottet av granbarkborre i Sverige, med mellan tre och fyra kubikmeter död granskog som följd i Götaland och Svealand. De efterföljande två åren har skadorna fördubblats. Många av de döda och angripna träden har avverkats, men fortfarande står stora mängder döda granar kvar i skogarna.

– Den senaste inventeringen från SLU visade att miljontals kubikmeter döda granar står i våra skogar från de senaste årens omfattande angrepp. De här skelettskogarna kan vara riktigt farliga att vistas i, säger Mattias Sparf.

Vid det här laget är granarna som angreps 2018 och 2019 sköra och fallfärdiga, det krävs inte mycket för att de ska falla. De drabbade granarna har nu tappat det mesta av sin bark och börjar få en silvergrå färg.

Skogsstyrelsen uppmanar också personer som arbetar i skogen att vara extra försiktiga och undvika döda granar vid blåsigt väder. Granar som drabbats av barkborren beter sig dessutom annorlunda när de avverkas.

Skogsstyrelsens varning gällande fallande granar gäller framförallt Svealand och Götaland.