Norrbottens fjällvärld – där är det störst chans att se fjällämlar i år. Årets nationella övervakning av smågnagare visar stora skillnader i antalet lämlar på olika håll i landet.

– År 2011 var den senaste gången som vi hade ett riktigt lämmelår. Även om det är betydligt färre lämlar i Stora Sjöfallet nu än år 2011 är det antagligen här man har störst chans att se en fjällämmel. Vi påträffade också förvånansvärt många gråsidingar i Stora Sjöfallet, säger Frauke Ecke, forskare vid SLU och ansvarig för den nationella miljöövervakningen av smågnagare, i ett pressmeddelande.

Övervakningen av fjällämlar sker i tre fjällområden. I Vålådalen/Ljungdalen och Ammarnäs hittade man inga fjällämlar alls i år, och även sorkpopulationerna var små där. Det kan drabba till exempel fjällräv och annat rovvilt som har sorkar och lämlar som viktig föda, men också ugglor och rovfåglar.

– I Vindelnområdet bedriver vi också miljöövervakning av pärlugglor. Där har vi sett att de mycket låga sorktätheterna i norr har resulterat i en låg häckningsframgång för områdets ugglor, säger Frauke Ecke.