När skolbarn i tioårsåldern fick studera naturvetenskap utomhus i stället för i klassrummet fick de bättre förståelse för ämnena. I den amerikanska studien såg forskarna också att flickor som hade utomhuslektioner fick högre betyg.

– I naturen kan lärare hitta konkreta sätt att göra naturvetenskap levande, det är en bra plats för experiment, dialogbaserat lärande och grupparbeten, säger Kathryn Stevenson, huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Det är forskare vid North Carolina State University som har jämfört hur barn i mellanstadieåldern lär sig naturvetenskap i klassrummet och ute i naturen. Drygt 400 elever undervisades enligt en läroplan för naturvetenskap med utomhusstudier. Deras studieresultat, betyg och kunskaper jämfördes med 237 elever som läste naturvetenskapliga ämnen på traditionellt vis i klassrummet.

När elevernas betyg jämfördes utifrån kön såg forskarna att de flickor som fått utomhuslektioner låg kvar på samma genomsnittliga nivå samtidigt som betygsnivån för flickorna som studerat i klassrum sjönk. För pojkar låg betygen på ungefär samma nivå. Tidigare amerikanska studier har visat att intresset för naturvetenskap ofta minskar i just tioårsåldern.

– Utomhuslektioner verkar underlätta lärandet för alla elever, men det fungerar verkligen extra bra för vissa elever som kanske inte kommer till sin rätt i ett klassrum, säger Kathryn Stevenson.