Indien har förbjudit engångsartiklar i plast. Nu är det förbjudet att använda bland annat bestick, matlådor och sugrör i plast.

Indien har tidigare överraskat omvärlden med ambitiösa miljömål, som Extrakt tidigare rapporterat. Under klimatmötet COP26 lovade landet att bli klimatneutralt senast år 2070. Plastprodukter är sedan tidigare förbjudna i vissa området men nu förbjuder regeringen ett antal plastprodukter i hela landet, rapporterar Dagens Nyheter.

En stor del av världens plastskräp produceras i Indien – 243 000 ton engångsplast – bara USA och Kina tillverkar mer. Indien har 1,4 miljarder invånare och producerade år 2019 minst 20 miljoner ton plastavfall som sällan återvinns, enligt statistik från Världsnaturfonden, WWF. En minskning av plastproduktionen är ett viktigt steg för att landet ska nå sitt mål att minska miljöfarliga utsläpp med 45 procent till 2030.

Plastförbudet gäller inte bara användning av plastprodukterna utan även produktion och export. I ett första skede handlar det om plastföremål som det finns pappersalternativ till, exempelvis muggar, och inte om plastpåsar och -flaskor.

Vid FN:s miljömöte 2019 var Indien ett av de länder som lyfte fram nedskräpning av engångsplast som ett akut problem.

– Genom att förbjuda engångsplast har Indien i dag tagit ett avgörande steg för att stoppa föroreningar orsakade av plastavfall som inte återvinns eller hanteras, säger landets miljöminister Bhupender Yadav enligt India Today.