Valet av stadsträd är viktigt när småfåglar ska gynnas, konstaterar forskare i en ny studie. I många svenska städer finns främmande trädarter – men småfåglar mår bättre i miljöer med inhemska träd som ek, bok och björk.

Det är forskare vid Lunds universitet som har övervakat 400 holkar i fem parker i Malmö under sju år. Tidigare har liknande amerikansk forskning visat att såväl fåglar som insekter trivs sämre i trädgårdar med träd från andra delar av världen, resultat som stämmer väl överens med studien vid Lunds universitet.

– Icke-inhemska träd, även kallade exotiska eller främmande arter, saknar en evolutionär historik med ekosystemet. Vi har tidigare visat att främmande trädarter har påtagligt färre insekter än inhemska träd, så effekten vi nu ser är sannolikt ett resultat av brist på föda för småfåglarna, säger Johan Kjellberg Jensen, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

I områden med många främmande träd väger fågelungarna mindre, och till exempel blåmes och talgoxe undviker att bygga bon och lägga ägg. Bäst trivs de i stadsmiljöer med träd som funnits i svenska ekosystem under lång tid, träd som ek, bok och björk.

– Om man vill höra mer fågelkvitter på våren tror jag valet av stadsträd är en viktig faktor. Ökar man antalet inhemska arter i parker och grönområden kommer våra småfåglar sannolikt att trivas bättre i staden.

– Jag hoppas att stadsplanerare och andra aktörer tar del av den här forskningen och att vi kan utveckla metoder för att säkerställa ett fungerande ekosystem i våra städer, säger Johan Kjellberg Jensen.