Landets enda fridlysta spindel, nyckelpigespindeln, har bara hittats på två platser i landet. Nu har den ena platsen, i Skåne, skadats. Troligen är det närgångna naturintresserade som har förstört spindelnäten när de har fotograferat eller försökt samla in spindlarna.

Nyckelpigespindeln finns på två kända platser i Sverige, i Halland och i Skåne. Det är platsen i Skåne som har utsatts för skadegörelse, enligt Länsstyrelsen Skåne, som kommer att polisanmäla skadan.

– Det mesta tyder på att det är närgångna naturintresserade personer som har orsakat skadorna. Näten såg ut att ha lyfts bort men marken runt bohålorna hade inte skadats, som om någon velat komma nära för att fotografera eller rentav samla in individer. I nuläget är det svårt att göra en bedömning av hur stora skador som har gjorts, det får kommande inventeringar visa, säger Nils Carlsson, tf chef för art- och naturenheten, i ett pressmeddelande.

Hotade arter av exempelvis fåglar och växter lockar ofta naturintresserade besökare, men det finns flera exempel på att intresset lett till att arten tagit skada. På Öland har orkidéer flera gånger grävts upp och i Skåne trampades ifjol den enda lokalen för biblomster ner av växtintresserade som ville fotografera på nära håll.  

– Hur många skott av orkidén som plattades till får vi aldrig veta. 2021 noterades endast 15 skott på lokalen. Från Länsstyrelsens sida vill vi uppmana till försiktighet i naturen så att växter och djur inte tar skada av vår närgångenhet. Tänk på att många hotade och sällsynta arter kanske har sin sista lokal i landet just i Skåne. Inom naturvården jobbar vi hårt för att dessa ska bevaras, säger Nils Carlsson.