Översvämningarna i Tyskland och Belgien och den extrema hettan i Kanada har fått forskare att efterlysa ett nytt klimatcentrum. Det skulle göra det möjligt att ta fram modeller som bättre kan förutspå extremväder, menar de.

Klimatforskare har i årtionden varnat för att ett varmare klimat kommer att leda till extremväder som exempelvis värmeböljor och skyfall. Men nu efterlyser flera forskare bättre klimatmodeller för att förutspå hur allvarliga effekterna av dessa extremväder blir på olika platser i världen, skriver BBC News. Det skulle kräva kraftfulla – och kostsamma – klimatdatorer.

– Vi har all anledning att oroa oss. IPCC:s modeller är helt enkelt inte tillräckligt bra för att förutspå extremväder och dess effekter. Vi behöver ett internationellt centrum som har tillräcklig kapacitet. Utan det kommer vi att fortsätta underskatta både intensitet och frekvens av extremväder, säger Julia Slingo, brittisk klimatforskare och tidigare chef för Storbritanniens meteorologiska myndighet, till BBC News.

Även om det handlar om mycket stora investeringar är det inget jämfört med vad kommande extremväder kan kosta samhällen som inte har förberett sig.

BBC har också pratat med Tim Palmer, professor vid Oxford University, som är inne på samma spår.

– Vi behöver en klimatsatsning av samma magnitud som partikelfysiklaboratoriet CERN om vi ska kunna ta fram modeller som kan simulera extrema effekter av klimatförändringarna som värmeböljan i Kanada.

Utan den sortens verktyg kan vi inte säga huruvida vi befinner oss i en nödsituation eller inte, menar han. Det skulle göra det möjligt att förutspå om till exempel Nordamerika eller Tyskland i framtiden kan vänta sig extremhetta eller översvämningar var tionde eller varje år, något som inte är möjligt att säga med dagens metoder, menar Tim Palmer.