Cyberattacker mot datasystem och säkerhetsbrister i samband med upphandlingar – Sveriges transportsystem blir mer sårbara när de digitaliseras och privatiseras. Det konstaterar Försvarets forskningsinstitut i en ny rapport.

Sveriges transportnät styrs alltmer digitalt. Samtidigt har de privata aktörerna blivit fler. Det är två faktorer som kan bidra till att riskerna för cyberattacker och andra sabotage ökar, menar författarna bakom Försvarets forskningsinstituts rapport Gråzonsproblematik och hybrida hot i transportsystemet.

Ett öppet samhälle som i stor utsträckning har digitaliserats ser hoten annorlunda ut, menar de. Ett exempel är den cyberattack som rederiet Maersk drabbades av 2017, som kostade företaget över en miljarder kronor.  

I Sverige är de olika transportsätten ofta nära sammankopplade, vilket kan vara både för- och nackdel.

– Det ger en god redundans eftersom trafikslagen kan ersätta varandra, om tågen står stilla går det att köra gods på lastbil. Men digitala störningar kan få stora konsekvenser för alla trafikslag samtidigt. Det behöver inte ens vara riktat mot transportsystemet, det kan lika gärna vara mot betal- eller energisystem, säger Ester Veibäck, en av författarna bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

Hon och hennes kollegor föreslår ett antal förebyggande åtgärder. Bland annat vill de främja synergieffekter mellan miljö och säkerhet, till exempel när transportsektorn går mot en ökad elektrifiering. De vill också se en högre medvetenhet och risker, även bland privata aktörer, och en bättre förståelse för att känslig information kan behöva hemlighållas.