När somrarna blir varmare blir städernas träd viktigare – de ger både skugga och sänker temperaturen. Men det finns mycket att göra för att gynna träden i just städer. Framförallt behöver de mer markyta utan asfalt, konstaterar forskare vid Göteborgs universitet.

För att träden ska kunna bidra med ekosystemtjänster som svalka och skugga i städerna behöver de så goda förutsättningar som möjligt. Forskarna har i den nya studien tittat på hur bland annat hästkastanj och parklind – vanliga stadsträd – påverkas av hur marken runt träden ser ut. Bland annat har trädkronornas täthet och så kallad transpiration, hur mycket vatten som bladen avger, undersökts.  

En slutsats är att avståndet mellan trädstammen och den hårdgjorda ytan påverkar hur stor kyleffekt trädet har, ofta mer än vilket sorts träd det är.

– Vi såg i vår studie att 20–30 år gamla träd som omgavs av gräs var i medeltal 2,6 meter högre och kronan var 1,3 meter vidare än hos träd i närheten som växte med en tät yta nära stammen. Träden hade också en 61 procent tätare krona och gav dubbelt så mycket kylning, säger Janina Konarska, huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Är det svårt att åstadkomma en asfaltsfri ytan runt träden är det en god idé att satsa extra på bra jord och stödvattning, som också kan ge träden bättre förutsättningar.

– En hårdgjord yta hindrar även att regnvatten når ner till rötterna vilket påverkar trädets tillväxt, säger Janina Konarska.