Människors kärlek för naturen har både med arv och miljö att göra – och vilken sorts natur vi mår bra av kan skilja sig stort. Det konstaterar forskare i en ny studie – och efterlyser mer varierad natur i stadsplaneringen.

– Därför är det viktigt att vi inte standardiserar naturen när vi planerar för grönska i våra städer. Vi får inte ersätta vild grönska med en park och tro att det är bra för alla, säger Marcus Hedblom, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och en av författarna till artikeln, i ett pressmeddelande.

I artikeln har han och forskarkollegor vid Göteborgs universitet sammanställt studier som tittar på människors relation till naturen, utifrån medfödda faktorer respektive miljöfaktorer. Att människors välmående påverkas av naturupplevelser, som ofta kallas biofili, har slagits fast i många studier, men vad det beror på finns det olika teorier om.

En slutsats utifrån de studier som forskarna har gått igenom är att både arv och miljö påverkar vårt förhållningssätt till naturen,

– Vi kan slå fast att många människor har en omedveten positiv upplevelse av natur. Men biofili-hypotesen bör modifieras så att variationen i individers förhållande till naturen kopplas till ett samspel mellan arv och miljöpåverkan, säger Bengt Gunnarsson, Göteborgs universitet, i pressmeddelandet.