Nedbrytbar plast lyfts ofta fram som ett miljövänligt alternativ. Men hamnar plasten i naturen påverkar den fisk negativt, precis som vanlig plast, visar en ny studie.

Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt hur mikroplastpartiklar från plast gjord av sockerrör påverkar abborrar och jämfört med vanlig plast av fossil råvara. Studien visar att även den så kallade bioplasten, PLA, har en negativ påverkan på fiskar som får i sig den.

– Vi ser att PLA inte är ofarligt för fiskarna, så det borde inte säljas in som ett miljövänligt alternativ till vanlig plast. Det borde betraktas som vanlig plast, säger Azora König Kardgar, doktorand vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

De abborrar som i försöket fick mikropartiklar av bioplast i maten reagerade kraftigare än normalt när de mötte andra abborrar, de visade tecken på minskad rörelse, förändrad förmåga att bilda stim och de reagerade annorlunda när fara närmar sig. Maten som fiskarna fick innehöll 2 procent PLA-partiklar, vilket är den koncentration som använts i tidigare studier med vanlig, fossil mikroplast.

PLA, eller poly(L-lactide) är det vanligaste alternativet till traditionell plast som baseras på fossil olja och används bland annat i engångsbestick, textilier och matförpackningar.