Naturen har en starkare återhämtande effekt för människor som redan har en tydlig relation till naturen. Det konstaterar forskare vid Högskolan i Gävle som har kartlagt människors naturupplevelser i Stockholm.

Tidigare studier har visat på ett samband mellan naturupplevelser från barndomen – hur mycket man har lekt utomhus som barn, hur ofta man har varit i naturen – och attityder till naturen i vuxen ålder. Nu har forskare vid Urban Studio vid Högskolan i Gävle sett att människors relation till naturen också avgör vilken påverkan naturen har på välbefinnande och hälsa.

Karl Samuelsson, en av miljöforskarna bakom studien, menar att det kan bli en självförstärkande cirkel, med en tydlig koppling till naturen är det också enklare att återhämta sig med hjälp av den.

– Det har stor betydelse vad man kommer in i sin naturupplevelse med för tidigare erfarenheter, säger Karl Samuelsson i ett pressmeddelande.

Han och hans kollegor ser också att för de som har en djupgående relation till naturen så har det dessutom stor betydelse vilken sorts natur de visas i. Miljöer med höga ekologiska värden och en stor biologisk mångfald ger en större upplevelse och tydligare återhämtning.

– Det motsatta gäller också, har man en låg koppling till naturen så är det mer sannolikt att man har en återhämtande upplevelse i områden som inte har någon natur, säger Karl Samuelsson vidare.

En av forskarnas slutsatser är att barn tidigt behöver få en relation till naturen om de som vuxna ska kunna ta del av de positiva effekter som naturen kan ha på hälsan.