Om klimatförändringarna kan begränsas kan det rädda miljontals människor undan sjukdomar som malaria och denguefeber – myggburna sjukdomar som drabbar miljontals fler människor i ett varmare klimat.

Över åtta miljarder människor riskerar att smittas av malaria och denguefeber till år 2080 om utsläppen av växthusgaser fortsätter öka i samma takt som i dag, skriver The Guardian. Det konstaterar forskare vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, och det är långt fler än de som i dag drabbas. Forskarna har i en ny studie tittat på hur klimatförändringarna påverkar förekomsten av myggburna sjukdomar som malaria, denguefeber och zikavirus. I dag dör över 400 000 människor varje år i malaria, enligt Världshälsoorganisationen, och de flesta är barn.

I ett varmare klimat blir de myggburna sjukdomarna inte bara vanliga på fler platser i ett varmare klimat, säsongen då myggorna sprider sjukdomar blir också längre. Om utsläppen av växthusgaser och därmed också den globala uppvärmningen, fortsätter att öka i nuvarande takt förlängs säsongen för malaria med en månad och säsongen för denguefeber med fyra månader under de kommande 50 åren.

– Våra resultat visar att ett scenario med låga utsläpp av växthusgaser markant skulle minska antalet människor som riskerar att bli sjuka. Det är ytterligare en anledning att agera för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader.

– Men beslutsfattare och folkhälsomyndigheter måste förbereda sig för alla tänkbara scenarier, även de som innebär fortsatt höga växthusutsläpp. Det är inte minst viktigt i områden som i dag inte har myggburna sjukdomar och där sjukvårdssystemen sannolikt inte är förberedda på större sjukdomsutbrott, säger Felipe J Colón-González, en av forskarna bakom studien, till The Guardian.