Ett varmare klimat kommer att göra det svårare att odla flera av de grödor som fått ett globalt uppsving de senaste åren. Kaffe, cashewnötter och avokado är några råvaror som i framtiden kan behöva odlas på andra platser.

De delar av världen som i dag lämpar sig väl för att odla kaffe, avokado och cashewnötter kommer att påverkas dramatiskt av klimatförändringarna, enligt en ny studie. I bland annat Brasilien, Indonesien, Vietnam och Colombia kommer kaffeproduktionen att minska med över 50 procent till 2050, enligt forskarna. Deras slutsats är att det redan nu behövs omfattande insatser för att hjälpa de jordbrukare som kommer att drabbas så att de kan anpassa sig, skriver BBC News.

Även om vissa andra regioner samtidigt gynnas av ett varmare klimat, till exempel i Argentina, Sydafrika och Nya Zeeland, så kommer inte kaffeodlingen kunna öka där i samma takt som den minskar på andra håll, menar forskarna.

– Om man redan i dag odlar kaffe på de här nya platserna kan det räcka att anpassa sig för att kunna utöka odlingen. Men vi kommer inte att se nya optimala kafferegioner på länge, säger studiens huvudförfattare Roman Grüter, Zürich University of Applied Sciences, till BBC News.

För odlingen av cashewnötter och avokado ser de framtida förutsättningarna annorlunda ut. Sammantaget ökar de områden i världen där det är lämpligt att odla cashew med 17 procent. Men för flera regioner som i dag är beroende av sin cashewproduktion är det ändå dåliga nyheter. Såväl Benin som Indien drabbas hårt även vid en mindre temperaturökning. På samma sätt slår ett varmare klimat hårt mot Peru, en stor exportör av avokado, även om nya regioner kommer att kunna odla avokado framöver.

– I regioner där det kan bli mer gynnsamt att odla de här grödorna är det avgörande att det inte sker på bekostnad av miljön, till exempel genom avverkning av skog.

– I samtliga de här fallen är det avgörande att lokala intressenter och myndigheter engagerar sig på ett tidigt stadium, det ökar chanserna för att jordbruket att lyckas anpassa sig till ett förändrat klimat, säger Roman Grüter.