Kemikalier från solkrämer lagras i sjögräs i Medelhavet, enligt en ny studie. Om UV-skyddet försämrar sjögräsets fotosyntes påverkar det hela ekosystemet, befarar forskarna bakom studien.

Det är i sjögräset Posidonia oceanica, även kallat neptunigräs, som forskarna har hittat UV-skydd i form av kemikalier, enligt en ny studie. Proverna som är tagna längs Mallorcas kust, innehöll varierande koncentrationer av bland annat oxybenzone, avobenzone och metylparaben, vanliga i solskydd. Exakt vilken effekt kemikalierna har på sjögräs är okänt, men forskarna menar att det finns stor anledning att vidta försiktighetsåtgärder.

– Om vi skulle upptäcka att solskyddsmedel påverkar sjögräsens fotosyntes kommer det att få allvarliga effekter, eftersom de här sjögräsen spelar en mycket viktig ekologisk roll längs Medelhavets kuster, säger Nona Agawin, professor vid Universitat de les Illes Balears i Palma och en av studiens författare, i The Guardian.

Hon och hennes kollegor tror att kemikalierna kommer från olika vattenaktiviteter och vattenutsläpp på turistmålet Mallorca. Eftersom Medelhavet är förhållandevis grunt och litet kan koncentrationerna av UV-absorberande ämnen bli höga.

Neptunigräs spelar en viktig roll i Medelhavets ekosystem. Sjögräsängarna fungerar både som hem och barnkammare för många marina arter och som kolsänka.

Tidigare har forskare konstaterat att kemikalier från solskydd skadar korallrev, något som har lett till att de har förbjudits på vissa turistmål, som Hawaii och Florida.