Den invasiva rovmärlan börjar få fäste i svenskt vatten. I våras upptäcktes större rovmärla i Vättern och nu har mindre rovmärla hittats i flera sjöar i södra Stockholm – och risken att kräftdjuret sprider sig till Mälaren är stor.

Både mindre och större rovmärla räknas till den högsta riskklassen i Sveriges riskklassificering av invasiva främmande arter. Kräftdjuren är små men aggressiva och dödar fler byten än den äter upp. De kan snabbt konkurrera ut inhemska arter som exempelvis märlkräftan.  

Mindre rovmärla hittades tidigare i år i Tullingesjön i södra Stockholm, nu har den även hittats i Albysjön, i nära anslutning till Mälaren.

Rovmärlan kommer ursprungligen från Svarta havet och Kaspiska havet och har spridit sig till en rad europeiska länder. I till exempel Polen, Tyskland och Storbritannien har den etablerat sig och konkurrerat ut flera inhemska arter. Rovmärlor som nu har hittats har skickats till Polen för analys, skriver Dagens Nyheter. Där kan laboratoriet avgöra om den har spridits hit från öst eller väst.

Troligen går det inte att utrota den, det skulle kräva att sjöarna den finns i torrläggs. I stället uppmanar länsstyrelserna att alla som har badat eller fiskat i sjöar med rovmärla rengör badkläder, badleksaker, fiskeredskap och båtar.

– Tyvärr är det nog bara en tidsfråga innan den sprider sig till Mälaren, säger Joakim Pansar, miljöutredare på Länsstyrelsen Stockholm, till Dagens Nyheter.