Kossornas utsläpp av metan – en kraftig växthusgas – skulle kunna minska radikalt. Laboratorietester av en ny fodertillsats visar en minskning av metan på över 90 procent.

Kossor och andra idisslare rapar och fiser växthusgasen metan. Nu har en student vid KTH tillsammans med forskare tagit fram en tillsats till kornas foder som kan minska metanutsläppen betydligt.

– Vår fodertillsats baseras på en ny, patentsökt molekyl som är skalbar och billig att tillverka, och som minskar metanutsläpp från idisslare. Genom att hämma ett enzym i metanbildningen minskar molekylen metangasen som skapas under födans nedbrytning. Denna metod påverkar inte djurens hälsa och är utformad för att kunna användas smidigt i befintliga utfodringsrutiner, säger Martin Blomberg, student i medicinsk bioteknik vid KTH, i ett pressmeddelande.

I laboratorietester har tillsatsen minskat metanutsläppen med upp till 92 procent, och även i fältförsök har minskningen varit över 90 procent, men forskarna tror att en dosering som ger en minskning på mellan 50 och 70 procent är långsiktigt hållbar.

En viktig aspekt av den nya tillsatsen är ekonomi – den molekyl som används är betydligt billigare än rödalger, som är en annan fodertillsats som minskar kornas metanutsläpp.