Kan algblomningen bromsas genom att algerna trålas in – för att sedan användas till biobränsle? Det ska forskare vid KTH ta reda på. I sommar testas nya metoder utanför Gotland.

– Vi ska tråla upp ansamlingar av cyanobakterier och hoppas kunna algsanera för att skydda känsliga områden och stränder så att människor kan bada och Östersjön må bättre, säger Fredrik Gröndahl, forskare vid KTH, i ett pressmeddelande.

Med hjälp av länsar, flytande band som bland annat används vid oljesanering, som trålas över vattenytan ska den algsörja som bildas vid algblomning samlas in. En särskild duk på länsarna ska se till att algerna fastnar.

Nästa steg är att undersöka algerna för att se om det går att återanvända dem. En förhoppning är att de ska kunna användas som biobränsle, cyanobakterier . Tidigare har tester gjorts i Trosa skärgård.

– De riktigt tjocka ytansamlingarna sker längre ut till havs och är svåra att nå från fastlandet. Kan vi dessutom använda biomassan till innovativa produkter har vi omvandlat ett miljöproblem till en värdefull resurs, som i sin tur kanske också kan ge nya arbetstillfällen, säger Fredrik Gröndahl.