Ett gemensamt varningssystem för de nordiska länderna, som varnar sjukvården när nya smittor dyker upp i naturen. Det föreslår forskare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

– Covid-pandemin visar att det går att bemästra nya sjukdomar som sprids från djur till människa, men priset i människoliv kan bli mycket högt om man inte är förberedd. Många liv kan sparas om man har sådan koll på sjukdomar som sprids i djurvärlden, att man kan utveckla vaccin innan de tar steget över till människor, säger Birgitta Evengård, professor emerita vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

I samband med COP27 i Egyptem för ett år sedan lade FN fram en handlingsplan för att alla människor ska nås av så kallade early warning system vid extremväder, sjukdomsutbrott och liknande. Inom EU finns sådana varningssystem för bland annat livsmedelsburen smitta, RASFF, och för hälsohot i EU:s medlemsländer, EWRS och EPIS.

Det förslag som de svenska forskarna nu presenterar gäller sjukdomar som uppstår i nordisk natur och som riskerar att spridas från djur till människor, en risk som väntas öka i ett varmare klimat. Det kan till exempel handla om fästingar som sprids över större områden och längre norrut.

– Det är klokt att använda den tid vi fortfarande har på oss innan läget blir akut till att inrätta system för att skydda oss mot följderna av de klimatförändringar som vi än så länge bara har sett början på, säger Birgitta Evengård.

Förslaget på varningssystem är ett bidrag till Nordiska Ministerrådets Vår vision 2030. I det föreslås att ett antal stationer etableras i de nordiska länderna, där organismer på land och i vattnet regelbundet undersöks och smittor rapporteras.