Världens fågelarter dör ut snabbare än vad forskare tidigare har beräknat, enligt en ny studie. I den presenterar forskare på Umeå universitet ett nytt sätt att uppskatta hur snabbt fågelarter dör ut – och det går fem gånger snabbare än vad man tidigare räknat med.

När forskare tidigare har försökt beräkna hur snabbt arter kan väntas dö ut har skattningarna baserats på arter som redan har försvunnit. Det ger ett missvisande resultat menar forskarna på Umeå universitet. Utdöendet av en art är resultatet av en långsam process där arten blivit allt mer sällsynt. I studien har man i stället utgått från IUCN:s (International Union for Conservation of Nature) röda lista under ett antal år och analyserat hur många arter som har blivit både mer och mindre hotade och hur snabbt förändringarna har skett. Utifrån analyserna har de räknat ut hur fort arter dör ut just nu.

– Det sker fem gånger snabbare än vad tidigare beräkningar har visat och ungefär 1 000 gånger snabbare än innan moderna människans påverkan, säger Folmer Bokma, i dag verksam på Centret för ekologisk och evolutionär syntes i Oslo, i ett pressmeddelande.

Studien lyfter också fram vikten av bevarandeåtgärder; bland arter som har varit mål för riktade bevarandeinsatser har utdöendet minskat med minst 40 procent.