Färre än 60 internationella företag ligger bakom mer än hälften av världens plastföroreningar, enligt en ny forskningsstudie. Philip Morris, Nestlé, Pepsi och Coca-Cola är några av de som orsakar mest plastskräp.

Under fem år har volontärer samlat in och undersökt mer än 1 870 000 plastföremål i 84 länder, data som sedan analyserats i den nypublicerade rapporten. Framför allt har det handlat om engångsförpackningar för mat och dryck samt tobaksprodukter. Knappt hälften av plastskräpet som undersöktes kunde spåras till det företag som tillverkat produkten, resten hade oklart ursprung.

– Det visar väldigt tydligt hur stort behovet av transparens och spårbarhet är. Vi behöver veta vem som producerar vad så att de kan ta ansvar för sina produkter, säger Patricia Villarubia-Gómez, forskare vid Stockholms Resilience Centre och en av författarna till rapporten, till The Guardian.

Av det plastskräp som gick att koppla till ett företag stod Pepsi för 5 procent av förpackningarna och Coca-Cola för 11 procent. De två tobaksföretagen Altria och Philip Morris International stod tillsammans för 2 procent av plastavfallet och Danone och Nestlé för 3 procent vardera.

Coca-Cola har lovat att alla företagets förpackningar ska vara återvinningsbara över hela världen senast 2025, och att man ska använda minst 50 procent återvunnen plast i förpackningarna senast 2030. Liknande ambitioner finns hos de övriga företagen på listan över nedskräpning. Men forskarna bakom rapporten menar att det inte räcker – när företagen producerar mer ökar också nedskräpningen.

När de jämförde data över nedskräpning med data över produktionen av plastförpackningar såg de en direkt korrelation. För varje procents ökning av plastproduktionen i ett företag ökade också företagets plastföroreningarna i miljön lika mycket.