Sedan Jair Bolsonaro tillträdde som president i januari 2019 har Brasilien godkänt 57 lagar som försvagar landets miljöskydd. Bland annat har skyddet av skog lättats och en rad bekämpningsmedel klassificeras inte längre som giftiga.

Till stor del är det coronapandemin som har gjort det möjligt för Brasiliens president att försvaga landets miljöskydd. Hälften av Jair Bolsonaros lagändringar har drivits igenom under pandemin, mellan mars och september 2020, de allra flesta i september. Det visar en studie gjord av brittiska, brasilianska och amerikanska forskare.

Under pandemin har också böter för olaglig skogsavverkning minskat med över 70 procent, trots att avskogningen av Amazonas ökade med 9,5 procent – till den högsta avskogningen på tolv år, skriver Scidev.net.

– Den nuvarande regeringen utnyttjar covid 19-pandemin för att systematiskt försvaga miljöskyddet i Brasilien. Resultatet kan bli ökade utsläpp av växthusgaser, en ökad förlust av biologisk mångfald och en större sannolikhet för sjukdomsutbrott. Det kan orsaka stora svårigheter för ursprungsbefolkningar, skriver artikelns författare.

Under ett ministermöte i april 2020 uppmanade Brasiliens miljöminister Ricardo Salles sina kollegor att dra nytta av det faktum att medierna nästan uteslutande rapporterar om covid 19. Det var ett bra tillfälle för lagändringar och förenklade tillämpningar av regler, menade han. De följande månaderna beslutades bland annat om lättade restriktioner för ett stort antal bekämpningsmedel. En lagändring i juni samma år innebar att skyddad skog inte längre behöver återställas även om skogen avverkas olagligt.

Studien bygger på data från den juridiska tidskrift som publicerar samtliga lagändringar i Brasilien, Official Gazette of the Union, samt på data om avverkning och utfärdade böter för brott mot miljölagstiftningen.