En katastrof – inte bara för djuren utan för hela mänskligheten. Så beskriver Världsnaturfondens generalsekreterare, Håkan Wirtén, en ny kartläggning av ryggradsdjur. Enligt rapporten har de undersökta bestånden minskat med i genomsnitt 68 procent.

I Världsnaturfondens Living Planet Report ingår en undersökning av tillståndet för 20 811 populationer av 4 392 arter, Living Planet Index. Kartläggningen visar att bestånden i genomsnitt har minskat med 68 procent mellan 1970 och 2016.

– Det här är en katastrof, inte bara för djuren i fråga utan för hela mänskligheten, för hälsan och vår framtid, säger Världsnaturfondens generalsekreterare Håkan Wirtén vid en presentation av rapporten.

Omkring hälften av arterna har bestånd – ett antal individer av en art som lever tillsammans och fortplantar sig – som minskar. Arterna är sprida över hela världen men sämst är tillståndet för arterna i Syd- och Centralamerika samt i Karibien, där minskningen ligger på 94 procent. Det är populationerna av groddjur, kräldjur och fiskar som minskar drastiskt på grund av omvandling av våtmarker, överfiske och annan överexploatering. Globalt sett har 85 procent av alla våtmarker försvunnit, något som har stor inverkan på sötvattensarter.

I årets rapport har forskarna vid Zoological Society of London, som tar fram indexet, satsat på att få in mer statistik från tropikerna, framförallt för groddjur. Än så länge ingår inte ryggradslösa djur eller växter i undersökningen.

– Förlusten av ryggradsdjur är bara toppen av ett isberg. De ryggradslösa djuren, till exempel maskar och insekter, finns ännu inte med i beräkningen. Och de har en enorm betydelse för ekosystemens funktioner, liksom växterna, säger Håkan Wirtén.