Det finns ungefär 20 000 arter av bin i världen, men exakta data om var de finns och hur många de är har länge saknats. Nu har forskare för första gången gjort en global kartläggning.

USA är det land som har flest arter av bin, men i Afrika och Mellanöstern finns fortfarande stora områden som inte har inventerats, konstaterar John Ascher vid National University of Singapore, en av forskarna bakom studien:

– Oftast känner människor bara till honungsbin, humlor och några andra bin, men det finns fler arter av bin än vad det finns av fåglar och däggdjur tillsammans, säger han i Science Daily.

Till skillnad från många andra växter och djur finns det fler arter av bin på det norra halvklotet än på det södra. Biarterna är också fler i tempererade klimatzoner jämfört med tropiska. I skogsmiljöer, där tillgången till föda är mindre, finns betydligt färre bin än i odlingslandskap. Även i torra ökenmiljöer är bina fler; där finns många lågväxande växter som blommar rikligt under regnperioderna.

Kartläggningen har gjorts genom att kombinera inventeringar från hela världen. Ett mål har varit att särskilja områden som är mindre lämpliga för bin från områden där bin egentligen trivs men har minskat på grund av exempelvis användningen av bekämpningsmedel. Det är en kunskap som kan bidra till effektivare åtgärdsprogram, menar forskarna.

– Vi har kombinerat miljontals register för att skapa de första kartorna på global nivå och för att förstå varför vi ser de mönster som vi ser. Dessa kartor hjälper oss att bättre förstå förutsättningarna för en mångfald av bin även i framtiden, säger Alice Hughes på den kinesiska vetenskapsakademin i Yunnan, till BBC.