Vi vet alldeles för lite om många av de kemikalier som används i samhället. Det menar forskare vid Göteborgs universitet, som har gått igenom vetenskapliga studier från de senaste 20 åren. Av cirka 20 000 registrerade kemikalier förekom bara 65 regelbundet i forskningen.

– I dag saknas information om många av de kemikalier som används i samhället, hur giftiga de är och hur ofta de förekommer i miljön. Detta har en negativ påverkan på vår förmåga att bedöma risker och vår möjlighet att ta korrekta beslut kring reglering av kemikalier. Både beslutsfattare och forskare, men även forskningsfinansiärer, behöver bli medvetna om det här problemet, säger Erik Kristiansson, huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Studien är en litteraturgenomgång av de senaste 20 årens vetenskapliga publikationer om förorenande kemikalier.

De cirka 20 000 registrerade kemikalierna används till exempel i vardagsföremål som kläder, leksaker, möbler och mycket annat, men också i läkemedelsindustri, jordbruk och andra verksamheter. Inom forskningen har fokus förflyttats under de 20 åren som forskarna nu tittat närmare på: intresset för läkemedel har ökat tydligt samtidigt som studier av bekämpningsmedel har minskat.

– Vår slutsats är att forskningsinriktningen behöver ses över. Det behövs mer strategiskt riktad forskning för att komma i kapp med den ständigt ökande mångfalden av kemikalier som används i samhället, säger Erik Kristiansson.


Elin Vikstentext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Rune Geistrand skriver:

    …dessutom finns det alltför få studier av sameffekter (sk cocktail) men av de relativt få har några överraskat. Även mindre giftiga ämnen kan i kombination få stor effekt.
    De mest spridda gifterna borde nog testas först; skulle man testa alla dessa 20 000 parvis blir det 400 miljoner tester, och även om man nog kan simulera många så skulle det kräva stora laboratorietester.

    Samtidigt som det är mycket viktig med allmänna/offentliga teststationer borde företagen åläggas att göra många transparenta tester. Fuskas det borde företagsbot en vara hög. Men, kemiinfustrin har många lobbyister så det blir väl aldrig så