Sjukhuspatienter med låg socioekonomisk status får vänta längre på vård vid hjärtstopp. Det visar en ny studie vid Linnéuniversitetet. De har också har en lägre sannolikhet att överleva.

Studien bygger på analyser av drygt 24 000 fall av plötsligt hjärtstopp, som har inträffat på svenska sjukhus mellan 2005 och 2018. Forskarna har jämfört patienternas högsta utbildningsnivå och årsinkomst för att skapa en bild av deras så kallade socioekonomiska status. Andra faktorer som man har tittat på är patienternas ålder, kön, etnicitet, medicinskt tillstånd och vilket sjukhus som hjärtstoppet inträffade på.

Resultaten tyder på att sociala skillnader spelar större roll än övriga faktorer vid vårdinsatser och för överlevnad.

– Tidigare forskning har visat att personer med lägre socioekonomisk status har lägre sannolikhet att överleva ett plötslig hjärtstopp som inträffar utanför sjukhus jämfört med patienter med högre socioekonomisk status. Hittills har det inte varit klart om detta var fallet för patienter som redan var på sjukhus, där vi förväntar samma vårdstandard oavsett bakgrund, säger Jens Agerström, professor i psykologi, i ett pressmeddelande.

I de flesta fallen behandlas patienter lika oavsett bakgrund, men Jens Agerström framhåller att diskriminering oavsett omfattning måste åtgärdas när det handlar om människoliv.

– Forskning visar att människor med låg socioekonomisk status möter fördomsfulla attityder i många samhällen och kulturer, därför menar vi att det är fullt möjligt att fördomar även finns inom vården. Det behöver inte nödvändigtvis handla om medvetna fördomar.