Tåg till Europas städer och resmål på närmare håll. Enligt en ny studie är en stor del av de svenska resenärerna öppna för att förändra sina resvanor.

Fyra av fem svenskar som har tagit flyget för en solsemester på en annan kontinent är villiga att stanna i Europa. Det framgår i rapporten Flygresorna och klimatet, en kartläggning av klimatutsläppet från svenskarnas flygresor och en analys av svenskarnas acceptans för ett förändrat resebeteende. Bakom studien står forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

– Det är lite förvånande att så pass många kan tänka sig de alternativa resor vi har lyft fram, säger Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers tekniska högskola, i ett pressmeddelande.

Studien visar att resor till sol och värme står för den största andelen av resornas klimatutsläpp, med 38 procent. Om alla som flyger till andra kontinenter för solsemester i stället skulle flyga till europeiska destinationer så skulle det, enligt forskarna bakom studien, minska utsläppen från svenskarnas flygresor med en femtedel.

Om dagens flygresor inom Europa ersattes med tåg så skulle flygutsläppen minska med en fjärdedel.

Nyligen presenterade Swedavia statistik som visar att antalet flygresenärer minskade med 4 procent under 2019 jämfört med året innan. Antalet inrikesresenärer minskade med 9 procent och utrikesresenärerna med 2 procent.