Att analysera information som sprids i sociala medier är i dag ett manuellt och tidskrävande arbete. I ett internationellt forskningsprojekt ska en metod för att använda AI för att upptäcka falska nyheter tas fram.

– Jakten på falska nyheter håller på att bli ett heltidsyrke. Men det är bara en liten del av utmaningen. Den stora frågan är hur vi ska förstå och spåra de strategier som ligger bakom att viss retorik dyker upp i det offentliga samtalet och hur budskapen sedan muterar och sprids vidare, säger Mehul Bhatt, professor i datavetenskap vid Örebro universitet, i ett pressmeddelande.

Han är en av de som leder det tvärvetenskapliga projektet Multimodal Rhetoric in Online Media Communication vid universitetet i tyska Bielefeld. Med hjälp av multimodal retorik – när flera medier, exempelvis text och bild, granskas parallellt – är målet att ta fram metoder för att upptäcka och spåra hur falska nyheter uppstår och sprids.

– Det kan vi bara lyckas med om AI-specialister arbetar tätt ihop med både forskare inom samhällsvetenskap och humaniora och yrkesverksamma inom journalistik och media, säger Mehul Bhatt.

Vårt sätt att använda sociala medier liknar på många sätt kommunikationen mellan två personer, menar forskarna. Den som möts av ett budskap uppfattar undertoner och annat som inte sägs rakt ut, exempelvis ironi. Om ett drygt år räknar forskarna med att ha en första modell för hur AI ska kunna upptäcka och analysera mönster i nyheter som sprids, genom att gå igenom stora mängder data.