Sambandet mellan luftföroreningar och risken för att dö av covid-19 är betydligt starkare än vad forskningen tidigare sett. Det menar forskare vid Harvard University.

Människor som utsätts för höga halter av luftföroreningar löper större risk för andningsproblem – något som kan vara avgörande om de drabbas av det nya coronaviruset.

I en ny studie har forskare vid Harvard analyserat statistik över luftföroreningar och dödsfall i covid-19 i 3 000 regioner i USA, skriver The Guardian. Statistiken täcker 98 procent av befolkningen. Studien visar att halterna av luftföroreningar bara behöver vara något högre för att dödligheten i covid-19 ska öka markant.

– Vi ser att det räcker med en ökning av 1 mikrogram per kubikmeter för att dödligheten i covid-19 ska öka med 15 procent, säger forskarna bakom studien.

Resultaten visar att människor som lever i mer förorenade områden löper betydligt större risk att dö av coronaviruset än människor i renare områden, menar de.

Forskare i Italien har tidigare sett liknande resultat. Bland annat visar en studie på ett sannolikt samband mellan de höga dödstalen i de norra delarna av landet och höga halter av luftföroreningar. Lombardiet och Emilia Romagna, som hör till de värst drabbade områdena, har också bland Europas högsta nivåer av luftföroreningar.