En jämförelse som Naturvårdsverket har gjort visar att halterna av luftföroreningar på flera håll i landet är betydligt lägre våren 2020 jämfört med samma period tidigare år. Framförallt är det kvävedioxid som har minskat.

På gatorna i bland annat Stockholm, Umeå, Karlstad och Sundsvall syns minskningen av kvävedioxid tydligt. Den främsta orsaken är sannolikt den minskade trafiken, men även en mild vinter spelar in.

Däremot är minskningen av partiklar – PM10, PM2,5 och sot – mindre. Framförallt beror det på att dessa luftföroreningar i större utstäckning förs in över Sverige från övriga Europa, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Myndigheten har gjort en preliminär analys av mätdata från kommuner runt om i Sverige. En kommun som går mot strömmen, med ökade halter av luftföroreningar i vår, är Malmö. Vad det beror på är fortfarande oklart.

Den största källan till kväveoxider i atmosfären är biltrafik. Partiklar i luften kommer framförallt från dubbdäckens slitage på vägarna och från förbränningsprocesser. Halterna av luftföroreningar minskar snabbt när utsläppen minskar, till skillnad från växthusgaser som stannar länge i atmosfären. Under coronakrisen har luftföroreningarna minskat kraftigt på många håll i Europa. Forskare har också sett att höga halter av luftföroreningar verkar kunna förvärra effekterna av covid 19.