Det mest ambitiösa miljöavtalet sedan Parisavtalet 2015, så kallas FN:s nya överenskommelse om minskade utsläpp av plast i hela livscykeln.

Miljöministrar och andra ledare från 173 länder enades i veckan, under FN:s miljömöte i Nairobi, om ett nytt avtal för att minska plastens miljöpåverkan. Det handlar om att minska plastskräp i miljön, minska användningen av engångsplast och om att öka återvinningen.

– Mot bakgrunden av det svåra geopolitiska läget i världen visar FN:s miljöförsamling ett multilateralt samarbete när det fungerar som bäst. Plastföroreningar har vuxit till en pandemi. Med dagens resolution är vi officiellt på väg mot ett botemedel, säger Norges klimat- och miljöminister Espen Barth Eide som också är ordförande för FN:s miljöorgan UNEA-5.

Inger Andersen, chef för FN:s miljöorgan UNEP, kallade på Twitter överenskommelsen för historisk, den viktigaste sedan Parisavtalet.

Nu börjar förhandlingar för att ta fram ett bindande internationellt avtal. Men redan nu står det klart att avtalet kommer att inkludera de personer som kallas avfallsplockare, waste pickers, människor som lever på att leta efter plast och andra avfallsprodukter som går att återvinna på världens soptippar, framförallt i fattigare länder. Det är första gången som den gruppen erkänns i en miljöresolution.

Plastanvändningen har ökat kraftigt i hela världen under flera decennier och 98 procent av all engångsplast är fossilbaserad. I dag återvinns cirka 10 procent av all världens plast, i Sverige är den siffran cirka 15 procent.