Flyg inte oftare än var tredje år, nöj dig med tre nya klädesplagg om året och använd din elektronik i minst sju år. Så lyder tre av de sex klimatlöften som forskare har formulerat i en ny rapport om hur en förändrad livsstil kan rädda klimatet.

Om människorna i världens rikaste länder ändrar sin livsstil på sex olika punkter kan det minska världens klimatutsläpp radikalt. Det menar författarna bakom rapporten The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World, som publiceras av sammanslutningen C40 Cities, som samlar 97 av världens större städer, bland annat Stockholm. Rapporten bygger på data som tagits fram av forskare vid Leeds universitet.

De klimatlöften som formuleras skulle kunna bidra med en fjärdedel av den minskning av klimatutsläpp som krävs om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader. Forskarna menar att det är livsstilsförändringar som kommer att behöva ske om klimatet ska räddas, det kommer inte att räcka med politiska beslut.

– Forskning visar tydligt att politiker och näringsliv fortfarande har det största ansvaret i klimatarbetet, men vi ser också att individen och samhället kan göra enorm skillnad.  

– Med den här kunskapen kan vi en gång för alla sätta punkt för diskussionen om huruvida det är vi medborgare som ska skydda vår planet. Vi har inte längre tid att vänta på att en specifik grupp ska agera, vi behöver alla agera och det nu, säger Tom Bailey, ansvarig för den brittiska kampanjen Jump som lanseras i samband med publiceringen av rapporten, till The Guardian.

De sex livsstilsförändringar som listas i rapporten är:

  1. Ät i huvudsak vegetariskt, med så lite svinn som möjligt.
  2. Köp inte mer än tre nya klädesplagg per år.
  3. Behåll elektronik i minst sju år.
  4. Flyg inte mer än en kort flygresa var tredje år och en lång flygresa var åttonde år.
  5. Äg inte ett motorfordon om du inte behöver. Behöver du ett motorfordon, behåll det så länge som möjligt.
  6. Gör minst ett miljösmart val för att påverka systemet i stort, till exempel att välja miljövänliga fonder för dina sparpengar eller välja en grön elleverantör.