Några få markägare står för merparten av den illegala avskogningen i Amazonas och Cerradon i Brasilien. Det konstaterar forskare i en ny studie. Produktion av sojabönor och kött – som till stor del exporteras – är den främsta orsaken till avverkningen.

Omkring 20 procent av den soja som exporteras från Brasilien till EU har odlats på mark i Amazonas regnskog och på savannen Cerradon som har avverkats illegalt. Samma siffra för nötkött är 17 procent. Det är några få av producenterna i området som står för merparten av den illegala skövlingen, 2 procent av markägarna är ansvariga för 62 procent av den olagliga avskogningen.

Det framgår i en ny studie publicerad i Science. Bakom studien står forskare från Sverige (SEI), Brasilien, Tyskland och USA.

– Även om alla som avverkar skog olagligt är skyldiga till lagbrott så är det tydligt att det är några få aktörer i sektorn som skapar ett stort problem för många, säger Raoni Rajao, artikelns huvudförfattare, i ett pressmeddelande.

Sojaodlingarna i Brasilien är ofta mycket storskaliga och Cerradon, en av världens mest artrika savanner, räknas som det område som i dag drabbas hårdast i världen av avskogning. Världens sojabönsproduktion har tiofaldigats de senaste 50 åren, framförallt på grund av en ökad köttkonsumtion. Cerradon står för 50 procent av Brasiliens sojaproduktion.