I skuggan av coronapandemin har stora delar av världen också betalat ett högt pris för extrema väderhändelser under 2020. Det framgår av en rapport från den brittiska välgörenhetsorganisationen Christian Aid.

Asien har drabbats hårt av klimatförändringarna under det gångna året. Kina, Indien, Japan, Vietnam och Pakistan har alla råkat ut för katastrofala översvämningar. Den främsta orsaken är att monsunregn på flera håll varit ovanligt kraftiga. Översvämningar och jordskred tvingade miljontals drabbade att fly sina hem.

I rapporten Counting the cost 2020 – A year of climate breakdown konstateras att översvämningarna i Kina och Indien orsakade skador för över 400 miljarder kronor.

– Vi har också sett rekordhöga temperaturer i Arabiska sjön och Bengaliska bukten, på 30-33 grader. De här höga temperaturerna liknar marina värmeböljor och kan ha orsakat ovanligt intensiva cykloner i samband med monsunen, säger Roxy Mathew Koll, klimatforskare vid Indian Institute of Tropical Meteorology i Pune, i en kommentar till rapporten.

I flera afrikanska länder har enorma svärmar av gräshoppor förstört skördar för över 80 miljarder kronor. FN kopplar svärmarna till klimatförändringarna: troligen är det ovanligt kraftiga regn i Mellanöstern och på Afrikas horn som har bidragit till gräshoppsutbrotten.  

Såväl USA som Australien drabbades hårt av skogsbränder under 2020. De materiella skadorna blev stora, men bränderna var också ett hårt slag mot den biologiska mångfalden.

Forskarna bakom rapporten menar att vi sannolikt kommer att se fler extrema väderhändelser i klimatförändringarnas spår.

– Nu måste 2021 innebära en ny era av omfattande åtgärder, då kan vi vända utvecklingen. Med president Biden i Vita Huset, folkrörelser över hela världen som kräver förändring och en hållbar återhämtning efter covid är möjligheterna goda för världens länder att skapa en säker framtid, säger Kat Kramer, en av rapportens författare, till BBC.