Intresset för att skaffa hund har varit rekordstort under coronakrisen. Samtidigt ökar medvetenheten om våra husdjurs klimatpåverkan. Rätt mat i hundskålen är ett sätt att minska miljöpåverkan – nyckeln är foder tillverkat av biprodukter.

I dag finns omkring 900 000 hundar i Sverige som till stor del äter köttbaserad kost. Även om det finns en medvetenhet kring klimatpåverkan och köttkonsumtion generellt så har trenden bland hundägare länge gått mot en större andel kött i hundmaten. I djuraffärerna har stora frysboxar med hundmat baserat på råfryst kött och utan spannmål, blivit mer regel än undantag och det är inte ovanligt med torrfoder med kött från Nya Zeeland och ris i stället för spannmål.

Men hur stor klimatpåverkan hundar och deras matvanor står för är fortfarande oklart. Mikaela Lindberg, husdjursagronom och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterar att det i princip inte finns några svenska studier om hur sällskapsdjurens foder påverkar miljön.

– Det är väldigt svårt att sätta siffror på det, beroende på hur man räknar så blir resultaten mycket olika.

Viktigast att det är biprodukter

För ett par år sedan fick en amerikansk studie stor uppmärksamhet, med uppgifter om att den miljöpåverkan som hund- och kattmaten i USA står för motsvarar 25-30 procent av miljöpåverkan för allt kött som produceras i landet. Men Mikaela Lindberg menar att det inte går att dra generella slutsatser utifrån studien – det avgörande är vilket slags kött som används till hundmaten.

Mikaela Lindberg, husdjursagronom och forskare vid SLU.Foto: Malin Alm

– Om ett foder består av en stor andel biprodukter så undrar jag om det går att göra en så stor klimatvinst genom att minska andelen kött. De delarna ska ju ändå användas, alternativet är att göra biogas av dem.

Hundägare som vill minska sin hunds klimatpåverkan ska alltså undvika foder som innehåller rent muskelkött och i stället hålla utkik efter foder med köttbiprodukter, köttmjöl och benmjöl.

– Det tror jag kan ha stor betydelse även om det är foder med en stor andel kött. Komage är till exempel perfekt som hundfoder, en del av köttdjuren som vi människor inte använder i någon större utsträckning.

Klarar vegetarisk kost

Att en ren köttprodukt skulle vara bättre för hunden än det som kallas biprodukter finns det inga vetenskapliga belägg för, framhåller Mikaela Lindberg. Näringsvärdet i biprodukter är minst lika bra.

– Hundar klarar sig väldigt bra på en blandkost. En vuxen hund klarar faktiskt en helt vegetarisk kost om den innehåller tillräckligt med protein. Problemet med den kosten är att hunden då får mat som ofta görs på ingredienser som vi människor hade kunnat äta, exempelvis bönor.

Av samma anledning är den insektsbaserade hundmat som nu börjar dyka upp på marknaden inte säkert den bästa ur ett miljöperspektiv.

– Det är spännande, men väcker också många frågor. Vi människor kan också äta insekter, konkurrerar vi då om samma mat? Var föds insekterna upp och hur transporteras de hit? Insekter är miljösmart mat, men jag vet inte om det är rätt att använda dem till hundfoder, säger Mikaela Lindberg.

Minska hundens miljöpåverkan

  • Använd foder som är baserat på biprodukter, det kallas ofta för köttbiprodukter, benmjöl eller köttmjöl.
  • Välj svenskproducerat foder med slaktprodukter från Sverige. Djurvälfärden här är bättre än i många andra länder och djurhållningen är ofta något mer klimatsmart.
  • Utfodra inte för mycket, se till att du aldrig behöver kasta hundmat.
  • Ta inte bilen när du ska iväg med din hund till tävlingar och annat.
  • En stor hund har en större miljöpåverkan än en liten hund, då den äter mer.

Studier om sällskapsdjurens klimatpåverkan

  • En holländsk studie har tittat närmare på hur stora koldioxidutsläpp hundar och katter står för.
  • En japansk studie har undersökt vilken effekt Japans hundar och katter har på miljön sett till deras föda.
  • 2014 publicerade Jordbruksverket en kartläggning av förluster i svensk produktion av nötkött. I den framgår att en stor del av köttbiprodukterna används. Förlusterna handlar framförallt om djur som inte gått till slakt, utan i stället föds döda, självdör eller avlivas.
  • Den amerikanska studien om katt- och hundmat i USA publicerades 2017.