Ett nytt innovationsprojekt ska få svenska kommuner och myndigheter att göra mer hållbara inköp. Det är IVL, Svenska miljöinstitutet, som har fått medel från Vinnova för att utveckla en klimatanpassad offentlig upphandling.

Svenska kommuner och myndigheter gör varje år inköp för närmare 700 miljarder kronor. Om dessa offentliga upphandlingar klimatanpassades skulle det kunna minska utsläpp av växthusgaser och styra samhället mot en mer långsiktigt hållbar produktion. Det säger Sven-Olof Ryding, ansvarig för projektet på IVL, i ett pressmeddelande:

– Offentlig upphandling är ett kraftigt styrmedel som direkt kan påverka utländska organisationers utsläpp. Trots det finns inga allmänna klimatmål satta för den offentliga upphandlingen för att bidra till att Sverige ska uppnå sina internationella åtaganden vad gäller minskade växthusgasutsläpp.

Klimatanpassade upphandlingar kan bland annat handla om att kräva mätbar information om olika produkters klimatpåverkan. Ett annat förslag är att avtal ska kunna innehålla bonussystem som premierar hållbarhetsarbete.