Med ett hyggesfritt skogsbruk bevaras många skogslevande arter på kort sikt. Men kunskapen om hur rödlistade arter och biologisk mångfald påverkas på längre sikt är fortfarande liten, konstaterar forskare i en ny litteraturstudie.

Det är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet som har gjort en systematisk genomgång av vad forskningen säger om den hyggesfria metoden blädning.

– Slutavverkning och den efterföljande hyggesfasen missgynnar flera skogslevande arter, därför är det viktigt att ta reda på hur hyggesfria metoder påverkar både biologisk mångfald och skogens tillväxt, säger forskaren Jörgen Sjögren, en av litteraturstudiens författare, i ett pressmeddelande.

Nästan all skog i Sverige avverkas med trakthyggesbruk, då skogen slutavverkas när den är mellan 60 och 120 år för att sedan återplanteras. Med blädning – där de största träden avverkas mellan var femte och var femtonde år – behåller man många skogslevande arter, åtminstone de första åren. Hur det ser ut på längre sikt finns det enligt den nya litteraturöversikten få studier om.

– Dessutom hittade vi få studier på hotade eller rödlistade arter, så vi kunde inte heller dra några slutsatser om hur dessa arter påverkas av blädningsbruk, säger Jörgen Sjögren.

I litteraturstudien framgår också att blädningsskogar har helt andra arter än vad som finns på ett kalhygge och att skalbaggefaunan i blädade skogar har likheter med den i gallrade skogar. Men studier som jämför blädningsbruk med trakthyggesbruk är också få, både vad gäller biologisk mångfald och produktion. Författarna efterlyser nu forskning om hur den biologiska mångfalden, inte minst hotade arter, påverkas på längre sikt av olika skogsbruksmetoder.


Elin Vikstentext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Bra att forskarna erkänner de vet lite om bakgrunden till en del restriktioner för skogsbruket.

  • Dag Lindgren skriver:

    Man vet lite om de långsiktiga effekterna av olika former av hyggesfritt, Det finns lite beprövad erfarenhet av de flesta metoder som används nu. Det mesta tyder på att ekonomi och produktion påverkas negativt. ”Hyggesfritt” kan vara en ursäkt för ”ingen åtgärd för att få ny skog”, som strider mot lagar och moral sedan sekler. Det är bra att pröva olika metoder i liten skala på olika sätt, speciellt när ekonomi och produktion ges liten vikt, men det är oklokt att göra det i större skala. Det är nog också bra att Skogsstyrelsen agerar några gånger, när markens produktionsförmåga utnyttjas dåligt och ägaren gjort för lite.