De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i EU-länderna ökar för andra året i rad. Det skriver EEA, European Environment Agency, i en nypublicerad rapport, och menar att målet för 2020 kan bli svårt att nå.

Allt fler köper tunga stadsjeepar, suv:ar, samtidigt som bensindrivna bilar har blivit något vanligare. Det är de två främsta anledningarna till att koldioxidutsläppen från nya bilar i EU ökar. Marknaden för elbilar har inte heller vuxit som förväntat. Bilar med noll eller låga koldioxidutsläpp står för 1,7 procent av de nya bilarna, skriver EEA i rapporten, och efterlyser krafttag från biltillverkarna för att minska fordonens koldioxidutsläpp.

För första gången ökar också de genomsnittliga utsläppen för nytillverkade skåpbilar.

Mellan 2010 och 2016 syntes en tydlig minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar, men 2017 ökade utsläppen med 0,4 gram koldioxid per kilometer, året efter med 2,3 gram. De allra flesta biltillverkarna håller utsläppen under målet som EU satt för 2018, 130 gram per kilometer – bara Lamborghini överskrider gränsen. Men utsläppen är samtidigt långt ifrån det mål som gäller från 2020 som är 95 gram koldioxid.

EEA samlar årligen in data om utsläpp från nyregisterade personbilar inom EU samt Storbritannien och Island. Från 2020 kommer man också registrera utsläppsdata för lastbilar.