När koldioxidutsläpp ska klimatkompenseras handlar det ofta om trädplantering i Afrika eller andra delar av världen. Men människorna som bor där glöms ofta bort, menar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. En ny guide ska visa hur trädplanteringar kan bli socialt hållbara.

– Att plantera träd i Afrika framställs ofta som en enkel lösning. Men i själva verket behöver många, och ofta komplexa, faktorer samverka för att människorna där ska gynnas av projekten – och det händer även att de far illa av projekt, säger Flora Hajdu, professor i landsbygdsutveckling vid SLU, i ett pressmeddelande.

Webbguiden som hon och en kollega har utvecklat ska hjälpa till med en bedömning av de sociala konsekvenserna av trädplanteringsprojekt. För lokalbefolkningen kan en trädplantering innebära att viktig jordbruks- och betesmark försvinner, eller att tillgången till ved minskar. Andra faktorer kan till exempel vara vilken kunskap som finns om platsens miljö, kultur och vilket inflytande lokalbefolkningen får.

Forskarna betonar att investeringar i trädplanteringsprojekt och andra klimatsatsningar inte bör ses som kompensation för fossila utsläpp.

– Om vi ska nå klimatmålen behöver vi både minska utsläppen snabbt och investera i olika kolinlagringsprojekt. Därför ska vi inte räkna trädplantering som kompensation utan snarare som ett komplement, säger Flora Hajdu i pressmeddelandet.