Kollagringen i afrikanska bergsskogar är betydligt högre än vad forskare tidigare trott – de lagrar mycket mer kol per hektar än Amazonas regnskog. Samtidigt avverkas skogarna i hög takt, visar en ny internationell studie.

– Studien innebär att det för första gången finns starka bevis för att kollagringen i afrikanska bergsskogar är betydligt högre än vi tidigare trott. Resultaten är förvånande eftersom dessa skogar växer på höga höjder med lägre temperaturer, med fler moln, starkare vindar och brantare sluttningar jämfört med låglandsskogar, säger Göran Wallin vid Göteborgs universitet, en av drygt hundra forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Det betyder att tidigare beräkningar av kollagringen i Afrikas tropiska bergsskogar är missvisande och att bergsskogarnas roll för den globala uppvärmningen underskattats.

Forskarna har tittat på 44 bergsområden i 12 länder och studien visar också att 0,8 miljoner hektar av bergsskogarna i framför allt Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Etiopien har avverkats de senaste 20 åren. Det motsvarar 450 miljoner ton koldioxid som släppts ut i atmosfären.

– I vissa länder överstiger avskogningen 20 procent. Förutom deras betydelse för det globala klimatet finns en mycket omfattande biologisk mångfald i dessa skogar. Dessutom motverkar de erosion och är viktiga för vattenförsörjningen i området, vilket påverkar miljontals människor.

– Historiskt sett har skogar i låglandet varit särskilt utsatta för avverkning på grund av expanderande jordbruk. Idag hotas även tropiska bergskogar allvarligt, säger Göran Wallin i pressmeddelandet.