Syrenslide och japansk träddödare är två trädgårdsväxter att hålla ögonen på – båda finns med bland de nya arter som nu förbjuds av EU. Från och med augusti läggs de och ytterligare 20 nya arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter.

– Det är få av de nya arterna som i dag kan etablera sig i svensk natur, men redan vid mindre klimatförändringar ökar den risken, säger Johan Linnander, Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Syrenslide, Rubrivena polystachya, och japansk träddödare, Celastrus orbiculatus, är de två växter som i dag finns i svenska trädgårdar av de nya arterna på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Listan omfattar i dag 66 arter som inte får tas in i landet eller spridas i naturen, och det är förbjudet att importera och sälja dem. Ett tiotal av arterna på EU:s lista finns etablerade i Sverige, bland annat välkända växter som gul skunkkalla och jätteloka, men också mårdhund och gulbukig vattensköldpadda.

Dessutom finns flera invasiva arter som räknas som problematiska i Sverige, men som inte omfattas av EU:s regleringar. Det är bland annat blomsterlupin, mördarsnigel, parkslide, vresros och kanadensiskt gullris. Det är arter som kan orsaka stor skada på ekosystemen där de finns, och Naturvårdsverket rekommenderar att markägare och andra försöker begränsa spridningen. Eventuellt kommer det framöver en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kan komma att förbjudas.