En tyst, lagom luftig skog vid en sjö – det är vad vi ser framför oss när vi längtar ut i skogen. I en ny studie slår forskare fast en rad faktorer som gör en skog attraktiv för friluftsliv och rekreation.

När vi tillbringar tid i skog och mark har det positiv effekt på såväl psykisk som fysisk hälsa, visar en rad vetenskapliga studier. Naturupplevelser minskar stress och negativa känslor och underlättar återhämtning och sociala kontakter. Men vissa skogar trivs vi bättre i än andra, och de har också större effekt på vår hälsa. För att hitta indikatorer som kan användas för att förstå hur lockande en skog är för friluftsliv och rekreation fick forskare vid Mittuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag av Skogsstyrelsen att slå fast vad som gör skogen attraktiv.

– Att skogen ger oss stora sociala värden märkte vi inte minst under pandemin när folk sökte sig ut i skog och mark i närheten av hemmet för miljöombyte. Nu vet vi vad som kännetecknar en bra skog för rekreation och då är det viktigt att vi kan bevara och utveckla de här värdena för bland annat friluftsliv och turism, säger Mattias Sandberg, Skogsstyrelsens projektledare för förstudien, i ett pressmeddelande.

Stora, höga träd, lagom gles, varierad terräng, utsikt, betesmark, vatten, tysthet, mindre stigar och varierad skog – det är utmärkande för en attraktiv skog, enligt studien. Utifrån det föreslår forskarna ett antal indikatorer som gör det möjligt att utvärdera vilket rekreationsvärde en skog har.

– I dag saknas tyvärr systematisk mätning eller uppföljning av de här viktiga värdena. Därför hoppas vi nu att förslagen fångas upp och att det satsas resurser så att vi bättre kan följa hur skogens rekreationsvärden utvecklas över tid, säger Peter Fredman, professor i naturturism vid Mittuniversitetet.